Contractele de achiziţie publică derulate de beneficiarii publici ai PNDR 2020 trebuie actualizate

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale aduce clarificările necesare cu privire la modalitatea de actualizare a contractelor de achiziţie publică de lucrări în derulare şi la procedurile de atribuire în desfăşurare, aferente contractelor de finanţare încheiate cu autorităţile publice, în contextul modificărilor privind salariul minim din domeniul construcţiilor, prevăzute în OUG […]