Începând cu anul şcolar 2018-2019, competiţiile şcolare se vor desfăşura pe baza unei noi metodologii-cadru

A fost aprobată prin ordin noua Metodologie-cadru privind organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare. Forma finală a documentului este una substanţial îmbunătăţită, ca urmare a consultării publice organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Printre cele mai importante elemente de noutate inserate în noua metodologie-cadru amintim acordarea unui număr sporit de locuri suplimentare […]