ANUNŢ Primăria comunei Mogoşani, jud. Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical comunitar în cadrul Primăriei com Mogoşani.

ANUNŢ        Primăria comunei Mogoşani, jud. Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical comunitar în cadrul Primăriei com Mogoşani.           Având în vedere prevederile art 7 din anexa HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar  plătit din fonduri publice  actualizată ,  PRIMĂRIA COM . MOGOŞANI ORGANIZEAZĂ CONCURS  a) denumirea postului pentru care se organizează concursul :  […]