Activităţile desfăşurate pe linie de stare civilă, verificate la sânge în judeţul Dâmboviţa

In conformitate cu graficul anual aprobat, în perioada 01.06.2016 -01.06.2017 s-au efectuat 90 verificări la oficiile de stare civilă din judeţul Dâmboviţa, asupra tuturor înregistrărilor de stare civilă din cadrul primăriilor. Cu acest prilej, s-a verificat realizarea sarcinilor din procesele verbale de control anterioare, modul de eliberare şi gestiunea certificatelor […]