Published On: vin, oct. 18th, 2019

Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, Calea lalomiţei, Nr. 1, organizează

Share This
Tags

Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, Calea lalomiţei, Nr. 1, organizează, în temeiul Hotărârii nr. 286/2011, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă, de inginer din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa – Staţia Hidrologică.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii: absolvenţi de studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă:
– hidrotehnică (domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, ramura lnginerie civilă)
– energetică (domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, ramura lnginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii)
– hidrologie, geologie şi geografie (domeniul fundamental Matematică şi ştiinţe ale naturii, ramura Ştiinţele pământului şi atmosferei)
Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul: nu este cazul
Concursul va avea loc la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa, în data de 11.11.2019, ora 11.00 – probă scrisă şi în data de 15.11.2019, ora 11.00 – probă interviu.
Data limită de depunere a dosarelor pentru participare la concurs este de 01.11.2019, ora 15.00, la Secretariatul unităţi.
Relaţii suplimentare: Valeriu Nicolae – secretar comisie de concurs şi comisie de soluţionare a contestaţiilor – telefon 0245.206.000.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>