SESIUNEA DE TOAMNĂ A BACALAUREATULUI

0 0

bacCalendarul examenului de Bacalaureat Sesiunea august/septembrie 2013 este următorul: 15 – 19 iulie -înscrierea candidatilor, 19 – 20 august – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba româna, 19 – 21 august – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, 20 – 21 august – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, 22 – 23 august – evaluarea competenţelor digitale, 26 august – limba şi literatura română (proba scrisă), 27 august – limba şi literatura maternă (proba scrisă), 28 august – proba obligatorie a profilului (proba scrisă), 30 august – proba la alegere a profilului şi specializării (proba scrisă), 2 septembrie – afişarea rezultatelor, până la ora 12:00 şi depunerea contestaţiilor până la ora 16:00, 3 – 4 septembrie -rezolvarea contestaţiilor, 5 septembrie – afişarea rezultatelor finale.
Candidaţii au dreptul să susţină examenul de bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe. Candidaţii care au participat, dar nu au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile de bacalaureat organizate începând cu anul 2003, pot solicita recunoaşterea unora dintre probele promovate în anii menţionaţi, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
Accesul candidaţilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 07:30 – 08:30. Candidatul care are asupra sa materiale neper-mise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnări etc., precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă etc.) va primi o pungă/plic în care să le introduca, împreună cu o declaraţie tip în care se menţionează numele şi prenumele şi obiectele personale care vor fi depozitate şi va fi îndrumat de un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale. La examenul de bacalau- i reat se pot înscrie atât candidaţii din seria curentă, cât şi cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de bacalaureat. Elevii români care i au studiat în străinătate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai după echivalarea studiilor şi promovarea exa- i menelor de diferenţă stabilite de MECTS, prin Centrul Naţional , pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor. Candidaţii proveniţi din învăţământul particular autorizat să funcţioneze provizoriu se înscriu la centrul de examen desemnat de comisia de bacalaureat. Candidaţii care au participat şi au fost respinşi la sesiuni anterioare de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 şi care solicită recunoaşterea unor probe promovate în aceste sesiuni, vor prezenta la înscriere şi o adeverinţă, eliberată de unitatea de învăţământ absolvită, din care să reiasă rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat în sesiunile menţionate.
În adeverinţă se va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina susţinută şi nota obţinută la fiecare dintre probe. În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la una sau la mai multe probe sau a fost eliminat din examen, acest lucru va fi menţionat în adeverinţă. Adeverinţa va fi semnată de directorul şi de secretarul unităţii de învăţământ absolvite şi va purta ştampila acesteia.
Recunoaşterea probelor promovate în sesiunile anterioare anului 2010 se face astfel: proba orală de limbă şi literatură română se echivalează cu proba A de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba româna; proba orală de limba şi literatura maternă se echivalează cu proba B de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în cazul elevilor care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale; proba orală susţinută la una din limbile moderne de circulaţie internaţională studiate în liceu se echivalează cu proba C de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu; proba scrisă la limba şi literatura română se echivalează cu proba E proba scrisă la limba şi literatura româna; proba scrisă la limba şi literatura maternă se echivalează cu proba E proba scrisă la limba şi literatura maternă; proba scrisă susţinută în sesiunile anterioare anului 2010 la oricare din probele d), e) sau f), la matematică, respectiv istorie, se echivalează cu proba E.c), definită conform prezentei metodologii; g) proba scrisă susţinută la una din disciplinele fizică, chimie, biologie, informatică, respectiv geografie, filozofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi sociologie în cadrul probelor d), e) sau
f) din sesiunile anterioare anului 2010 se echivalează cu proba E.d), definită conform prezentei metodologii.
Recunoaşterea probelor menţionate la alin. (2) f) şi
g) promovate în sesiunile anterioare anului 2010 se face doar dacă disciplinele susţinute coincid cu disciplinele pe care absolvenţii promoţiei 2011 au dreptul să le susţină în cadrul examenului de bacalaureat 2011, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea absolvite. Pentru absolvenţii din seriile anterioare anului 2010, cărora le-a fost echivalată proba orală promovată la limba şi literatura română, limba şi literatura maternă sau la limba modernă nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de competenţă lingvistică.
Candidaţii care au participat şi au fost respinşi la sesiunile de bacalaureat organizate în anul 2010, pot solicita recunoaşterea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi a probelor scrise susţinute în aceste sesiuni. Pentru aceşti candidaţi, în adeverinţă se vor menţiona şi rezultatele obţinute la aceste probe.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

F.C. Aninoasa A luat doi jucători de la Gloria Corneşti

Una dintre protagonistele sezonului care începe pe 17 august, F.C. Aninoasa, şi-a asigurat serviciile a doi jucători de la Gloria Corneşti. Este vorba de fundaşul central Daniel Gae şi mijlocaşul-atacant, Mirel Matei. Au părăsit gruparea condusă de Constantin Maricescu: Leţu (F.C.M. Târgovişte), L. Nicolae (Voinţa Pietroşiţa) şi Zaharia (destinaţie necunoscută). […]