SĂ CUNOAŞTEM REGULAMENTUL

S.A.
0 0

sportArticolul 5 – Drepturile şi obligaţiile jucătorilor
1. Principalele drepturi ale jucătorilor amatori sunt:
a) să li se asigure de clubul la care sunt legitimaţi condiţiile materiale, tehnice, organizatorice şi de asistenţă medicală (inclusiv prim-ajutor), refacere şi recuperare, adecvate pentru antrenamente şi jocuri oficiale/amicale;
b) să beneficieze de un proces de selecţie şi instruire ştiinţific fundamentat, bazat pe nediscriminare, egalitate de tratament şi şanse.
2. Principalele obligaţii ale jucătorilor amatori sunt:
a) să respecte programul de pregătire stabilit de conducerea clubului;
b) să participe la jocurile oficiale şi amicale ale echipei la care sunt legitimaţi, în funcţie de valoarea, pregătirea şi forma lor sportivă, precum şi de necesităţile clubului;
c) să respecte prevederile statutului FRF, LPF, AJF, al clubului, precum şi celelalte regulamente şi norme ori hotărâri FRF, LPF, AJF, precum şi cerinţele regulamentului intern al clubului la care sunt legitimaţi;
d) să se comporte fair-play şi să respecte prevederile statutelor şi regulamentelor adoptate de FIFA/UEFA şi
FRF.
3. Jucătorii profesionişti au, în afara drepturilor prevăzute pentru amatori, următoarele drepturi:
a) să încheie cu un club afiliat la FRF/AJF un contract individual de muncă, respectiv o convenţie civilă, conform legislaţiei în vigoare;
b) să li se plătească salariul sau onorariul cuvenit, precum şi primele, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti convenite de părţi prin contractul de muncă sau convenţia civilă şi să beneficieze de drepturile materiale prevăzute în contractele respective; c) să li se asigure stabilitate contractuală, contractul neputând să înceteze sau să se modifice decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul regulament;
d) alte drepturi prevăzute de regulamentele FRF.
4. În afara obligaţiilor pe care le au jucătorii amatori, jucătorii profesionişti mai au următoarele îndatoriri:
a) să respecte clauzele contractului încheiat cu un club;
b) să facă eforturile specifice ocupaţiei de jucător profesionist, la nivelul pregătirii şi posibilităţilor personale, în scopul îndeplinirii obiectivelor de instruire şi de performanţă stabilite de club. Articolul 6 – Obligaţiile cluburilor
Cluburile au următoarele obligaţii faţă de jucătorii legitimaţi, amatori sau profesionişti:
a) să asigure jucătorilor condiţiile materiale, tehnice, organizatorice, de asistenţă medicală, refacere şi recuperare adecvate pentru antrenamente şi jocuri;
b) să folosească un management coerent, modern şi eficient, bazat pe metode ştiinţifice şi pe cooperarea permanentă cu jucătorii;
c) să execute cu bună-credinţă obligaţiile contractuale asumate faţă de jucătorii profesionişti;
d) să asigure stabilitate contractuală
jucătorilor profesionişti.
Articolul 7 – Dreptul de joc
1. Jucătorii amatori sau profesionişti au dreptul să participe la meciuri oficiale sau amicale pentru echipa unui club sau asociaţii sportive dacă îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
a) sunt legitimaţi sau transferaţi regulamentar la clubul respectiv; prin legitimare se înţelege legitimarea pentru prima dată a unui jucător, legitimarea unui jucător asimilat ca nou legitimat sau legitimarea unui jucător căruia i-a expirat contractul cu fostul club înaintea terminării perioadei de transfer;
b) au viză anuală, aplicată pe carnetul de legitimare şi fişa personală, acordată de FRF/LPF/AJF, după caz, în funcţie de competenţa organizării competiţiei la care participă jucătorii în cauză;
c) au aviz medical acordat de unitatea medico-sportivă competentă, înscris în carnetul de legitimare, prin care se atestă că jucătorul respectiv este apt să practice jocul de fotbal. Prin excepţie, se admite ca avizul medical să fie înscris într-un act medical separat, eliberat pentru jucătorul respectiv (un aviz medical acordat provizoriu, pe o perioadă mai mică de 6 luni, sau un aviz medical care se foloseşte în cazul în care jucătorul participă la joc pe baza cărţii de identitate);
d) au un contract încheiat cu clubul la care se află legitimaţi, aflat în perioadă de valabilitate (numai jucătorii profesionişti);
e) numai pentru jucătorii juniori, cartea de identitate sau paşaportul, în original, se prezintă arbitrului împreună cu carnetul de legitimare;
f) cluburile participante la campionatul naţional Liga a 3-a au dreptul de a avea legitimaţi numai jucători amatori.
2. Controlul îndeplinirii condiţiilor necesare pentru participarea la joc se face, obligatoriu, de către arbitru, înaintea oricărui joc oficial. Jucătorii care nu îndeplinesc una sau mai multe dintre condiţiile respective nu pot fi înscrişi în raportul de arbitraj şi nu pot participa la joc.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Adevăratul Parlament al românilor de pretutindeni: Biserica Ortodoxă Română

Cursa pentru ocuparea fotoliului de preşedinte al României le pune unora mintea aşa de bine în funcţiune încât reuşesc să găsească tot felul de subterfugii financiare pentru a câştiga tot mai multe voturi. De fapt, reacţia este în lanţ. Românul simplu a fost întotdeauna o persoană foarte credincioasă care şi-a […]