Reducerea birocrației prin introducerea de proceduri simplificate la CJ Dâmbovița 

Date:

A avut loc la sediul Consiliului Județean Dâmbovița (Sala Unirii) conferința intermediară organizată în cadrul proiectului „CJD – Contribuția Județului Dâmbovița la reducerea birocrației prin introducerea de proceduri simplificate”, SMIS 154915. La acest eveniment au participat reprezentanți ai UAT Județul Dâmbovița, societății civile, presei, autorităților publice etc.

Implementat de către Consiliul Județean Dâmbovița, proiectul va contribui la susținerea unui management performant și la creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale. Astfel, prin introducerea unor sisteme și proceduri simplificate, se urmărește îmbunătățirea trasabilității documentelor, creșterea capacității organizaționale, precum și asigurarea unei relații coerente între funcționar și cetățean. Toate acestea au ca scop final identificarea, prevenirea și rezolvarea cu promptitudine a disfuncționalităților apărute în contactul cu alte instituții locale sau centrale, cu mediul de afaceri și, mai ales, cu cetățenii.

Sursa de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, cod apel: POCA/972/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Titlu: CP16/2021 Fundamentarea deciziilor, planificare.  

Proiectul este în valoare totală de 2.912.584,00 lei (inclusiv TVA), din care suma de 58.261,68 lei (inclusiv TVA) reprezintă cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Obiectivul general al proiectului îl constituie digitalizarea serviciilor publice oferite cetățenilor din județul Dâmbovița, în vederea reducerii birocrației – prin implementarea unui sistem informatic integrat, intra- și interinstituțional, la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dâmbovița.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– Implementarea unui sistem digital integrat pentru serviciile publice și îmbunătățirea modului de realizare a acestora. Acest obiectiv va fi atins prin dezvoltarea arhitecturii sistemelor hardware și software necesare asigurării serviciilor publice online.

– Îmbunătățirea competențelor digitale ale personalului de conducere și execuție din structurile funcționale ale Consiliului Județean Dâmbovița în vederea utilizării în bune condiții a noilor facilități informatice, create prin intermediul proiectului. Acest obiectiv va fi atins prin activitățile de instruire a personalului de conducere și execuție din cadrul structurilor Consiliului Județean Dâmbovița, vizate de acest proiect și realizate de furnizorul soluției informatice.

Descriere succintă: proiectul ia în considerare o varietate de aspecte legate de mediul intern al autorității administrației publice locale, de schimbările mediului extern, respectiv de aspectele legate de nevoile personale de instruire ale grupurilor-țintă, dar și de stringenta nevoie a cetățenilor de acces la servicii oferite în mod eficient. Având în vedere obiectivul specific 2.1 al programului, respectiv „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală, ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”, proiectul își propune să implementeze, la nivelul UAT Județul Dâmbovița, un sistem informatic integrat destinat standardizării modului de lucru atât din perspectiva funcționarilor publici (activitățile de back office), cât și din perspectiva accesului cetățenilor la serviciile publice furnizate de instituție (activitățile de front office), ambele tipuri de activități fiind, în prezent, tributare modului tradițional de lucru pe hârtie. 

Din perspectiva rezultatelor așteptate, se urmărește implementarea, la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița, a unui concept inovator de sistem informatic integrat, cu capabilități preexistente de interconectivitate și interoperabilitate cu alte instituții, în baza legii, cu capabilități preexistente de accesibilitate pe toate tipurile de echipamente fixe sau mobile (front office și back office), cu capabilități de semnare și sigilare electronică calificată integrate în browser cu nivel de sofisticare 5, cu proceduri digitalizate simplificate și standardizate la nivel instituțional, menite să asigure o experiență de utilizare semnificativ îmbunătățită atât funcționarilor, cât și cetățenilor, să sporească în mod semnificativ transparența și trasabilitatea actelor administrative și să reducă nivelul birocrației în plan instituțional. 

Implementarea acestui proiect are la bază necesitatea eficientizării actului administrativ, în contextul utilizării pe scară largă a dispozitivelor electronice. Astfel, sistemul informatic integrat intra- și interinstituțional, ce va fi implementat, va permite cetățenilor şi persoanelor juridice accesul online la diverse servicii publice oferite de către Consiliul Județean Dâmbovița, pe baza competențelor exclusive ale acestuia, fapt ce va contribui la debirocratizare, creșterea transparenței și eficientizarea actului administrativ, precum şi la creșterea gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la serviciile publice. 

Sistemul informatic integrat intra- si interinstituțional al Consiliului Județean Dâmbovița va avea următoarele funcțiuni principale: 

A. Solicitarea prin intermediul acestuia a diverselor acte administrative: autorizații / avize şi / sau acorduri specifice lucrărilor pe domeniul public (ex: acorduri prealabile, autorizații de executare și amplasare de lucrări pe drumuri județene, autorizații de transport special etc.); avize / acorduri specifice lucrărilor desfășurate pe domeniul public al județului Dâmbovița (ex. autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri şi panouri de afișaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spațiile publice; acorduri prealabile privind amplasarea şi execuția unor obiective în zona drumurilor județene etc.) 

B. Depunerea online a petițiilor adresate Consiliului Județean Dâmbovița, respectiv primirea răspunsurilor în termenul legal. 

C.  Vizualizarea online a stadiului solicitărilor efectuate prin intermediul portalului.

Rezultatele așteptate ale proiectului:

– Proceduri simplificate de reducere a birocrației la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative în beneficiul cetățenilor, un sistem digital integrat, dezvoltat și implementat.

Durata de implementare a proiectului este de 21 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Reprezentanții Comisiei Europene au verificat proiectele Regio implementate în  județul Dâmbovița 

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia a organizat vizitarea...

O mașină a fost mistuită de flăcări 

Incendiu la un autoturism în localitatea Voinești, Garda de...

A ajuns cu mașina în șanț, o clipă de neatenție putea costa viața 

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au fost sesizați cu...

Marșul Tricolorului de „1 Decembrie – Ziua Națională a României”, la Răcari 

Orașul Răcari păstrează tradiția și a organizat manifestări dedicate...