RĂMÂI CREDINCIOS LUI DUMNEZEU

0 0

Preot Ioan ŞTEFĂNESCUPreot loan ŞTEFĂNESCU
în zilele noastre este absolut necesară primenirea unor judecăţi perimate cu mesajul mereu nou al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dătător de iubire, de echilibru şi de încredere în lupta pusă în slujba adevărului. De ce?
Pentru că, mesajul Evangheliei Lui, ignorat de cărturarii şi puternicii zilelor noastre, este singurul aducător de comportament înnobilat, refăcut sau înnoit din interiorul omului, dispus să construiască relaţii curate, sincere, cu ceilalţi membri ai societăţii. în atmosfera morală în care ne aflăm, cu denaturări şi pervertiri, cu deghizări şi ascunzişuri, sunt convins că întoarcerea la Evanghelie este singura cale constructivă şi compensatoare:
„Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele – spune Mântuitorul Hristos -în acest neam desfrânat şi păcătos şi Fiul Omului se va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui Său cu Sfinţii îngeri” (Marcu 8, 38).
Ştiu mulţi intelectuali şi chiar demnitari redresaţi sufleteşte apelând la izvorul sfânt al Evangheliei, dar ştiu şi mai mulţi dezamăgiţi, blazaţi, nedumeriţi, rezervaţi şi fără curaj faţă de adevărurile credinţei noastre. Crearea unui climat de trai sănătos, elevat şi constructiv depinde enorm de mult de intelectualii societăţii noastre, când acţionează după o morală şi o gândire fundamentată pe principiile creştine.
Dumnezeu nu ne impune şi nici nu ne constrânge, ci ne invită pe fiecare să-L urmăm:
„Oricine va mărturisi pentru Mine… ” sau „oricine vrea să vină după Mine”… va umbla în lumină. Dumnezeu a lăsat aşadar, omului, ceea ce este peste măsură de preţios: libertatea, prin care se deosebeşte de lumea celorlalte vieţuitoare. Dar, libertatea, poate fi, deopotrivă, un izvor de înălţare sau unul de pierzanie, după modul cum ne folosim de ea, în bine sau în rău.
Prin şi pentru libertate putem să ne câştigăm gloria şi ne putem făuri istoria.
Dacă n-ar fi libertate, n-ar fi istorie; în libertate ne câştigăm merite. Unde este libertate deplină pentru omul chibzuit poate fi răgaz de cumpănire, de analiză, de examinare, de alegere, posibilitate de hotărâre, după care, tot în mod liber, declanşează lupta, efortul, bărbăţia, încordări ostenitoare, ruperi definitive sau despărţiri de dorinţele, deprinderile şi poftele inferioare, care coboară omul în rândul necuvântătoarelor.
Prin libertate, apostolii, oamenii simpli şi mici, au cumpărat, au ales şi realizat lucruri mari, dumnezeieşti, nebănuite la început, dar apoi, dedublate de jertfe, câştigând lumea, nu cu armată sau cu titluri ori ranguri sociale, ci prin hotărârea de a mărturisi pe Hristos până la moarte, de a sluji prin cuvânt şi rugăciune, în război cu păcatul. De la El învăţăm adevărata iubire şi ascultare, iubire jertfelnică pentru Dumnezeu şi semeni. Modelul Lui se impune prin smerenie neîntâlnită până la El,
haina cea mai aleasă a comportării umane, prin bunătate, dându-ne bogăţia harului. Prin milă a săturat El pe cei flămânzi şi a vindecat pe cei bolnavi. Prin urmare, acesta este modelul de urmat, absolut inegalabil pentru toate timpurile.
Analizate atent, preceptele Evangheliei, aduc o răsturnare de valori în contradicţie cu logica umană şi cu recompensele imediate ale mentalităţii lumii de azi; ele conduc însă sufletul, în perspectiva recompensei vieţii veşnice. De aceea, Mântuitorul atrage atenţia asupra îngrijorării, asupra frământării exagerate şi a neliniştii obsesive care poate duce la deznădejde din cauza luptei doar pentru cele pământeşti în defavoarea încrederii omului în Dumnezeu.
Deasupra tuturor, El ne îndeamnă: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga vouă” (Matei 6, 33), cu alte cuvinte însemnând acumularea valorilor spirituale aici şi dincolo, adică binele, adevărul, pacea, iubirea aproapelui, încrederea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, împăcarea cu noi, lupta pentru sfinţire prin har şi iubire cu Dumnezeu, până ce este ziuă (loan 9, 4). Aceasta este calea pe care trebuie s-o urmăm!
Rămâi credincios la ceea ce ai învăţat din Cuvântul lui Dumnezeu!

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Încălzire centrală în instituţiile publice din Lunguleţu

Cu destule eforturi financiare, dacă avem în vedere posibilităţile reduse ale bugetului local, Primăria Luguleţu a reuşit să instaleze sisteme de încălzire cu centrală termică în toate instituţiile publice din comună. „Am avut o ordine, prioritate fiind instituţiile de învăţământ. Ultimele sisteme de încălzire au fost montate şi puse în […]