Proiecte ambiţioase şi în anul 2019 pentru românii aflaţi în afara graniţelor ţării

0 0

Luni, 12 februarie 2019, au fost adoptate avize favorabile în comisiile de specialitate din cele două camere ale Legislativului pentru bugetele ministerelor şi instituţiilor publice.
Comisiile reunite pentru românii de pretutindeni au avizat, luni, favorabil bugetul pe 2019 pentru Ministerul pentru Românii de pretutindeni. Ministerul are alocată suma de 28,885 milioane de lei, cu 14, 28% mai mult faţă de anul trecut.
Potrivit deputatului PSD Dâmboviţa, Claudia Gilia, membru în Comisia Comunităţilor de români din afara graniţelor ţării de la Camera Deputaţilor a făcut câteva precziri cu privire la proiectele din anul 2019 pentru românii aflaţi în afara graniţelor ţării: „Am dezbătut şi avizat astăzi, în Comisiile reunite pentru Comunităţile de români din afara graniţelor ţării de la Camera Deputaţilor şi de la Senat, bugetul Ministerului pentru Românii de pretutindeni. Sunt proiecte ambiţioase şi în anul 2019 pentru românii aflaţi în afara graniţelor ţării”, a punctat deputatul PSD Dâmboviţa, Claudia Gilia.
Descoperă şi Cunoaşte România, Stagiu pentru jurnaliştii din afara graniţelor -comunităţi istorice şi diaspora de mobilitate, Ziua Românilor de Pretutindeni, Conferinţa „Republica Moldova pe agenda Europeană a Preşedinţiei Consiliului UE în România”, Dotarea Liceelor din comunităţile istorice şi a Bibliotecilor de pretutindeni cu carte românească, Programul de Tabere ARC, sunt doar câteva dintre proiectele ce se vor desfăşura în cursul anului 2019, pentru românii aflaţi în afara graniţelor ţării:
„Descoperă şi Cunoaşte România este un proiect prin intermediul căruia se acordă o importanţă deosebită românilor din afara graniţelor, din punct de vedere al posibilităţii acestora de a cunoaşte şi sesiza dimensiunea identităţii etnice şi lingvistice româneşti, prin organizarea de activităţi itinerante în locaţii turistice de interes din România. Prin intermediul acestui proiect, se promovează cu interes limba, cultura şi identitatea românească. În anul 2019, se urmăreşte o creştere de aproximativ 33% a participanţilor, faţă de anul 2018, prin organizarea a 10 ediţii lunare.
Stagiu pentru jurnaliştii din afara graniţelor – comunităţi istorice şi diaspora de mobilitate – realizarea unui stagiu de pregătire atât pentru jurnaliştii din comunităţile istorice, cât şi pentru cei din diaspora de mobilitate, prin schimburi de bune practici cu reprezentanţii media din România şi observarea modului de lucru al administraţiei centrale. Acest stagiu se va realiza ca parte a şedinţei interministeriale a Preşedinţiei Consiliului UE. @n acest fel, se vor realiza premisele unei colaborări a participanţilor, atât cu reprezentanţi ai instituţiilor din România, cât şi cu cei ai instituţiilor UE şi ai statelor membre UE. Acest proiect se bazează pe experienţa celor două proiecte realizate în cursul anului 2018 de către MRP – Stagiu pentru jurnalişti români din comunităţile istorice (30 de participanţi) şi Stagiu pentru jurnalişti români din diaspora (30 de participanţi), fiind extins prin colaborarea între jurnalişti, atât între cei din diaspora cu cei din jurul graniţelor, cât şi a acestora cu cei din România, dar şi prin cunoaşterea practicilor europene.
Ziua Românilor de Pretutindeni – organizarea unui workshop în vederea creării spaţiului de dezbatere pentru liderii asociaţiilor din comunităţile istorice şi din diaspora de mobilitate. Acest workshop, la care propunem participarea a 50 de lideri ai mediului asociativ, va avea o durată de 5 zile şi se va desfăşura în marja Zilei Românilor de Pretutindeni, care se sărbătoreşte în fiecare duminică a lunii mai. La eveniment se preconizează participarea a 50 de invitaţi, şi crearea formului liderilor asociaţiilor româneşti din comunităţile istorice şi diaspora de mobilitate, în contextul Preşedinţiei României la Consiliul UE.
Conferinţa „Republica Moldova pe agenda Europeană a Preşedinţiei Consiliului UE în România” – 27 martie 2019 – organizarea unei conferinţe de o zi, la Chişinău, la care se preconizează participarea a 50 de invitaţi în vederea marcării şi dezbaterii parcursului european al Republicii Moldova şi al relaţiilor cu România.
Dotarea Liceelor din comunităţile istorice şi a Bibliotecilor de pretutindeni cu carte românească, în contextul Zilei Limbii Române din 31 august – se doreşte continuarea iniţiativele educaţionale din anul 2018, din străinătate prin distribuirea de carte românească pentru copiii din comunităţile istorice şi diaspora de mobilitate, în vederea utilizării acestora la cursurile de limbă, cultură şi civilizaţie românească derulate în cadrul proiectului LCCR, la cursurile organizate de asociaţiile româneşti, cât şi prin proiecte finanţate de MRP, în vederea promovării limbii şi culturii române în rândul tinerilor din afara graniţelor.
Ziua Internaţională a Iei – achiziţie şi distribuire de costume populare pentru ansambluri reprezentative din comunităţile istorice – se propune continuarea proiectului iniţiat în anul 2018, prin extinderea acestuia şi la nivelul comunităţilor istorice, prin dotarea cu 250 de costume populare a asociaţiilor reprezentative ale comunităţii române în marja zilei Internaţionale a Iei. Prin acest proiect se urmăreşte promovarea portului popular tradiţional şi sprijinirea mediului asociativ românesc din afara graniţelor, în derularea activităţilor culturale, educative, spirituale, massmedia, de societate civila. Cu ajutorul costumelor populare, se pot realiza acţiuni de păstrare a identităţii româneşti, de promovare a imaginii României în lume sau altele asemenea în folosul românilor de pretutindeni.
Suporturi de curs în format electronic -dotarea asociaţiilor comunităţilor româneşti cu materiale educaţionale în format electronic – se doreşte continuarea iniţiativelor educaţionale din anul 2018, din străinătate, în cadrul proiectului „Limba română, educaţie şi comunicare”, prin distribuirea de suporturi de curs în format electronic către asociaţiile româneşti din afara graniţelor, care să fie folosite în cadrul cursurile de limbă, cultură şi civilizaţie românească derulate în cadrul proiectului LCCR, la cursurile organizate de asociaţiile româneşti, prin proiecte finanţate de MPRP sau la şcolile duminicale organizate pe lângă parohiile româneşti de peste hotare.
Înfiinţarea Muzeului Românilor de Pretutindeni – realizarea conceptului expoziţional şi achiziţionarea materialelor necesare creării spaţiului expoziţional dedicat Muzeului Românilor de Pretutindeni.
Cursul dedicat problematicii românilor de pretutindeni – continuarea cursului de master dedicat problematicii românilor din afara României.
Concurs tematic de eseuri – propus a fi organizat în cadrul taberelor ARC, adresându-se copiilor şi tinerilor participanţi la tabere prin care aceştia să realizeze eseuri care să cuprindă tematica România. Lucrările declarate câştigătoare vor fi cuprinse într-o broşură care va fi distribuită, împreună cu premiile, câştigătorilor şi partenerilor
MRP.
Programul de Tabere ARC – continuarea programului de tabere ARC, ajuns la ediţia nr. 1, prin suplimentarea cu 35% a numărului de locuri. Programul este dedicat elevilor, tinerilor şi profesorilor români din comunităţile istorice şi din diaspora de mobilitate.
Campania Naţională „Informare Acasă! Siguranţa în lume!” – continuarea Campaniei Naţionale şi în anul 2019, prin participarea reprezentanţilor instituţionali şi ai societăţii civile, având drept scop informarea cetăţenilor români asupra riscurilor la care aceştia se pot expune odată cu decizia de locui, de a studia sau de a munci în afara graniţelor.
Cercetare – studiu pe diaspora -realizarea unei cercetări calitative care să ofere statistici clare pentru orice instituţie care doreşte să elaboreze politici în domeniul diasporei sau al comunităţilor istorice – centre din străinătate.
În anul 2019 Ministerul pentru Românii de Pretutindeni îşi propune susţinerea centrelor comunitare româneşti în străinătate ca răspuns la nevoile comunitarilor românilor din afara graniţelor, privind, în special, accesul copiilor şi al tinerilor români la limba, cultura şi tradiţiile româneşti, precum şi în scopul menţinerii legăturilor cu România, inclusiv din perspectiva reîntoarcerii în ţară – cu sprijinul mediului asociativ Burse – acordarea de burse sau stimulente financiare etnicilor români din Ucraina, din calsele I şi II”, a mai punctat deputatul Claudia Gilia.
În anul 2018 au fost acordate 1.600 de burse pentru elevii claselor I, etnici români cu domiciliul stabil în Ucraina, care studiază în şcolile cu predare în limba română sau cu studiul unor materii în limba română ca limbă maternă, din sistemul preuniversitar de învăţământ din Ucraina, astfel că în anul 2019, pentru aceşti elevi, care vor fi în clasa a II-a, se urmăreşte continuarea acordării acestui stimulent, precum şi suplimentarea programului prin acordarea de 2000 de noi burse elevilor claselor I – prin implementare indirectă Continuarea finanţărilor nerambursabile acordate pe baza evaluării programelor, proiectelor sau acţiunilor realizate efectiv prin acorduri de finanţare (contracte) încheiate cu solicitanţii ce întrunesc condiţiile cumulative prevăzute in Ghidul de finanţare, în condiţiile Legii nr. 321/2006 cu modificările şi completările ulterioare*, ale Legii nr. 299/2007 cu modificările şi completările ulterioare** şi ale Programului de Guvernare 2017 – 2020.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Ziua Europeană a Numărului de Urgenţă 112

Parlamentul European şi Comisia Europeană au declarat ziua de 11 februarie, „Ziua Numărului European de Urgenţă – 112”, în scopul aducerii, la cunoştinţa publicului, a informaţiilor despre acest serviciu şi de a determina autorităţile naţionale să sporească capacităţile plurilingve în interiorul acestuia. Numărul european de urgenţă 112 a fost lansat […]