Procedura şi calendarul privind înscrierea/reînscrierea în învăţământul preşcolar

0 0

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a stabilit, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, derularea succesivă a următoarelor etape (la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ):
” reînscrierea copiilor care frecventează grădiniţa în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2020-2021;
” înscrierea copiilor care nu au frecventat până acum acest tip de învăţământ.
Reînscrierile se vor desfăşura în perioada 25 mai – 5 iunie. Înscrierile se vor desfăşura în două etape: 8 iunie – 3 iulie şi 20 iulie – 10 august. Cazurile care nu au fost clarificate în cele două etape de înscrieri se pot rezolva în perioada 11-31 august.
Reînscrierile se pot efectua şi prin poştă electronică, telefonic sau fax.
Pentru înscriere, părinţii pot comunica unităţii de învăţământ prin poştă electronică, telefonic sau fax, datele necesare pentru a fi introduse în aplicaţia specifică din Modulul SIIIR – Înscriere la grădiniţă 2020-2021.
Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislaţia în vigoare şi, cu precădere, în acest an şcolar, a prevederilor Legii nr.56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca parte a învăţământului general obligatoriu.
În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice. Criteriile generale de departajare sunt următoarele:
” existenţa unui document care dovedeşte că un copil este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi);
” existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
” existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă;
” existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoţit de certificatul de orientare şcolară, eliberat de Comisia de orientare şcolară şi profesională.
Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de consiliul de adminis

traţie al acesteia şi avizate de către consilierul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 29 mai 2020) nu pot fi discriminatorii şi nu pot include liste de preînscrieri. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învăţământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul validării cererii-tip de înscriere. Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.
Orarul reînscrierilor şi, respectiv, al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi pe site-urile inspectoratelor şcolare.
Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor mai posta pe site-ul unităţii de învăţământ/ISJ şi, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:
” capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată);
” numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
” criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;
Unităţile de învăţământ preşcolar particular vor afişa şi informaţii privind statutul grădiniţei respectiv: autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată de Agenţia pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
(ARACIP).

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Inspectorul şcolar general: Niciun elev nu va rămâne cu situaţia şcolară neîncheiată

Prof. Sorin Ion, inspectorul şcolar general al ISJ Dâmboviţa, a prezentat într-o videocon-ferinţă modalităţile de încheiere a situaţiei şcolare, aşa cum au fost stabilite prin ordin de ministru. Cu menţiunea că, pentru învăţământul ante-preşcolar şi preşcolar nu este cazul încheierii situaţiei, dar activităţile cadrelor didactice continuă şi acestea menţin legătura […]