Prima afişare a rezultatelor din cadrul Evaluării Naţionale 2019 este programată în data de 25 iunie

La ultima probă scrisă -Limba şi literatura maternă – din cadrul Evaluării Naţionale a absolvenţilor de clasa a VlII-a, desfăşurată vineri, 21 iunie, au participat 8.560 de elevi (93,09%). Dintre aceştia, un elev a fost eliminat din cauza tentativei de a frauda examenul, lucrarea fiind notată cu 1.
Precizăm, în acest context, că proba de matematică din data de 20 iunie a fost susţinută de 146.181 de elevi (94,53%). Şase elevi au fost eliminaţi din cauza unor tentative de fraudă, lucrările acestora primind nota 1.
Prima afişare a rezultatelor este programată în data de 25 iunie (până la ora 12:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse eventualele contestaţii (interval orar 14:00 – 20:00). Rezultatele finale vor fi publicate în data de 29 iunie.
În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, notele obţinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roşie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanţa cu border-ourile individuale, şi sunt semnate de aceştia. Nota finală se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire.
În cazul în care diferenţa între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori numiţi de preşedintele comisiei. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4 note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală care se trece pe lucrare şi este înregistrată în catalogul evaluării naţionale.
În cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluarea iniţială. În situaţia în care se constată o diferenţă de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii numeşte o a treia comisie formată din alţi doi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii.
Reevaluarea se face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi notare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestaţii. Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.
Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat la cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei, poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. În cazul candidatului minor declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali al acestuia.
Media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul liceal de stat. Media de admitere în liceu este media ponderată dintre media generală la Evaluarea Naţională (reprezentând 80) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (reprezentând 20%).

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Ziua Internaţională de Luptă împotriva Consumului şi Traficului de Droguri - 26 iunie 2019

Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa celebrează în data de 26 iunie 2019, Ziua Internaţională de Luptă împotriva Consumului şi Traficului de Droguri, şi organizează, în perioada 26 iunie – 19 iulie 2019, Campania IEC cu sloganul „În primul rând, ASCULTĂ” şi mesajul-cheie „Să îi asculţi pe copii şi tineri este […]