Preşedintele CJ, Adrian Ţuţuianu a participat la Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional

I.B.
0 0

adrian tutuianuPreşedintele CJ, Adrian Ţuţuianu precum şi administratorul public al judeţului, Alexandru Oprea şi alţi doi reprezentanţi CJ, au participat la Comitetul de Monitorizare a POR organizat de AM POR la Sinaia, în perioada 1819 iunie. Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 se află în ultima fază a procesului de aprobare de către Comisia Europeană, după finalizarea negocierilor tehnice. Programul este gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) în calitate de Autoritate de Management (AM).La Şedinţa CM POR, prezidată de Sevil Shhaideh ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, au mai participat reprezentanţi ai AM POR, ai Comisiei Europene (CE) ai altor ministere, ai regiunilor de dezvoltare şi ai structurilor asociative ale administraţiei publice locale. POR 2014-2020 va finanţa proiecte care contribuie la dezvoltarea regională a României din 11 domenii (11 axe prioritare), la care se adaugă axa Asistenţă Tehnică, destinată bunei funcţionări a programului. Referitor la POR 2007-2013, principala decizie a Comitetului de Monitorizare reunit a fost aprobarea Raportului de Implementare* pentru anul 2014 a Programului Operaţional Regional 2007-2013. Au fost prezentate stadiul actual al Programului, stadiul implementării pe axe şi Planul de închidere a POR 2007-2013:”POR 2007- 2013 are, în prezent, un grad de absorbţie de 66%, faţă de 17%, cât înregistra în luna mai 2012. Am crescut gradul de absorbţie, în trei ani, cu aproape 50% pentru acest program. Am reuşit acest lucru cu sprijinul dumneavoastră, membrii CM POR, şi al beneficiarilor, printr-o strânsă colaborare între toate instituţiile implicate în gestionarea programului”, a menţionat ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Măsurile luate de MDRAP pentru creşterea absorbţiei se referă la introducerea mecanismului de decontare a facturilor beneficiarilor, în locul mecanismului de rambursare, la reducerea termenelor -atât pentru actele adiţionale, cât şi pentru plăţile între AM şi beneficiari – şi la asigurarea, din veniturile de privatizare, a sumelor necesare pentru realizarea acestor plăţi. Anton Schrag, şef adjunct al Unităţii România din cadrul Direcţiei Generale pentru Politica Regională şi Urbană (DG Regio) a Comisiei Europene, a apreciat evoluţia POR 2007-2013: „Progresul programului este bun, în comparaţie cu alte programe operaţionale din România, dar şi în comparaţie cu alte ţări. Este important pentru noi, întrucât proiectele POR au impact pozitiv vizibil în comunităţile româneşti”.Programul Operaţional Regional este unul dintre cele 7 programe operaţionale cofinanţate din fonduri europene implementate în România pentru perioada 2007-2013 şi unul dintre cele 2 programe operaţionale gestionate de MDRAP în calitate de Autoritate de Management. Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional este structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a Programului Operaţional Regional 2007-2013. CM POR examinează şi aprobă criteriile de selecţie, elaborate de AM POR, ale proiectelor finanţate prin POR; analizează periodic progresele înregistrate în realizarea obiectivelor specifice ale programului; examinează rezultatele implementării; examinează şi aprobă Rapoartele Anuale de Implementare şi Raportul Final de Implementare, elaborate de AM POR, strategia de asistenţă tehnică a POR, Planul Multianual de Evaluare şi Planurile Anuale de Evaluare; propunerile de modificare a alocărilor financiare ale POR (între domeniile majore de intervenţie din cadrul unei axe prioritare, între axele prioritare de dezvoltare, precum şi între regiuni); este informat cu privire la planul de comunicare şi la stadiul de implementare al acestuia, la acţiunile de informare şi publicitate întreprinse şi mijloacele de comunicare utilizate; aprobă şi modifică propriul regulament de organizare şi funcţionare, respectând prevederile regu-lamentului-cadru.În conformitate cu Regulamentul CE nr. 1083/2006, Autoritatea de management a POR transmite Comisiei Europene, până la data de 30 iunie a fiecărui an, un raport cu privire la implementarea programului operaţional pentru anul anterior.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Analiza proiectelor cu finanţare europeană aflate în curs de implementare în Dâmboviţa

La sala de şedinţe a forului administrativ judeţean a avut loc întâlnirea de lucru a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Dâmboviţa cu cei ai unităţilor de implementare a proiectelor cu finanţare europeană, derulate de CJ şi de alte consilii locale din judeţul nostru, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007 – 2013. […]