Pregătirea, monitorizarea şi implementarea proiectelor cu finanţare externă la CJ Dâmboviţa

In perioada ianuarie – decembrie 2017, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin Direcţia programe europene a continuat implementarea proiectelor cu finanţare externă şi a depus eforturi pentru atragerea fonduri externe suplimentare prin depunerea unor proiecte şi semnarea contractelor de finanţare. În perioada ianuarie -decembrie 2017 efortul Consiliului Judeţean Dâmboviţa în acest domeniu s-a materializat astfel:
– finalizarea a două proiecte cu finanţare europeană;
– contractarea a două proiecte de infrastructură importante pentru dezvoltarea judeţului Dâmboviţa;
– depunerea a cinci proiecte noi prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă şi Programul Operaţional Capital Uman. Dintre acestea, două au fost selectate spre finanţare, aflându-se în faza de contractare, unul se află în evaluare, iar două au fost respinse în etapa de evaluare tehnico -financiară după ce au fost efectuate reduceri bugetare nefundamentate de către evaluatori, proiectele neîndeplinind punctajul necesar admiterii lor.
– contractarea a patru proiecte finanţate din Fondul Social European (depuse prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă şi Programul Operaţional Capital Uman).
Proiecte finalizate în perioada ianuarie – aprilie 2017 în care Consiliul Judeţean Dâmboviţa a fost beneficiar:
1. Proiect – „Egalitate în diversitäte! – iniţiativa pentru reducerea inegalităţilor şi promovarea incluziunii sociale în judeţul Dâmboviţa”. Proiectul a avut ca obiectiv general dezvoltarea de iniţiative menite să reducă inegalităţile şi să îmbunătăţească măsurile de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile la excluziunea socială şi economică.
2. „Restaurarea şi consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, Comuna Vulcana Pandele, Judeţul Dâmboviţa”. Obiectivele specifice ale proiectului au constat în: conservarea, protejarea şi valorificarea casei atelier şi a casei natale a artistului gravor român Gabriel Popescu; posibila reintroducere a obiectivului de patrimoniu reabilitat în circuitul naţional şi internaţional al muzeelor.
Proiectele de infrastructură contractate în perioada ianuarie -decembrie 2017 în care Consiliul Judeţean Dâmboviţa este beneficiar:
1. „Dezvoltarea infrustructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 720, DJ 720B, DJ 711 şi DJ 101B pe traseul Limită judeţ Prahova-Moreni-Gura Ocniţei-Răzvad-Ulmi-Târgovişte-Comişani-Bucşani-Băleni-Dobra-Finta-Bilciureşti-Cojasca-Corneşti-Butimanu-Niculeşti-Limită judeţ Ilfov”.
Contractul de finanţare nr. 313/04.08.2017 a fost semnat de către ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat şi preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea.
In urma aplicării proiectului se va realiza:
– Lungime piste de biciclete construite (cu 2 sensuri de circulaţie)
– 3,940 km
-Suprafaţă torturare modernizate
– 95.919,98 mp -Staţii transport public construite (număr) – 37
-Alveole construite (număr) – 8 -Suprafaţa drumurilor jud. modernizate (mp) – 411.359,39 mp -Suprafaţa poduri modernizate (mp) – 1.270,00 mp -Suprafaţa poduri nou construite (mp) – 42,80 mp
2. „Impulsionarea dezvoltării judeţului Dâmboviţa şi păstrarea identităţii culturale a fostei capitale a Ţării Româneşti prin conservarea, protejarea, dezvoltarea şi valorificarea Ansamblului monumental Curtea Domnească din Târgovişte”. Contractul de finanţare nr. 822/19.12.2017 a fost semnat de către directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat şi preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea. Prin acest proiect se va realiza valorificarea durabilă a Ansamblului Curtea Domnească, ca urmare a conservării şi protejării obiectelor: Ruine Biserică paraclis, Turnul Chindiei, Biserica „Sf. Vineri” -Domnească mică şi Biserica Domnească „Adormirea Maicii Domnului” din cadrul ansamblului, în vederea impulsionării dezvoltării locale prin creşterea numărului de vizitatori şi intensificarea activităţilor economice pe parcursul perioadei de implementare şi sustenabilitate. Proiecte depuse în perioada ianuarie – decembrie 2017 în care Consiliul Judeţean Dâmboviţa este beneficiar:
1. Integrare prin educaţie şi ocupare în judeţul Dâmboviţa. Proiect depus în data de 23.06.2017, aflat în etapa de contractare. Obiectivul general al proiectului este reducerea riscului de sărăcie şi excluziune socială pentru un număr de 560 de persoane care trăiesc în comunităţi marginalizate din comuna Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa.
2. Administraţie Publică eficientă prin Sistem de Management al Calităţii. Proiect depus în data de 24.03.2017 aflat în etapa de contractare. Asistenţa comunitară nerambursabilă este asigurată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă
(POCA).
Prin acest proiect se va realiza implementarea unor sisteme integrate de management al calităţi şi performanţei în vederea optimizării proceselor decizionale şi de sprijin a cetăţenilor, susţinut de o dezvoltare a abilităţilor personalului de la nivelul solicitantului.
3. ” Etică, Transparenţă şi Integritate în cadrul Consiliului judeţean Dâmboviţa”. Proiect depus în data de 10.10.2017, aflat în etapa de evaluare. Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
4. ” MAST – Marginalizat dar Activ Social ca Tine” în comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa
Proiect depus în data de 23.06.2017, respins în etapa de evaluare tehnico – financiară după ce au fost efectuate reduceri bugetare nefundamentate de către evaluatori, proiectele neîndeplinind punctajul necesar admiterii lor. Obiectivul general al proiectului constă în integrarea/reintegrarea persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială în sfera educaţională/ocupaţională/socio-medicală şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora prin furnizarea de servicii integrate către 600 de persoane din grupul ţintă din comunitatea marginalizată în care există populaţie romă a comunei Moroeni.
5.”PACT – Parteneriat Activ pentru Comunitate marginalizată Teritorial” în comuna Cojasca, judeţul Dâmboviţa. Proiect depus în data de 23.06.2017, respins în etapa de evaluare tehnico -financiară după ce au fost efectuate reduceri bugetare nefundamentate de către evaluatori, proiectele neîndeplinind punctajul necesar admiterii lor. Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comuni-taţile marginalizate ale comunei Cojasca (Cojasca, lazu şi Fântânele), judeţul Damboviţa, prin implementarea de masuri integrate pentru 600 de persoane, dintre care 162 persoane aparţinând populaţiei de etnie romă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Pe 24 ianuarie s-au sărbătorit 159 ani de la Unirea Principatelor Române

Mica Unire a fost sărbătorită şi la Târgovişte printr-o serie de evenimente organizate în Piaţa Tricolorului, marcându-se cum se cuvine împlinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Române, act istoric ce a pus piatra de temelie a statului român modern. Festivităţile au debutat cu primirea onorului de către […]