Precizări privind individualizarea programelor de muncă pe perioada de criză. Obligaţii privind limitarea expunerii

În contextul existenţei, la locul de muncă, a riscului de contaminare cu Coronavirus, angajatorii pot lua următoarele măsuri: -Stabilirea unor programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză, în conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii;

  • Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă, până la încetarea stării de urgenţă prevăzută de Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, în condiţiile stabilite prin art. 33 din Decret: „Instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, autorităţile administrative autonome, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi societăţile la care statul ori o unitate administrativ teritorială este acţionar unic sau majoritar, societăţile cu capital privat, introduc, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgenţă, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului”.
    -în cazul în care se optează pentru munca la domiciliu, decizia de modificare a contractului individual de muncă va conţine, elementele prevazute de art. 109 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
    -în cazul în care se optează pentru munca în regim de telemuncă, decizia de modificare a contractului individual de muncă va conţine, elementele conform cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă.
    Angajatorul are posibilitatea modificării contractului individual de muncă, în sensul celor menţionate mai sus, care să producă efecte

şi ulterior încetării stării de urgenţă, prin încheierea unui act adiţional la contract.
„În condiţiile Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă şi trebuie să ia măsurile necesare pentru: a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor; b) prevenirea riscurilor profesionale; c) informarea şi instruirea lucrătorilor; d) acordarea echipamentului de protecţie (măşti, mănuşi de protecţie etc.)
Angajatorii vor prelucra angajaţii/lucrătorii asupra principalelor măsuri necesar a fi întreprinse: – spălarea mânilor cât mai des posibil cu apă şi săpun sau dezinfectarea cu un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool; – utilizarea măştilor de protecţie de către persoanele bolnave; – evitarea contactului cu persoane care sunt suspecte de infecţii respiratorii acute; – evitarea atingerii nasului, ochilor sau gurii cu mâinile nedezinfectate; – acoperirea gurii, nasului în caz de tuse sau strănut; – dezinfectarea periodică a suprafeţelor de contact cu soluţii pe bază de clor sau alcool.

  • Pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un risc de expunere la coronavirus (COVID-19), angajatorul trebuie să determine natura şi nivelul de expunere, pentru a se putea stabili măsurile ce trebuie luate, astfel: – limitarea expunerii; – elaborarea unui plan de măsuri de urgenţă, întocmit în baza recomandărilor medicului de medicina muncii cu care are contract; – anunţarea imediată a Direcţiei de Sănătate Publică competentă teritorial”- precizează inspectorul şef al ITM Dâmboviţa, Marius Lixandru.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

APIA Dâmboviţa - Plăţi in valoare de 90,32 mii lei pentru beneficiarii serviciilor de silvomediu

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Dambovita informează ca au fost efectuate plătile catre beneficiarii Măsurii M15 – Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, submăsura 15.1 Plăţi pentru angajamente de silvo-mediu, sesiunea 1/2017, anul 1 de angajament, in suma totală de 19 898.86 euro, respectiv […]