Pompierii dâmboviţeni, la ora bilanţului

0 0

La sediul Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei (CJCCI), a avut loc prezentarea evaluării anuale a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa şi a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa (CJSU), pentru anul 2020.Activitatea s-a desfăşurat într-un cadru restrâns şi a fost moderată de primul adjunct al inspectorului şef al ISU „Basarab I” Dâmboviţa – lt. colonel Alfred Hantăr. La eveniment, ne-au onorat cu prezenţa: prefectul judeţului Dâmboviţa – dr. ing. Popa Aurelian, secretarul general al Consiliului Judeţean Dâmboviţa – dr. jr. Dănuţ Nicolae Popa-Stănescu şi reprezentanţi ai unor instituţii cu funcţii de sprijin în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa. Comandanţii subunităţilor de intervenţie, alături de personal operativ din subordine şi şefii structurilor funcţionale ale inspectoratului, au participat la activitate în sistem videocon-ferinţă.
În contextul situaţiei epidemiologice determinată de virusul SARS-CoV-2, începând cu data de 20.03.2020, la nivelul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene, au fost sistate controalele planificate la nivelul inspecţiilor de prevenire şi direcţionate resursele către alte forme ale activităţii de prevenire sau acţiuni în vederea sprijinirii măsurilor stabilite pentru gestionarea situaţiei operative. Au fost executate acţiuni independente şi în comun cu reprezentanţii IPJ, IJJ, DSP pentru verificarea respectării de către populaţie a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pan-demiei de COVID-19.
În acest context, indicatorii privind activităţile desfăşurate prezintă un trend descendent. Analizând perioada supusă evaluării, se constată o scădere a indicatorilor, astfel:
18 exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie pe locul de muncă, din care 15 în caz de incendiu şi 3 în caz de cutremur;
5 exerciţii de alarmare publică;
678 activităţi de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor, din care: 152 la operatori economici; 516 la instituţii şi 10 la localităţi;
26 alte activităţi, din care: 5 puncte de informare preventivă; 5 lecţii deschise şi 16 de alte activităţi de informare;
s-au distribuit, materiale informative de la IGSU: 451 afişe, 3193 pli-ante/flyere şi 300 alte categorii de materiale, care cuprind recomandări, măsuri de prevenire şi reguli de comportare în diferite situaţii de urgenţă.
În ceea ce priveşte activitatea de avizare şi/sau autorizare, în anul 2020 au fost eliberate:
o 96 avize de securitate la incendiu;
o 1 aviz de protecţie civilă;
o 66 autorizaţii de securitate la incendiu;
o 2 autorizaţii de protecţie civilă;
o 241 de adrese de neîncadrare în prevederile HGR;
o 1 acord pentru organizarea comercializarea artificiilor;
o 2 avize de amplasare în parcelă;
o 19 puncte de vedere la PUG,

PUZ şi PUD.
Inspecţia de prevenire, a planificat un număr de 1007 de controale, exe-cutându-se 1201 controale de prevenire şi verificări, din care: 16 la localităţi, 416 la operatori economici, 764 la instituţii, 5 controale la operatori economici cu risc chimic care nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016, 5 controale de prevenire la obiective supuse controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase. Creşterea de la nivelul instituţiilor este datorată controalelor la secţiile de votare.
În anul 2020, în urma controalelor executate s-au constatat 880 de deficienţe, dintre care 67 de deficienţe au fost soluţionate pe timpul activităţilor specifice, reprezentând doar 7,6% din totalul acestora.
Au fost aplicate 656 sancţiuni contravenţionale principale, reprezentând 589 avertismente şi 67 amenzi contravenţionale în cuantum de 283.501 lei. De asemenea, au fost aplicate 2 sancţiuni contravenţionale complementare de anulare a autorizaţiilor de securitate la incendiu, care şi-au pierdut valabilitatea, ca urmare a nere-spectării condiţiillor care au stat la baza emiterii acestora.
Pe linia avizării şi/sau autorizării din punct de vedere al securităţii la incendiu şi protecţiei civile au fost executate 139 controale, pe timpul cărora au fost constatate 137 de deficienţe. Au fost aplicate 136 sancţiuni contravenţionale principale, din care: 16 amenzi în cuantum de 63.111 lei şi 120 avertismente.
Conform prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, în anul 2020 au fost planificate şi executate 5 inspecţii colective pe amplasamente la operatorii economici de nivel superior: Ferro Performance Pigments Romania SRL, SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagaz-inare Gaze Naturale Depogaz Ploieşti SRL, SC Butangas România SA -Sucursala Conţeşti – Staţia de îmbute-liere GPL şi Depozit şi SC Oţelinox SA Târgovişte şi 1 inspecţie pe amplasament de nivel inferior: SC Compet SA – Staţia depozitare ţiţei Silişte – Raciu. Totodată, a fost executată o inspecţie colectivă, în vederea încadrării în prevederile legii privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, a operatorului economic SC SunGarden Management SCS Pucioasa.
Pe linia transporturilor de deşeuri periculoase au fost emise 147 de avize care au o valabilitate de maxim 2 ani din momentul emiterii. Înştiinţare şi alarmare
În anul 2020, au fost verificate toate mijloacele de alarmare de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa, dar şi mijloacele de alarmare ale operatorilor economici sursă de risc, totalizându-se, la nivel judeţ, un număr de 172 de sirene electrice şi electronice.
În anul 2020 s-a efectuat câte 1 exerciţiu de înştiinţare, adică transmiterea de către ISUJ Dâmboviţa a mesajelor către autorităţile administraţiei publice locale în primele trei (3) luni ale anului, ulterior fiind suspendate din cauza pandemiei declarate cu virusul SARS-CoV-2. În desfăşurarea antrenamentului au fost implicate cele 89 comitete locale şi cei 14 operatori economici sursă de risc.
Sistemul RO-ALERT a fost utilizat pentru avertizare în vederea luării măsurilor de protecţie şi prevenire de către populaţia din zonele vizate de mesajele emise, atunci când indicii de infectare cu virusul SARV-CoV-2 au depăşit valorile stabilite. Au fost transmise 46 de astfel de mesaje de avertizare.
Personalul din structurile operative, în cadrul misiunilor de patrulare în zone aglomerate au transmis mesaje preînregistrate de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, prin intermediul sistemelor audio din dotarea autospecialelor.
Protecţia chimică,
biologică, radiologică şi nucleară (CBRN)
În anul 2020, din cauza pandemiei declarată cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul inspectoratului a apărut necesitatea înfiinţării unui punct de decontaminare pentrupersonalul şi autospecialele care au executat transportul pacienţilor suspecţi sau confirmaţi cu virusul SARS-CoV-2 la unităţile spitaliceşti.
În punctul de decontaminare, deservit de echipajul CBRN şi personal din cadrul Detaşamentului Târgovişte şi amplasat la sediul inspectoratului, au fost executate 1764 de deconaminari ale tehnicii de intervenţie şi personalului.
Aceste momente dificile, atât pentru personalul inspectoratului cât şi pentru populaţie, scot în evidenţă şi mai mult necesitatea dotării inspectoratului cu o autospecială CBRN şi modul de decontaminare.
Asanarea pirotehnică
În anul 2020, ISU Dâmboviţa a desfăşurat o amplă activitate pe linie de asanare pirotehnică, executând un număr de 18 misiuni în 14 localităţi din judeţ.
Urmare a misiunilor specifice desfăşurate, au fost ridicate 16 elemente de muniţie neexplodate, rămase din timpul conflictelor armate, fiind distruse în poligonul autorizat în condiţii de siguranţă.
ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENŢĂ
În anul 2020, activitatea Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) din cadrul ISUJ Dâmboviţa s-a desfăşurat cu 11 ambulanţe tip B2 pentru prim ajutor calificat, cu capacitate de transport pacient.
S-a menţinut şi construit o bună colaborare cu structura UPU-SMURD din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte şi cu SAJ Dâmboviţa.
Încă de la începutul anului 2020, cu preponderenţă şi odată cu declararea pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, în mod deosebit la apariţia primelor cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), au fost întreprinse măsuri de pregătire teoretică şi practică a paramedicilor privind modul de echipare, intervenţie şi decontaminare în astfel de situaţii.
INTERVENŢIE
În anul 2020, SMURD a intervenit la 10.768 cazuri (în medie 29 pe zi). Comparativ cu anul trecut, numărul intervenţiilor SMURD a scăzut cu 3,8%, de la 11.189 (2019).

SMURD a asigurat primul-ajutor în următoarele cazuri:
o 5877 afecţiuni medicale diverse; o 2175 transport COVID-19; o 20 descarcerare şi prim ajutor; o 212 prim-ajutor la accident rutier; o 1389 traumatisme; o 322 intoxicaţii; o 532 afecţiuni cardiace; o 17 arsuri;
o 6 persoană găsită decedată; o 49 stop cardio-respirator; o 1 accident feroviar; o 55 echipajele au fost întoarse din drum;
o 5 deblocări;
o 65 deplasări fără intervenţie;
o 43 alarme false.
Echipajele SMURD au acordat ajutor medical de urgenţă şi descarcer-are, în anul 2020, la 11.049 persoane (10.517 adulţi şi 532 copii).
Pe parcursul anului 2020, timpul mediu de răspuns a fost de 13 minute, iar timpul mediu de intervenţie a fost de 45 minute, în comparaţie cu anul 2019, când timpul mediu de răspuns a fost de 12 minute, iar timpul mediu de intervenţie a fost de 37 minute.
Această creştere a timpilor de răspuns şi intervenţie a apărut din cauza numărului mare de intervenţii la pacienţi suspecţi/confirmaţi cu virusul SARS-CoV-2 pentru care echipajele au adoptat măsuri suplimentare de protecţie, în sensul echipării combinezoanelor speciale şi din cauza prelungirii timpului de predare a pacienţilor la spitalele COVID.
De la înfiinţare, anul 2009, echipajele SMURD au acordat ajutor medical de urgenţă în 81.559 solicitări, pentru 81.592 persoane (75.729 adulţi şi 5.863 copii).
PREGĂTIRE
În anul 2020, în contextul prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, numărul de sesiuni de formare/pregătire a paramedicilor organizate la Centrul de Formare şi Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă(CFPDAMU) au fost reduse, fiind desfăşurate doar 6 sesiuni de formare/pregătire la care au participat 85 de persoane.
Evaluarea finală a cursanţilor s-a desfăşurat de fiecare dată cu participarea medicului şef UPU-SMURD de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte.
În anul 2020, un instructor al centrului de formare a participat în calitate de evaluator la etapa de vară a „Şcolii Naţionale Salvamont” ce reprezintă o amplă activitate de formare, pregătire profesională şi evaluare a salvamon-tiştilor din întreaga ţară, acţiune organizată de Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România, împreună cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul General pentru Aviaţie la Centrul Naţional de Formare Profesională Salvamont Padina, masivul Bucegi.
În anul 2020, la nivelul zonei de competenţă, nu s-au produs situaţii de urgenţă care să afecteze obiective de interes naţional sau judeţean, să scoată din funcţiune instalaţii tehnologice, clădiri cu aglomerări de persoane sau depozite de valori. Au fost gestionate 14.803 situaţii de urgenţă şi alte evenimente.
Serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă au intervenit, în medie, la 41 intervenţii pe zi, din care:
o 415 incendii: 2,80 %;
o 1158 incendii de vegetaţie şi
altele: 7,82%;
o 10768 cazuri de urgenţă asistate de SMURD: 72,74 %;
o 510 alte situaţii de urgenţă: 3,44 % (misiuni pirotehnice, fenomene meteo periculoase, alunecări de teren, înlăturarea efectelor inundaţiilor, avarii la utilităţi publice, salvări de animale etc.)
o 397 acţiuni pt. asistenţa persoanelor: 2,68 %;
o 684 acţiuni pentru protecţia comunităţilor: 4,62 % (asigurare măsuri de apărare împotriva incendiilor la accidente de circulaţie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice, protecţia mediului etc.);
o 161 deplasări fără intervenţie, alarmă falsă sau întors din drum: 1,08
%
Totodată, la nivelul subunităţilor inspectoratului, s-au executat 683 activităţi de instruire (4,61 %) şi recunoaştere şi 27 exerciţii cu forţe în teren (0,18 %.).
Comparativ cu anul anterior, numărul situaţiilor de urgenţă a crescut cu 1,66%, de la 14.561 (2019), la 14.803 (2020).
Pe timpul intervenţiilor au fost salvate/evacuate 152 persoane (135 adulţi şi 17 copii) şi protejate bunuri şi instalaţii în valoare de peste 49.114.900 lei.
În urma situaţiilor de urgenţă (excluzând intervenţiile SMURD) 45 persoane (44 adulţi şi 1 copil) au decedat şi 200 persoane (185 adulţi şi 15 copii) au fost rănite.
În anul 2020, la nivelul zonei de competenţă, s-au produs 415 incendii, în scădere faţă de anul anterior, când s-au înregistrat 488 de incendii. Pe timpul incendiilor au fost protejate bunuri şi instalaţii în valoare de peste 49.114.900 lei, în scădere faţă de valorile înregistrate în anul 2019 (115.558.250 lei). Pagubele produse la incendii au fost estimate la 6.884.800 lei în 2020, în scădere faţă de 2019, la 12.482.970 lei. Totodată,
pe timpul intervenţiilor au fost salvate 483 animale (23 mari şi 460 mici) şi 43 păsări.
Cele mai des întâlnite împrejurări determinante rezultate din activitatea de stabilire a cauzelor incendiilor înregistrate în anul 2020 sunt următoarele:
170 – foc deschis (40,9%);
127 – Conductori electrici improvizaţi (30,6%);
119 – coş,canal, burlan de fum deteriorat-necurăţat (28,6%);
33 – aparate electrice defecte sau nesupravegheate (7,9%);
După tipul proprietăţii: din totalul celor 415 incendii, 353 au izbucnit la proprietăţi individuale, 23 incendii în domeniul public al statului, 34 în domeniul privat român şi 2 incendii în domeniul privat străin.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

193.573 de angajaţi din învăţământul preuniversitar vor vaccinare, 117.245 de angajaţi sunt programaţi (sau reprogramaţi), din care 27.033 sunt deja vaccinaţi cu prima doză până la data 1 februarie 2021

Ministerul Educaţiei face publice rezultatele cu privire la disponibilitatea de vaccinare a personalului din învăţământ.Până în momentul de faţă, la nivelul învăţământului preuniversitar, 50,3% dintre angajaţi au declarat disponibilitatea de vaccinare raportat la totalul de 292.872 de angajaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar. în sistemul de învăţământ universitar, procentul disponibilităţii […]