Published On: mar, iul. 23rd, 2019

PESTE 25 DE MILIOANE DE EURO PENTRU REFORMAREA SISTEMULUI ROMÂNESC DE ACHIZIŢII PUBLICE

nichiduta.ro

Un important contract de finanţare, în valoare totală de peste 25 de milioane de euro, a fost semnat. Proiectul va contribui la reformarea sistemului românesc de achiziţii publice.
Proiectul „Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacitaţii administrative a ANAP şi a autorităţilor contractante” vizează:
1. Realizarea unui studiu de evaluare a sistemului achiziţiilor publice din România
2. Consolidarea cadrului normativ şi instituţional pentru dezvoltarea carierei, competenţelor şi cunoştinţelor personalului din domeniul achiziţiilor
3. Înfiinţarea a 3 unităţi pilot de achiziţii centralizate la nivel local: judeţ, municipiu şi ADI-Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară
4. Sprijin din partea experţilor Băncii Mondiale pentru 160 de autorităţi contractante în elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru 3 tipuri de proceduri
5. Suport pentru consolidarea reformei controlului ex-ante asigurat de Experţi ai Băncii Europene de Investiţii (BEI) astfel încât acesta să se desfăşoare conform Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice (SNAP);
6. Dezvoltarea a două aplicaţii informatice la nivelul ANAP: un modul pentru realizarea screening-ului legislativ şi altul pentru asigurarea transparenţei proiectelor de acte normative;
7. Crearea unui mecanism eficace de monitorizare a pieţei achiziţiilor publice, care va putea oferi informaţii relevante pentru monitorizarea pieţei achiziţiilor publice.
Proiectul este cofinanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) şi va fi derulat de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) în parteneriat Institutul Naţional de Administraţie (INA).
Valoarea totală a proiectului este de 119.971.468,35 lei (peste 25 mil. euro), din care 104.536.167,55 lei (peste 22 mil. euro) reprezintă finanţare nerambursabilă din POCA.
Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) promovează crearea unei administraţii publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-eco-nomică, prin servicii publice competitive, investiţii şi reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a îndeplini acest rol, administraţia publică are nevoie de resurse umane competente şi bine gestionate, un management eficient şi transparent al utilizării resurselor, o structură instituţional-administrativă adecvată, precum şi de proceduri clare, simple şi predictibile de funcţionare. POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României. În cadrul Programului pot obţine finanţare autorităţi şi instituţii publice centrale, autorităţi administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituţiile de învăţământ superior acreditate şi de cercetare, Academia Română, autorităţi şi instituţii publice locale de la nivelul judeţelor şi municipiilor, autorităţi şi instituţii publice locale beneficiare ITI, instituţiile din sistemul judiciar. Alocarea financiară a programului din Fondul Social European pentru perioada 20142020 este de 553,19 milioane de euro. Bugetul este struc-
turat pe 3 axe prioritare:
– Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, cu o alocare financiară de 326,38 de milioane de euro (59%);
– Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente -187,69 de milioane de euro FSE
(33,93%);
– Asistenţă tehnică – 39,11 de milioane de euro (7,07%).

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro