Pensia anticipată

Ş.E.
0 0

pensieÎn sistemul public de pensii se acordă mai multe categorii de pensii -pensia pentru limita de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parţială, pensia de invaliditate şi pensia de urmaş. Aspectele referitoare la pensia anticipată sunt reglementate în cadrul Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 852/2010.
Conform art. 62, alin. 1 din Legea pensiilor, pensia anticipată se acordă în următoarele condiţii: cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare; la realizarea unui stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare.
Stagiu complet de cotizare înseamnă perioada de timp în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie anticipată parţială.
O excepţie de la reglementările menţionate anterior apare în cazul: cadrelor militare în activitate, soldaţilor şi gradaţilor voluntari; poliţiştilor; funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
Pentru aceste persoane, în vederea obţinerii pensiei anticipate, pe lângă condiţiile de mai sus, este necesară şi realizarea stagiului minim de cotizare în specialitate, care se află în una dintre următoarele situaţii: sunt trecute în rezervă/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a împlinirii limitei de vârstă în grad prevăzute de statutul cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sau ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale; sunt trecute în rezervă sau direct în retragere/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.
Vârsta standard de pensionare, stagiul minim de cotizare şi stagiul complet de cotizare pentru persoanele care, în raport de data naşterii, îndeplinesc în anul 2013 condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă. Vârsta standard de pensionare se stabileşte în raport de data naşterii.
La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate în care asiguratul: a beneficiat de pensie de invaliditate; a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă; a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat; a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar. Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă.
La acordarea pensiei anticipate, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute la art. 62 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere. (art.
63)
La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate. (art. 64, alin. 1)
Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile de mai sus, se face din oficiu. (art. 64, alin.)
Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente: cerere pentru înscrierea la pensie anticipată; carnetul de muncă (original şi copie); alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă; adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă pentru perioada 01 aprilie 1992 -01 aprilie 2001, în situaţia în care acestea nu sunt înregistrate în carnetul de muncă; adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă (unde este cazul); procura specială pentru mandatar (unde este cazul); alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie.
Cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se depune de către solicitant, la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a acestuia, începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, iar pensia se acordă de la data încetării calităţii de asigurat.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Obiceiuri şi tradiţii de Sfântul Ilie Tesviteanul

Sărbătorit în ziua de 20 iulie a fiecarui an, Sfântul Ilie a devenit în mitologia populară un personaj aparte, cu o poveste diferită de cea propovăduită de creştinism. Un muritor bun la suflet, dar iute din fire, Ilie a fost ispitit de diavol să îşi ucidă părinţii sau, în alte […]