Organizarea şi finanţarea activităţii de vaccinare a populaţiei în România, o prioritate a Guvernului

0 0

Statul român finanţează şi organizează activitatea de vaccinare în România şi, totodată, asigură vaccinuri eficace şi sigure, autorizate în mod corespunzător, conform legii, se precizează în proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea activităţii de vaccinare a populaţiei, adoptat de Guvern în şedinţa de astăzi.
Proiectul de act normativ instituie obligaţia vaccinării copiilor cu vaccinurile prevăzute în Calendarul Naţional de Vaccinare, precum şi cu cele administrate în situaţii epidemiologice speciale întregii populaţii sau unor grupuri de populaţie.
Categoriile de vaccinări obligatorii sunt:
– vaccinările cuprinse în Calendarul Naţional de Vaccinare pentru copii; – vaccinările impuse de situaţii epidemiologice care implică vaccinarea ca măsură de intervenţie în vederea limitării bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare;
– vaccinările pentru personalul medico-sanitar din unităţile sanitare publice şi private;
– vaccinările pentru alt personal din unităţile publice şi private care prin natura atribuţiilor sunt expuse suplimentar la boli infecţioase sau pot reprezenta surse de infecţie care ar putea pune în pericol sănătatea publică, stabilite prin hotărâre de guvern.
Răspunderea privind prezentarea copilului la vaccinare revine părinţilor, reprezentantului legal sau, după caz, persoanei care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unui copil în baza unei măsuri de protecţie specială.
În cazul vaccinării obligatorii, consimţământul pentru vaccinare se prezumă ca fiind dat, iar refuzul de vacccinare a copilului se face în scris.
La data înscrierii într-o colectivitate, instituţia are obligaţia de a solicita prezentarea unei adeverinţe, emisă de către medicul de familie care are în evidenţa sa persoana respectivă, care să ateste efectuarea, respectiv neefectuarea vaccinărilor obligatorii.
Antigenele vaccinale obligatorii la intrarea în colectivitate a copiilor sunt cele împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, rujeolei, rubeolei, oreionu-lui, hepatitei B.
Statul român, prin Ministerul Sănătăţii, CNAS şi ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, finanţează şi organizează activitatea de vaccinare în România.
De asemenea, proiectul de lege prevede înfiinţarea şi funcţionarea unui Grup Tehnic de Coordonare a Activităţilor de Vaccinare (GTCAV), comisie consultativă a Ministerului Sănătăţii, cu rol în elaborarea Strategiei Naţionale de Vaccinare şi coordonarea activităţii de vaccinare la nivel naţional. Principala atribuţie a acestui GTCAV este de analizare a politicilor de sănătate naţionale şi internaţionale şi recomandarea de politici naţionale de imunizare optime.
Totodată, în cadrul Direcţiilor de Sănătate Publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se vor înfiinţa Comisiile judeţene de vaccinare, respectiv a municipiului Bucureşti, ca structură fără personalitate juridică, în coordonarea GTCA, cu rol în supravegherea activităţii de vaccinare la nivel judeţean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a GTCAV, precum şi a comisiilor judetene de vaccinare se aprobă prin Ordin al ministrului sănătăţii.
De asemenea, prin prezentul proiect de lege sunt stabilite clar atribuţiile şi responsabilităţile tuturor actorilor implicaţi în procesul de realizare a activităţilor de vaccinare, instituţii publice şi societate civilă.
Astfel, pentru respons-abilizarea şi asumarea atribuţiilor prevăzute în proiectul de act normativ, au fost stabilite sancţiuni corecte şi echitabile pentru fiecare dintre actorii implicaţi în procesul de vaccinare:
– instituţii ale autorităţilor publice centrale şi locale – Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Direcţiil de Sănătate Publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, instituţii de învaţământ, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului;
– furnizorii de servicii medicale de vaccinare;
– părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor eligibili la vaccinare; producatorii şi distribuitorii de vaccinuri.
Proiectul de lege creează cadrul legal necesar pentru intervenţia eficientă a autorităţilor în situaţii epidemiologice speciale, prin reglementarea centrelor de vaccinare fixe sau mobile şi prin constituirea de echipe de intervenţie speciale.
De asemenea, actul normativ stabileşte constituirea unui stoc de rezervă de vaccinuri şi consumabilele, cel puţin egal cu necesarul anual, cu termen de valabilitate minim 18 luni. Acest stoc va fi folosit în situaţii epidemiologice speciale sau în cazul înregistrării unor discontinuităţi de aprovizionare la nivelul producătorilor de vaccinuri.
Statul român, prin Ministerul Sănătăţii, îşi asumă asigurarea condiţiilor pentru diagnosticul şi tratamentul optim al oricăror reacţii adverse ale vaccinării, precum şi compensarea oricăror efecte de durată, dacă sunt dovedite relaţiile de cauzalitate.
Totodată, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale asigură pregătirea studenţilor facultăţilor de medicină, a medicilor rezidenţi în specialităţile medicină de familie, pediatrie, boli infecţioase, epidemiologie, medicină de laborator, precum şi a asistenţilor medicali, în însuşirea noţiunilor de vaccinologie.
Normele de aplicare urmează a fi aprobate în termen de 12 luni de la data publicării legii în Monitorul Oficial.
Tot într-un interval de 12 luni de la publicare, furnizorii de servicii medicale de vaccinare care funcţionează la respectiva dată au obligaţia de a se înregistra în RENV.
Actul normativ ar urma să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
Proiectul de lege va fi transmis Parlamentului spre dezbatere şi adoptare.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

De Sf. Maria, acces gratuit la Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi

Cu ocazia Sărbătorii „Adormirea Maicii Domnului” sau „Sfânta Maria (Mare)”, Ziua Comunei Potlogi, Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, oferă publicului vizitator accesul gratuit în incinta Ansamblului Brâncovenesc de la Potlogi, în data de 15 august 2017. Pe lângă sărbătoarea religioasă, 15 august este ziua în […]