Published On: lun, apr. 6th, 2020

Ordonanţa care vine în sprijinul participanţilor la activitatea sportivă a fost publicată în Monitorul Oficial

Guvernul a publicat în Monitorul Oficial textul Ordonanţei de Urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
Articolul XV reglementează

situaţia participanţilor la activitatea sportivă prevăzuţi la articolul 67 indice 1 alin. (1) lit. a-c a Legii 69/2000, adică antrenori, sportivi, medici, asistenţi medicali, maseuri, kinetoterapeuţi şi cercetători. Nu intră sub incidenţa legii arbitri, observatori, operatori video şi personalul auxiliar.
Alineatul (2) al articolului XV prevede că pe perioada stării de urgenţă instituită prin Decretul nr. 195/2020, pe perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă din iniţiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, persoanele menţionate în paragraful anterior beneficiează de o înd-emnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salariului mediu brut prevăzut de Legea bugetului

asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, nr. 6/2020. Art. 15 al acestei legi prevede câştigul salarial mediu brut pe anul 2020 ca fiind de 5.429 lei. Prin urmare, 75% din această sumă, 4.071,75 lei se va acorda tuturor celor a căror contract de activitate sportivă este încheiat pentru o sumă superioară celei de 5.429 lei brut.
Indemnizaţia va fi suportată din bugetul general consolidat, fără a

exista alte condiţionări precum cele ce se aplică contractelor de muncă (existenţa unei diminuări a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie -februarie 2020). De asemenea, din lecturarea întregului articol XV reiese că îndemnizaţia nu va fi supusă impozitării, deoarece alineatul (3) al articolului prevede că doar indemnizaţia acordată conform alineatului (1) va fi supusă impozitării, nu şi cea datorată activităţii sportive. Prin urmare un sportiv care câştigă peste 5.429 lei brut, va fi indemnizat cu suma de 4.071,75 lei, iar un sportiv care câştigă de exemplu 2000 lei brut, va fi indemnizat cu suma de 1500 lei. La calcularea sumei câştigată de către un participant la activitatea sportivă se includ toate „drepturile în bani aferente con-traprestaţiei activităţii sportive” adică şi indemnizaţiile sau alte sume de acest gen.
Ce mai trebuie reglementat este modul de plată al indemnizaţiei, însă cel mai probabil structura sportivă va plăti direct sportivul/antrenorul/participantul la activitatea sportivă, iar suma îi va fi rambursată ulterior de către Guvern.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>