Oportunităţi de finanţare pentru îmbunătăţirea serviiilor sociale, culturale şi de recreere, dedicate persoanelor vârstnice

0 0

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat seminarul de informare privind promovarea oportunităţillor de finanţare nerambursabilă din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, pentru dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale. În cadrul evenimentului, tematica abordată a vizat Axa prioritară 8, „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 -„Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale”, Obiectiv specific 8.3 – „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: Persoane vârstnice, Apel 2. Participanţii, reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale, ai unităţilor de cult, precum şi ai direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, au fost informaţi cu privire la criteriile de eligibilitate şi condiţiile de accesare a fondurilor Regio pentru realizarea de proiecte de investiţii ce au ca scop înfiinţarea de servicii sociale prin centrele de zi, unităţile de îngrijire la domiciliu şi/sau cantine sociale, în situaţia în care nu există asemenea servicii.
Pentru acest apel necompetitiv de proiecte „primul venit, primul servit”, regiunea Sud – Muntenia are alocat un buget de peste 4 milioane de euro, iar proiectele ce depăşesc pragul minim de 50 de puncte, pot fi depuse prin aplicaţia My SMIS până la data de 3 decembrie, ora 13:00. Beneficiarii eligibili ai acestui apel de proiecte pot fi: unităţi administra-tiv-teritoriale, alte entităţi de drept public, entităţi de drept privat precum asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, unităţi de cult sau structuri ale cultelor, aparţinând cultelor religioase recunoscute în România conform anexei la Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, precum şi parteneriate între oricare dintre entităţile menţionate anterior. În ceea ce priveşte infrastructura de servicii sociale, programul Regio are o abordare prin care să contribuie la implementarea măsurilor de prevenire a instituţionalizării prevăzute în „Strategia Naţională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active şi Protecţia Persoanelor Vârstnice 2014 – 2020”, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 566 din 15 iulie 2015. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia realizează un proces intens de promovare a oportunităţilor de finanţare prin POR şi de susţinere a solicitanţilor de fonduri nerambursabile, astfel încât la nivelul regiunii Sud – Muntenia să se realizeze o rată optimă de absorbţie a fondurilor europene destinate dezvoltării regionale durabile. Până în prezent, la nivelul regiunii Sud -Muntenia, în cadrul Axei prioritare 8, Apel 1 s-a depus un număr total de 12 aplicaţii ce au o valoare totală a fondurilor nerambursabile de aproximativ 30 de milioane de lei, din care s-au semnat contractele de finanţare pentru 3 proiecte, având o valoare totală a finanţării nerambursabile de aproape 8 milioane de lei.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Pucioasa comunică începerea proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ÎN STAŢIUNEA BALNEOCLIMATERICĂ ORAŞUL PUCIOASA"

Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Pucioasa comunică începerea proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ÎN STAŢIUNEA BALNEOCLIMATERICĂ ORAŞUL PUCIOASA”