Published On: vin, dec. 14th, 2018

OPC, CU OCHII PE INSTITUŢIILE BANCARE

nichiduta.ro

La data de 29.11.2018 ANPC, a sancţionat contravenţional un operator economic instituţie financiar-bancară cu amendă în valoare de 30.000 lei, pentru afectarea intereselor economice ale consumatorilor, conform O.G. 21/1992(r2) şi au fost aplicate următoarele măsuri complementare:
I. Pentru perioada executării silite, până în prezent, recalcularea dobânzilor penalizatoare, în conformitate cu prevederile deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. XI/2005 şi Deciziei Curţii Constituţionale nr. 524/1997, doar în funcţie de dobânda legală reglementată de O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti. II. Restituirea către împrumutat a sumelor de bani încasate în plus, rezultate în urma implementării măsurilor prevăzute la punctul I.
În urma efectuării controlului la întreg portofoliul de credite executate silit, s-a constatat faptul că operatorul economic instituţie financiar-bancară percepea, după declararea exigibilităţii creditelor, dobânda penalizatoare din contracte, ignorând prevederile legale, precum şi Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. XI/2005, obligatorie erga omnes.
Dobânda legală, singura pe care avea dreptul operatorul economic instituţie financiar-bancară să o aplice în perioada executării silite, este reglementată de O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fis-cale în domeniul bancar. Conform art. 3, alin. (1) din O.G. nr. 13/2011: „Rata dobânzii legale remuneratorii se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, care este rata dobânzii de politică monetară stabilită prin hotărâre a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.”
Având în vedere aspectele menţionate, se constată faptul că prin perceperea, la întreg soldul creditului, a dobânzilor penalizatoare prevăzute în contract, pe perioada executării, operatorul economic instituţie financiar-bancară a prestat servicii prin care au fost afectate interesele economice ale consumatorilor încălcându-se, astfel, prevederile art. 7, lit. c), alin. 2 din O.G. nr. 21/1992 (rep.) şi se sancţionează conform prevederilor art. 50, alin. (1), lit- a) din O.G. nr. 21/1992 (rep.) privind protecţia consumatorilor.
Datele în care au fost săvârşite faptele contravenţionale sunt corespunzătoare perioadei derulării contractului de credit şi perioadei executării silite, astfel încât contravenţiile constatate sunt continue, încălcarea obligaţiei legale durând în timp conform prevederilor art.
13, alin. (2) din OG nr. 2/2001.
în conformitate cu OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, operatorul economic are dreptul să conteste procesul verbal de constatare a contravenţiei.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro