NOUTĂŢI PENTRU PENSIONARI

Ş.E.
0 0

pensionar11În Monitorul Oficial al României a fost publicat Ordinul comun al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 437/2011 privind reţinerea contribuţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din

România având reşedinţa sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat.

„în vederea analizării situaţiei pensionarilor sistemului public de pensii care au reşedinţa pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Elveţiei, din punctul de vedere al asigurării la sistemul de asi­gurări sociale de sănătate şi al plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate din România, casele teritoriale de pensii competente transmit solicitanţilor de drepturi de pen­sie, după înregistrarea cererii de pensionare, o notificare prin intermediul careia să se regle­menteze statutul de asigurat al persoanelor în cauză pentru asigurările sociale de sănătate, ne-a declarat Daniela Stoenescu, purtator de cuvânt la Casa Judeţeană de Pensii Dâmboviţa.

în situaţia în care solici­tantul de drepturi de pensie face dovada că este asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de reşedinţă sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Elveţia, acesta va fi exceptat de la plata contribuţiilor la Fond prevăzute de lege, sub rezerva dobândirii calităţii de pensionar al sistemului public de pensii din România şi dacă solicită în mod expres acest lucru, prin com­pletarea rubricii corepunzătoare a notificării.

în situaţia în care solici­tantul de drepturi de pensie declară că nu este asigurat pen­tru asigurările sociale de sănătate în statul de reşedinţă sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Elveţia, acesta datorează con­tribuţii la Fond, în conformitate cu prevederile legale, odată cu dobândirea calităţii de pensio­nar al sistemului public de pensii din România.

Prevederile de mai sus se aplică şi în cazul în care pen­sionarii sistemului public de pensii au reşedinţa pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală -maternitate şi fac obiectul respectivului acord.

Din momentul în care pensionarilor sistemului public de pensii din România nu li se mai reţine contribuţia la Fond, calculată asupra veniturilor din pensia cuvenită din acest sis­tem, aceştia nu mai au calitatea de persoane asigurate în sis­temul de asigurări sociale de sănătate din România.

începând cu aceeaşi dată, serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale acordate acestora pe teritoriul României nu se mai decontează din Fond”, a mai precizat Daniela Stoenescu.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Despre Eminescu, cu dragoste!

În cadrul întâlnirilor periodice cu mari personalităţi ale ştiinţei şi culturii româneşti şi cu ocazia Zilelor Culturii Naţionale, Universitatea „Valahia” din Târgovişte a orga­nizat ieri, la Corpul „K” al Universităţii, o conferinţă susţinută de acad. Eugen Simion, despre ceea ce a însemnat şi înseamnă Mihai Eminescu pentru cultura românească. Introducerea […]