Published On: vin, oct. 18th, 2019

Monitorizarea şi evaluarea integrată a performanţei serviciilor publice

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) şi Patronatul Serviciilor Publice (PSP), în calitate de parteneri, împreună cu Secretariatul General al Guvernului (SGG), în calitate de lider, implementează proiectul „Monitorizarea şi evaluarea integrată a performanţei serviciilor publice” cu aplicare naţională, care se derulează începând cu 10 septembrie 2019.În cadrul proiectului vor fi elaborate:
– o metodologie-cadru pentru evaluarea performanţei serviciilor publice, detaliată şi adaptată pentru fiecare sector,
– o analiză a performanţei autorităţilor administraţiei publice privind furnizarea serviciilor publice în România,
– o strategie în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, adaptată la noile realităţi socio-economice, care va deveni un important instrument de lucru pentru MDRAP. Proiectul se adresează personalului din autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi asociaţiilor de dezvoltare intercomuni-tară şi urmăreşte să contribuie la îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor acestora privind asigurarea calităţii serviciilor publice şi adoptarea de politici publice bazate pe dovezi.În acelaşi timp, proiectul va sprijini dezvoltarea serviciilor publice şi va creşte calitatea acestora, în concordanţă cu obiective generale ale Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice.Fiind primul proiect care va elabora o metodologie completă şi unitară de monitorizare şi evaluare a performanţei serviciilor publice, rezultatele obţinute vor constitui o bază de date importantă pentru:
– reformarea guvernării pentru serviciul public;
– îmbunătăţirea politicilor publice;
– alocarea corectă a resurselor financiare şi umane; – îmbunătăţirea performanţei serviciilor în anumite sectoare;
– evaluarea generală a calităţii vieţii;
– previziunile socio-economice, acolo unde este cazul.
Rezultatele proiectului vor fi diseminate prin intermediul unor evenimente naţionale şi regionale. Este vorba despre:
– rezultatele evaluării bazate pe indicatori agregaţi;
– rezultatele evaluării sectoriale a performanţei serviciilor publice;
– rezultatele evaluării integrate a performanţei serviciilor publice;
– direcţiile strategice de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice.
Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014- 2020, Axa prioritară 1 -Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, şi are un buget de 28.649.158,03 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 25.880.903,07 lei, iar cofi-nanţarea beneficiarului – de 2.768.254,96 lei. Perioada de implementare este de 36 de luni.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>