MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ALE R.O.A.F.

S.A.
0 0

sportPARTEA I
Articolul 1 – Afilierea cluburilor
1. Potrivit prevederilor Statutului Federaţiei Române de Fotbal, se pot afilia la FRF numai structurile sportive cu personalitate juridică, legal constituite şi recunoscute oficial. Cluburile sportive de drept public nu pot fi membre ale FRF. Adunarea Generală a FRF este competentă să decidă asupra afilierii, suspendării, retragerii şi/sau excluderii membrilor. Comitetul Executiv poate hotărî cu titlu provizoriu afilierea, suspendarea, retragerea şi/sau excluderea unui membru, urmând ca această hotărâre să fie validată în cadrul primei Adunări Generale.
2. Structurile sportive ale căror echipe participă la competiţiile organizate de AJF/AMFB, se afil-iază la asociaţia judeţeană de fotbal competentă teritorial/asociaţia municipală de fotbal Bucureşti, afiliată la FRF. Asociaţiile sportive şi cluburile sportive au dreptul să se afilieze şi să participe în competiţii numai la asociaţia judeţeană de fotbal din judeţul în care îşi au sediul social. Cu excepţiia situaţiilor prevăzute de art. 35. 6 din prezentul regulament, orice operaţiuni contrare îşi încetează de drept efectele începând sezonul competiţional
2013/2014.
2.1 Structurile sportive cu personalitate juridică, ale căror echipe de seniori promovează din campionatul judeţean în campionatul organizat de FRF/liga profesionistă pe nivel competiţional, trebuie să se afilieze şi la FRF şi, după caz, să devină membre ale ligii profesioniste pentru a participa la competiţia respectivă. Cluburile nou promovate sunt obligate să depună toate documentele necesare pentru afilierea la FRF în perioada 25 iunie – 01 iulie a anului în care a intervenit promovarea, în caz contrar urmând să li se refuze dreptul de a participa în campionatul în care au promovat.
2.2 Cluburile din Liga a 2-a şi Liga a 3-a care participă şi în competiţiile de juniori organizate de AJF/AMFB trebuie să fie afiliate atât la FRF cât şi la AJF, exercitându-şi drepturile şi obligaţiile corelative calităţii de membri afiliaţi ai ambelor foruri.
3. Structurile sportive a căror afiliere la FRF încetează datorită retrogradării echipelor lor de seniori în campionatul judeţean rămân afiliate la AJF/AMFB competentă teritorial. 4. Structura sportivă care doreşte să devină membru al FRF trebuie să adreseze acesteia o cerere prin care solicită afilierea şi se obligă să respecte Statutul, regulamentele, directivele şi deciziile FIFA, UEFA şi FRF în orice moment şi să se asigure că acestea sunt, de asemenea, respectate de membrii lor, obligaţie care trebuie să fie înscrisă în statutul structurii sportive respective împreună cu clauza conform căreia Tribunalul Arbitral al Sportului este competent să soluţioneze în ultimă instanţă orice litigiu izvorât din activitatea fotbalistică în care este implicat clubul şi membrii acestuia. Totodată, clubul sau asociaţia judeţeană/asociaţia municipală în cauză trebuie să achite taxa de afiliere.
7. Cluburile sportive trebuie să facă şi dovada că pot folosi un stadion de fotbal omologat, respectiv, pentru fotbalul în sală, o sală în calitate de proprietar, coproprietar sau chiriaş, în aceeaşi localitate în care clubul îşi are sediul social, jocurile oficiale ale echipei urmând să fie programate pe terenul/în sala respectiv(ă). Această dovadă trebuie făcută anual, până la data de 15 iulie pentru stadioanele/ terenurile folosite pentru jocurile oficiale ale echipelor de seniori şi de juniori A şi B ale clubului.
12.2. Anual, înaintea începerii sezonului competiţional, până la data de 15 iulie, odată cu cererea de înscriere în competiţie, membrii afiliaţi sunt obligaţi să transmită FRF formularul de actualizare a datelor de identificare şi informaţiilor privind situaţia juridică şi organizarea clubului, însoţit de documente justificative. Formularul se găseşte pe site-ul
FRF.
Articolul 2 – Schimbarea denumirii cluburilor
.5. Cererea de schimbare a denumirii însoţită de documentele de mai sus se depun la forul competent în perioada 1 – 30 iunie a fiecărui an, în caz contrar cererea urmând a fi respinsă ca tardiv introdusă.
6. Competenţa privind aprobarea schimbării denumirii cluburilor aparţine Comitetului Executiv al FRF, pe baza referatului Departamentului Juridic, cu respectarea dispoziţiilor art. 5 din prezentul regulament şi, respectiv, Biroului executiv al AJF/AMFB pentru cluburile afiliate numai la AJF/AMFB.
Articolul 6 – Principiile de promovare – retrogradare
.4.1. Orice cerere adresată FRF având drept obiect modificarea formei juridice sau a structurii unui club precum şi/sau oricare dintre operaţiunile arătate la alin. precedent, însoţită de documentele aferente, este analizată de direcţia juridică a FRF, care emite un aviz juridic cu propunerea pentru aprobarea sau respingerea cererii de către Comitetul Executiv. O astfel de cerere poate fi introdusă numai în perioada 1-30 iunie a fiecărui an, în caz contrar urmând a fi respinsă.
Cluburile interesate sunt obligate să însoţească cererile cu acte juridice şi alte documente care să le susţină şi, la solicitarea FRF, să le completeze în interiorul termenului arătat anterior, în caz contrar cererea urmând a fi neluată în seamă.
Articolul 14 – Schimbarea programării unui joc oficial
1. Forurile organizatoare au dreptul de a schimba, în caz de forţă majoră, stadionul, ziua, ora de începere sau localitatea de disputare a jocului. 2.1. Jocurile din Liga I pot fi amânate sau devansate în caz de forţă majoră, conform alineatului 1 din prezentul articol. Urmare a negocierilor cu partenerul media care deţine drepturile TV, Comitetul de Urgenţă al LPF aprobă programul jocurilor pentru fiecare etapă, cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament. 2.2. Programul jocurilor din Liga a 2-a care sunt televizate este propus de către partenerul media al FRF/cluburilor care deţine drepturile TV, în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament. Departamentul Competiţii din cadrul FRF comunică programarea jocurilor cluburilor interesate cu cel puţin 7 zile înaintea desfăşurării jocurilor care urmează să fie
televizate.
2.3. La cererea cluburilor din Liga a 2-a care au doi sau mai mulţi jucători convocaţi la echipa naţională de seniori sau de tineret pentru susţinerea unor jocuri oficiale, Comitetul Executiv poate aproba amânarea jocurilor programate în campionatul Ligii a 2-a în perioada cât durează convocarea la echipele naţionale.
3. Schimbarea programării se poate face şi la solicitarea cluburilor organizatoare, pentru motive întemeiate, astfel: a) ora de disputare a jocului, cu 7 zile înainte de la programarea lui, chiar fără acordul echipei care se deplasează, dar care va fi anunţată, în mod obligatoriu de către forul organizator, cu cel puţin cinci zile înainte de ziua disputării jocului. Pentru jocurile din Liga a 3-a schimbarea orei de începere se poate cere numai pentru intervalul orar 13:00 –
20:00.
Pentru jocurile din Liga a 2-a schimbarea orei de începere a jocurilor se poate face numai pentru intervalul orar 10:00 –
20:00.
În campionatul Ligii a 2-a/Ligii a 3-a, în cazul în care clubul gazdă solicită programarea în nocturnă, jocul poate începe cel mai târziu la ora 20:00, clubul gazdă fiind obligat să suporte pentru echipa vizitatoare cheltuielile de cazare pentru o noapte/ 25 de persoane, la hotelul la care aceasta şi-a făcut rezervarea. Dispoziţiile privind suportarea cheltuielilor de cazare nu sunt aplicabile în cazul în care clubul vizitator are sediul la mai puţin de 100 de km de localitatea în care este organizat jocul în nocturnă. Soluţionarea litigiilor izvorâte din neîn-deplinirea obligaţiilor de mai sus este de competenţa Comisiei de disciplină;
b) ziua de disputare a meciului sau localitatea, numai cu acordul celeilalte echipe, cu cel puţin 7 zile înainte, cu excepţia jocurilor din Liga a 3-a (programate în ziua de vineri) care, la cererea clubului gazdă (transmisă FRF cu minimum 10 zile înainte), pot fi programate în zilele de sâmbătă, la ora etapei, fără acordul echipei vizitatoare. Solicitările privind schimbarea programării jocurilor oficiale (ora, data, sau localitatea), făcute cu mai puţin de 7 zile (respectiv, 10 zile – pentru Liga a 3-a) înaintea programării iniţiale, nu vor fi luate în considerare. În calculul termenului intră şi ziua în care se depune cererea şi ziua în care jocul este programat (zile incluse).
4. Jocurile a căror dată a fost schimbată vor fi reprogramate şi trebuie să aibă loc în cel mult 20 zile de la data programării iniţiale, dar nu mai târziu de sfârşitul turului sau returului competiţiei respective, după caz, sau pot fi devansate în urma acordului intervenit între cele două echipe.
5. Clubul organizator nu poate schimba ora, ziua, terenul sau localitatea de disputare a jocurilor stabilite de forul organizator, fără aprobarea acestuia, sub sancţiunea pierderii jocurilor respective.
6. Cluburile participante în campionatele organizate de FRF/LPF sunt obligate să comunice anual, prin cererea de înscriere în competiţie, stadionul/sala pe care vor desfăşura jocurile oficiale şi să înştiinţeze în scris forul competent, cu minim 5 zile înainte de jocul oficial următor pe teren propriu (zile incluse), cu privire la orice schimbare intervenită în privinţa stadionului pe care organizează jocurile. Omisiunea unui club de a comunica în termen FRF/LPF stadionul/terenul/sala pe care organizează jocurile oficiale, precum şi documentele care atestă dreptul de folosinţă a acestuia, conduce la neprogra-marea echipei clubului în cauză pentru jocul respectiv. Va urma.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

ADIO SEMIFINALE Şl FINALE! Viitorul sezon competiţional în voleiul românesc va poate aduce modificări substanţiale în sistemul de desfăşurare al Diviziei A 1

Divizia A1 volei feminin, ediţia 2014-2015 1. Ştiinţa Bacău 2. ACS Penicilina laşi 3. Dinamo Romprest Bucureşti 4. CSM Lugoj 5. CSM Bucureşti 6. CSM-ADEP Satu Mare (o înlocuieşte pe Ştiinţa Miroslava laşi) 7. VC Unic Piatra Neamţ 8. CSM Târgovişte 9. CSU Medicina CSŞ Târgu Mureş 10. Universitatea Cluj […]