Membrii CCIA Dâmboviţa au reducere de 50% la toate avizele solicitate

0 0

La solicitarea scrisă a agenţilor economici, exclusiv persoane juridice din România, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa, avizează existenţa Cazului de Forţă Majoră, în baza art. 28 alin. 2, litera i) din Legea 335/2007, privind Camerele de Comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 6 pct. 39 din Statutul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa.
Definiţii termeni:
Caz de forţă majoră – un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.
Aviz de forţă majoră – act constatator, emis în baza legii şi în conformitate cu condiţiile impuse de lege, iar valorificarea juridică a acestuia este la latitudinea solicitantului, în funcţie de întregul areal al

împrejurărilor de fapt şi de drept.
Solicitantul, completează Cererea pentru avizarea existenţei cazului de forţă majoră, având ca model formularul anexat. Aceasta va cuprinde prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestora în relaţia cu partenerul contractual şi argumente juridice pentru care evenimentul invocat reprezintă un caz de forţă majoră în condiţiile art.1351 Cod civil.
Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră se emite în bază documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant, nefiind aplicabil principiul contradictorialităţii.
Documentele depuse în susţinerea Cererii pentru avizarea existenţei cazului de forţă majoră vor cuprinde cel puţin următoarele înscrisuri:
-Contractul afectat de evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă

majoră;
-Atestări de la autorităţileşiinstituţiile abilitate, de la caz la caz, privind existenţaşi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
-Notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale însoţite de dovada care atestă comunicarea;

-Înscrisuri din care să reiasă legătura de cauzalitate dintre evenimentul de forţă majoră invocat şi imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilorpărţii care îl invocă;
-Alte înscrisuri utile în susţinerea solicitării;
-Dovada achitării tarifului în valoare de 500 lei plus T.V.A. (pentru Întreprinderi Individuale, Întreprinderi Familiale, Persoane Fizice Autorizate) sau 2.000 lei plus TVA (pentru S.R.L., S.A., Cooperative Agricole, ONG -uri

etc).
Documentele se prezintă în original sau în copie certificată.
Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură de avizare a evenimentului de forţă majoră.
Doar în cazul în care se constată că documentaţia este conformă şi completă, se analizează existenţa cazului de forţă majoră.
Evenimentul descris în documentaţia depusă se analizează raportat la prevederile art. 1351 Cod Civil precum şi în raport de prevederile contractului încheiat între părţi. Dacă rezultă fără echivoc existenţa cazului de forţă majoră se eliberează Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră. În cazul în care evenimentul nu se încadrează în prevederile legale în materia forţei majore se eliberează Adresa de respingere a existenţei cazului de forţă majoră, cu detalierea motivelor respingerii.
Termenul de soluţionare este de 3 zile de
la data depunerii documentaţiei complete şi achitarea tarifului serviciului.
Membrii Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa, au în fiecare an calendaristic, o reducere de 50% la eliberarea primului Aviz de Forţă Majoră solicitat şi de 25% pentru următoarele.
Având în vedere situaţia extraordinară pe care o trecem cu toţii ca urmare a pandemiei de coronavirus, membrii CCIA vor avea o reducere de 50% din tarif indiferent câte avize solicită.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Primarul Cristian Stan: "E un război cu acest coronavirus iar cei mai mulţi au misiunea de a sta acasă!"

„Eu cred că sunt dispoziţii guvernamentale care se contrazic unele pe altele- a afirmat primarul Municipiului Târgovişte, Cristian Stan.Ce caută termenul „recomandare” într-o ordonanţă militară?” Acesta a fost de părere că se impun măsuri mult mai ferme, întrucât „la nivelul de conştiinţă publică nu s-a reuşit inocularea gravităţii situaţiei.” Jurist […]