ÎNTRUNIREA ADUNĂRII EPARHIALE A ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIŞTEI

Sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nifon, membrii Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Târgoviştei sau întrunit joi, 23 ianuarie 2020, în şedinţă anuală de lucru, la Reşedinţa Eparhială.
Lucrările acesteia au fost precedate de întrunirea Consiliului Eparhial şi de slujba de Te Deum, săvârşită în Paraclisul eparhial Kretzulescu, din Târgovişte.
Întrunirea Adunării Eparhiale a

avut loc în Sala Sf. Voievod Neagoe Basarab a Reşedinţei chiriarhale, fiind deschisă de apelul nominal al membrilor acestui for deliberativ eparhial. Mitropolitul Nifon a făcut o succintă prezentare a activităţii pastoral-misionare a Arhiepiscopiei Târgoviştei, accentuând implicarea diferitelor sectoare de activitate ale Centrului nostru eparhial în realizarea obiectivelor ecleziale propuse. De asemenea, Înalt-preasfinţia Sa a prezentat şi principalele trăsături ale contextului misionar contemporan, nevoia de implicare a Bisericii şi obiectivele pastorale preconizate pentru acest an.
A fost proiectat un film realizat de Centrul eparhial, dedicat activităţii pastoral-misionare a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nifon, la douăzeci de ani de arhipăstorire pe vechiul tron vlădicesc muntean, film care a reliefat şi realizările din diferitele domenii de activitate ale Eparhiei noastre. Apoi, întrunirea a continuat la nivelul comisiilor de lucru, în sălile Centrului eparhial, care au examinat rapoartele înaintate de fiecare sector al administraţiei eparhiale, acestea fiind: Comisia administrativ-bisericească, Comisia culturală şi educaţională, Comisia economică, bugetară şi patrimonială şi Comisia social-filantropică.
După ce au fost examinate, în comisii, şi aprobate, rapoartele sectoarelor de activitate ale Arhiepiscopiei Târgoviştei au fost înainte spre aprobare plenului Adunării Eparhiale, unde, după ce li s-a dat citire şi au avut loc discuţii referitoare la cele prezentate, sugestii şi propuneri, au fost acceptate, dimpreună cu raportul privind activitatea financiar-contabilă desfăşurată în anul 2019 şi proiectul de buget pentru anul 2020.
A fost ales domnul arhitect Teodor Bâte ca membru în Consiliul Eparhial şi, totodată, delegat în Adunarea Naţională Bisericească, urmare a trecerii la cele veşnice a domnului inginer silvic Costel Preda.
Din rapoartele prezentate, merită reţinut că, din punct de vedere cultural-educaţional, s-a desfăşurat o amplă şi complexă misiune în spaţiul public local. Pentru aprofundarea învăţăturii de credinţă ortodoxă şi evocarea unor personalităţi ecleziale şi naţionale, a unor evenimente şi instituţii, au fost tipărite volumele intitulate: Teologie şi misiune creştină (autor: Prof. univ. dr. Nifon Mihăiţă, Arhiepiscop şi Mitropolit), 20 ani de slujire în scaunul vlădicesc de la Târgovişte, Tiparul de la Târgovişte în cultura şi misiunea Ortodoxiei româneşti, Udrişte Năsturel – credincios promotor al Ortodoxiei şi culturii româneşti – 360 ani de la trecerea la cele veşnice, Sfântul Neagoe Basarab – voievod al culturii ortodoxe româneşti – 10 ani de la proclamarea locală a canonizării sale şi Viaţa şi Acatistul Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Ţării Româneşti. De asemenea,au fost editate în folosul catehetic al tinerilor din Eparhia noastră, broşurile misionare, intitulate: Noile mijloace de comunicare socială – un Areopag al timpului nostru şi Valori tradiţional-creştine ale satului românesc.

Din perspectivă economico-financiară şi gospodărească, amintim de finalizarea lucrărilor de construire a noului pridvor al Reşedinţei eparhiale şi cele de la Catedrala din Găeşti, dimpreună cu dotarea acesteia cu mobilier bisericesc, realizarea de lucrări de amenajare peisagistică şi dotare cu mobilier bisericesc la Schitul Sf. Mc. Filofteia din Comuna Măneşti, încheierea lucrărilor de construcţie şi efectuarea de lucrări de pictură la biserica Parohiei Ilfoveni, apoi, cele de la Casa egumenească de la Mânăstirea Nucet, dimpreună cu dotarea cu mobilier nou şi construirea şi dotarea noii trapeze de la Mânăstirea Peştera Ialomiţei.
În ceea ce priveşte activitatea social

filantropică, menţionăm derularea de proiecte şi programe, din fondurile Centrului Eparhial şi ale parohiilor, în valoare de 2.252.000 lei, de care au beneficiat 148.000 persoane. Precizăm că 4.332 persoane au primit sprijin financiar, în valoare de 229.000 lei; 30 de centre sociale au fost sprijinite cu bunuri şi alimente, în valoare de 56.000 lei; 6 copii au primit un sprijin financiar de 147.000 lei pentru efectuarea unor intervenţii chirurgicale; la Cantina socială a Arhiepiscopiei Târgoviştei au fost oferite 38.000 porţii mâncare (130 zilnic), în valoare de 220.000 lei. Voluntari, credincioşi şi preoţi, de la parohii, au donat 211 litri de sânge, au fost sprijinite financiar numeroase instituţii social-filantropice şi educaţionale, au fost înfiinţate biblioteci în spitalele din judeţul nostru, iar în Apartamentul Social protejat Sf. Ier. Nicolae, din cadrul Centrului Social Creştin al Arhiepiscopiei Târgoviştei, s-a continuat îngrijirea celor 8 copii, rezidenţi acolo.
Din punct de vedere administrativ, în Eparhia noastră, există 323 parohii şi 17 filii, 11 mânăstiri şi 3 schituri, deservite de 465 de clerici.
Din punct de vedere educaţional, precizăm că Seminarul Teologic Sf. loan Gură de Aur din Târgovişteare 341 elevi, iar Facultatea de Teologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte are 347 de studenţi şi masteranzi. În judeţul Dâmboviţa, funcţionează 165 de profesori de Religie, dintre care 33 preoţi. Lunar, Centrul nostru eparhial acordă 18 burse de excelenţă în valoare totală de 4.800 lei.
Mitropolitul Nifon a precizat că veniturile obţinute de Eparhia noastră din activităţile sale economice au fost destinate susţinerii activităţilor cultural-misionare, educaţionale şi social-filantropice. De asemenea, prin Centrul eparhial, protoieriile, parohiile şi mănăstirile sale, a susţinut financiar posturileRadio Trinitas şi Trinitas TV ale Patriarhiei Române şi oferă sprijin financiar lucrărilor de finalizare a Catedralei Catedralei Naţionale din Bucureşti.
La final, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre implicarea dinamică, complexă şi evidentă a Arhiepiscopiei Târgoviştei în diferite aspecte ale paradigmei pastoral-misionare contemporane, mai cu seamă în educaţia tinerelor generaţii şi aprofundarea valorilor tradiţionale româneşti şi creştine, în societatea contemporană.
La şedinţa de lucru au fost prezenţi, ca invitaţi, clerici şi personalităţi ale vieţii publice locale, ce în trecut au făcut parte din Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Târgoviştei.
Precizăm că Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei. Ea este formată din 30 de reprezentanţi ai clerului şi ai credincioşilor mireni, în proporţie de o treime clerici şi două treimi mireni.
BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIŞTEI

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

2020 vine cu investiţii noi în oomuna Răzvad

Administraţia locală de la Răzvad va finaliza anul acesta cu bine implementarea unor proiecte majore de investiţii. În noul an, vor fi demarate însă şi alte şantiere, care la finalul lucrărilor vor spori confortul locuitorilor. Sub buna administraţie condusă de edilul Emanuel Spătaru, unul dintre primarii dâmboviţeni cu performanţe în […]