Published On: mar, iul. 23rd, 2019

Întâlnire de lucru privind stabilirea drumurilor regionale ce ar putea primi finanţare în cadrul perioadei 2021-2027

nichiduta.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat întâlnirea de lucru destinată administraţiilor judeţene, privind stabilirea reţelei de drumuri judeţene ce asigură conectivitatea cu reţeaua TEN-T, finanţabile în cadrul viitoarei perioade de programare.
Prin organizarea acestui eveniment, ADR Sud Muntenia continuă procesul de pregătire a viitoarei perioade de programare, conectivitatea cu TEN-T (reţeaua transeuropeană de transport) fiind un factor major pentru stimularea competitivităţii economice şi pentru dezvoltarea regiunii Sud Muntenia. Preocupările reprezentanţilor administraţiilor judeţene pentru îmbunătăţirea infrastructurii rutiere s-au manifestat şi în perioada anterioară de programare, o serie de drumuri judeţene fiind reabilitate prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013, prin Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane -inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură”. Iniţiativele au continuat în actualul Program, în cadrul Axei prioritare 6 – „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională”, Prioritatea de investiţii 6.1- „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro