Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BASARAB I” al Judeţului Dâmboviţa la ora bilanţului pe anul 2017

0 0

Corpul K al Universităţii „VALAHIA” din municipiul Târgovişte a fost gazda conferinţei de presă în cadrul căreia s-a prezentat evaluarea activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BASARAB I” al Judeţului Dâmboviţa pe anul 2017. Prezent la eveniment a fost colonel Cezar-Mihai DAMIAN, adjunct al inspectorului general al IGSu. Col. Raoul Ilie Constantinescu, inspectorul şef al ISU Dâmboviţa a făcut oficiile de gazdă. Au fost invitaţi şefi de arme, reprezentanţi ai Arhiepiscopiei Târgovişte, ai prefecturii Dâmboviţa şi alte instituţii. Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei a vizat eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în vederea menţinerii sub control a riscurilor şi asigurarea stării de normalitate a vieţii comunităţilor umane.
Direcţiile de activitate şi obiectivele specifice cuprinse în strategiile aflate în derulare la nivelul MAI în domeniul situaţiilor de urgenţă, programele şi măsurile prioritare, standardele de management şi control intern, Planul de acţiuni pentru dezvoltarea judeţului Dâmboviţa în anul 2017, alături de legislaţia specifică situaţiilor de urgenţă, au stat la baza activităţii inspectoratului.
Zona de competenţă este reprezentată de teritoriul administrativ al judeţului cu o suprafaţă de 4.054 km2. La nivelul judeţului există: 2 municipii, 5 oraşe şi 82 de comune.
În cadrul inspectoratului funcţionează 11 subunităţi de intervenţie: Detaşamentele de Pompieri din Târgovişte, Moreni, Pucioasa, Titu şi Găeşti, şi Gărzile de Intervenţie din Voineşti, Corneşti, Fieni, Vişina, Răcari şi Potlogi.
Subunităţile de intervenţie acţionează pentru limitarea efectelor produse de situaţiile de urgenţă în judeţul Dâmboviţa, precum şi în judeţele Giurgiu şi Prahova, unde subunităţile noastre asigură un timp de răspuns redus.
Intervenţia în situaţii de urgenţă
În anul 2017 serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă au intervenit la 9.598 situaţii de urgenţă şi alte evenimente (în medie 26 pe zi), din care:
– 347 incendii: 4%;
– 595 incendii de vegetaţie şi altele:
6%;
– 7.299 cazuri de urgenţă asistate de
SMURD: 76%;
– 335 alte situaţii de urgenţă (misiuni pirotehnice, fenomene meteo periculoase, alunecări de teren, înlăturarea efectelor inundaţiilor, avarii la utilităţi publice, etc.): 3%;
– 444 acţiuni pentru asistenţa persoanelor: 5%;
– 581 acţiuni pentru protecţia comunităţilor (asigurare măsuri de apărare împotriva incendiilor la accidente de circulaţie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice, protecţia mediului, salvări de animale, etc.): 6 %.
RAPORT DE EVALUARE a activităţii desfăşurate pe anul 2017
Activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în anul 2017 s-a desfăşurat în bune condiţii, au fost îndeplinite obiectivele stabilite, fiind monitorizată permanent situaţia operativă din judeţ.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa asigură Secretariatul Tehnic Permanent (STP) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
(CJSU).
STP al CJSU:
– a monitorizat permanent situaţia din zona de competenţă, judeţul
Dâmboviţa.
– a asigurat legătura cu toate Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă, existând preocupare din partea acestora pentru a acţiona în comun şi a se informa reciproc, pentru gestionarea şi monitorizarea situaţiilor de urgenţă manifestate la nivelul judeţului.
OBIECTIVE
Principalele obiective au
urmărit:
– organizarea culegerii de informaţii şi a fluxului informaţional – decizional în teritoriu;
– stabilirea măsurilor de prevenire, protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă, înştiinţarea şi alarmarea autorităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei din zonele potenţial a fi afectate;
– evaluarea situaţiilor de urgenţă produse în unităţile administrativ-teri-toriale, stabilirea măsurilor şi acţiunilor specifice pentru gestionarea evenimentelor sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
– analizarea şi avizarea Planului judeţean pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
– repartizarea şi utilizarea ajutoarelor materiale şi băneşti acordate de guvern, de organizaţii nonguvernamentale naţionale/ internaţionale, persoane fizice sau juridice.
REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
Pe parcursul anului 2017, în urma emiterii de către Administraţia Naţională de Meteorologie şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor a mesajelor de informare/avertizare/atenţionare meteorologice şi hidrologice emise (portocaliu, galben, roşu) pentru intervale mai mari de timp şi care vizau judeţul Dâmboviţa, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al CJSU şi prin Compartimentului Monitorizare Situaţii de Urgenţă şi Dispecerat, au fost prelucrate şiretransmise înştiinţări către toate comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi instituţiile responsabile, precizându-se măsurile ce trebuie luate pe perioadele de instituire a codurilor de avertizare, în funcţie de gravitatea situaţiei, neexistând dis-funcţionalităţi în acest sens.
În cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa au fost organizate 15 şedinţe (2 ordinare şi 13 extraordinare), după cum urmează:
În cele 2 şedinţe ordinare
din:
– 30.06.2017, s-a discutat pe tema Planului de măsuri al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă privind combaterea efectelor caniculei pe perioada sezonului estival 2017 şi s-a dezbătut proiectul de hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind modul de acţiune a instituţiilor responsabile în gestionarea incidentelor şi situaţiilor de urgenţă generate de animalele sălbatice la nivelul judeţului Dâmboviţa;
– 29.11.2017, s-a discutat şi aprobat Planul de măsuri al C.J.S.U. Dâmboviţa pentru perioada sezonului rece 15.11.2017 – 15.03.2018.
Şedinţele extraordinare sau desfăşurat după cum urmează:
– 07.01.2017, Măsuri luate în urma manifestării fenomenelor meteorologice periculoase specifice sezonului rece;
– 10.01.2017 şi 11.01.2017, Întreruperea cursurilor şcolare pe raza judeţului Dâmboviţa urmare a manifestării fenomenelor meteo periculoase (căderi abundente de zăpadă);
– 10.04.2017, discuţii privind punerea în funcţiune a staţiilor de desecare din zona ce urmează a fi afectată pentru prevenirea inundării localităţilor, terenurilor agricole, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru prevenirea accidentelor hidrotehnice. În cadrul şedinţei Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa;
– 18.04.2017, analiza registrului de riscuri la nivelul judeţului în contextul avertizărilor meteorologice COD GALBEN, respectiv COD PORTOCALIU şi avertizării hidrologice COD GALBEN;
– 23.05.2017, aprobarea documentelor necesare promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern în vederea alocării de fonduri pentru refacerea obiectivelor afectate de fenomenele meteorologice din anul
2017;
– 28.06.2017, videoconferinţă, cu scopul de transmitere a măsurilor de aplicat de către structurile responsabile, în contextul atenţionărilor sau avertizărilor meteorologice de temperaturi extreme (caniculă);
– 01.08.2017 şi 04.08.2017, măsuri necesar a fi aplicate de către structurile responsabile, în contextul atenţionărilor sau avertizărilor meteorologice de temperaturi extreme (caniculă);
– 20.09.2017, stabilirea măsurilor adecvate a fi luate şi a structurilor responsabile, în contextul avertizării meteorologice Cod Portocaliu;
– 29.09.2017, analiza Concepţiei naţionale de răspuns postseism;
– 23.10.2017, luarea măsurilor necesare în situaţii generate de apariţia urşilor;
– 29.10.2017, stabilirea măsurilor adecvate şi a structurilor responsabile, în contextul avertizării meteorologice Cod Portocaliu.
În anul 2017, au fost organizate de ISUJ Dâmboviţa şi s-au desfăşurat, 9 exerciţii cu forţe în teren şi 27 exerciţii de înştiinţare-evacuare, printre cele mai importante numărându-se cele desfăşurate la:
– OMV Petrom, Depozit Sud III Moreni (explozie urmată de incendiu);
– Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte (cutremur);
– Zona montană: localitatea Glod (activare Plan Roşu de intervenţie), respectiv Padina – Peştera (punere în aplicare a Procedurii de salvare montană);
– OŢELINOX Târgovişte (obiectiv SEVESO): testare Plan de urgenţă externă;
– Oraş Titu: exerciţiu într-o situaţie de protecţie civilă, cutremur;
– Oraş Pucioasa: exerciţiu într-o situaţie de protecţie civilă, accident construcţie hidrotehnică;
– Mun. Târgovişte: exerciţiu într-o situaţie de protecţie civilă, exerciţiu de înştiinţare, avertizare, alarmare.
Pe timpul acestor activităţi complexe de pregătire s-au creat scenarii şi situaţii tactice la a căror rezolvare au participat instituţiile/forţele cooptate: Instituţia Prefectului, IPJ, IJJ, SAJ, UPU-SMURD, Serviciul Public Salvamont, Filiala de Cruce Roşie Dâmboviţa, comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. _
În luna aprilie au fost organizate acţiuni de control pe cursurile de apă de la nivelul judeţului, împreună cu reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului Dâmboviţa, Gărzii Naţionale de Mediu, Administraţiei Naţionale”Apele Române” şi au fost verificate:
– existenţa depozitelor de deşeuri şi de material lemnos pe malurile şi în albiile cursurilor de apă precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor;
– existenţa depozitelor de material lemnos pe formaţiunile torenţiale din apropierea zonelor locuibile; modul în care au fost realizate/întreţinute şanţurile şi rigolele de scurgere a apelor pluviale în localităţi.
Deficienţele constatate, însoţite de măsuri şi responsabilităţi, au făcut obiectul unui Proces Verbal aprobat de preşedintele C.J.S.U. Dâmboviţa. Au fost stabilite termene scurte de timp în vederea remedierii deficienţelor constatate, astfel încât măsurile dispuse să conducă la diminuarea efectelor unor eventuale inundaţii. În acest sens, a fost întocmit şi înaintat către Ministerul Mediului procesul-verbal, cuprinzând rezultatele acţiunilor desfăşurate. În urma precipitaţiilor căzute, a topirii zăpezilor şi a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, în special al setei prelungite din cursul anului 2017, pe raza judeţului Dâmboviţa s-au produs situaţii de urgenţă ca urmare a fenomenelor hidro-meteorologice periculoase: alunecări de teren, eroziuni de mal, diminuarea producţiei la hectar în domeniul agricol, afectarea căilor de transport rutier, poluări accidentale, afectarea acoperişurilor unor locuinţe, afectări ale reţelelor de electricitate în mai multe localităţi.
Ca urmare a adreselor şi rapoartelor operative primite de la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă afectate de fenomenele amintite, s-au constituit comisii mixte de specialişti din cadrul mai multor instituţii, care au consemnat în note de constatare şi procese-verbale situaţia la faţa locului şi au propus măsuri de limitare şi rezolvare a problemelor apărute în localităţile afectate.
Prin ordin al preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, au fost constituite comisii de specialişti; de la: Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Dâmboviţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa, S.H.I. Văcăreşti, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa, S.D.E.E. Târgovişte, Direcţia Agricolă Judeţeană Dâmboviţa, A.B.A. Argeş – Vedea – S.G.A. Găeşti.
Astfel, pe parcursul anului 2017 s-a răspuns unui număr de 72 solicitări, comisiile deplasate în teren propunând măsuri precum:
– identificarea surselor de finanţare in vederea efectuării unor lucrări de refacere a porţiunilor de drum afectate sau a zonelor afectate;
– întocmirea unor documentaţii tehnice de specialitate în vederea efectuării lucrărilor specifice necesare stabilizării alunecărilor de teren;
– realizarea unor canale de deviere şi protecţia acestora cu anrocamente în vederea punerii în siguranţă a malului afectat, protecţia gospodăriilor cetăţenilor, a căilor de acces şi protecţia lucrărilor executate anterior;
– executarea unor apărări de mal din gabioane pentru stoparea eroziunii şi protecţia căilor rutiere;
– executarea unor devieri de debit prin decolmatarea şi mărirea secţiunii de scurgere a unor canale deja existente, decolmatarea şi mărirea secţiunii unor pârâuri pentru tranzitarea debitelor importante;
– semnalizarea corespunzătoare prin marcaje a zonelor afectate care prezintă pericol;
– monitorizarea permanentă a evoluţiei fenomenelor de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi informarea Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în cazul modificărilor survenite.
Priorităţi 2018
Stabilirea structurilor judeţene cu rol principal, cu rol secundar, de prevenire, coordonare operaţională, misiuni de sprijin, investigare/ evaluare şi restabilirea stării de normalitate, în vederea asigurării funcţiilor de sprijin în managementului tipurilor de risc;
Actualizarea componenţei CJSU şi a grupurilor de suport tehnic din CJSU, conform structurilor stabilite şi rolurilor acestora;
Stabilirea responsabiităţilor şi a calendarului de acţiuni pentru întocmirea, la nivel judeţean, a planurilor de acţiune pe tipuri de risc.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Fabrica ilegal cartuşe de vânătoare

Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au depistat un bărbat de 77 de ani, din Târgovişte, care deţinea cartuşe confecţionate ilegal de către acesta. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au descoperit la domiciliul celui în cauză mai multe componente pentru fabricarea cartuşelor de vânătoare. Pe numele lui, a fost […]