Published On: joi, sept. 12th, 2019

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa a eliberat 230 certificate de integritate comportamentală

La începutul lunii iulie a acestui an, a intrat în vigoare Legea privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale (registru organizat de M.A.I., ţinut de structurile specializate ale unităţilor Poliţiei Române).
Până la data de 9 septembrie a.c., la nivelul judeţului Dâmboviţa, au fost eliberate 230 de adeverinţe din care să rezulte dacă persoana verificată a săvârşit sau nu infracţiuni ce fac obiectul acestui Registru.
Persoana fizică poate obţine propriul certificat de integritate comportamentală în aceleaşi condiţii în care poate obţine certificatul de cazier judiciar, respectiv de la orice unitate de poliţie în care funcţionează ghişeu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar.
Certificatul de integritate comportamentală nu se substituie certificatului de cazier judiciar. Adeverinţa, cât şi celelalte documente prevăzute în Legea nr.118/2019 (certificatul de integritate comportamentală, copia de pe Registru, extrasul din Registru) au valabilitate de 6 luni, similar certificatului de cazier judiciar.
Entităţile prevăzute în lege solicită certificatul de integritate în condiţiile stipulate în legislaţia proprie/procedurile interne de lucru. Aşadar, legea nu instituie obligativitatea solicitării certificatului de integritate comportamentală, copiei de pe Registru, a extrasului din Registru, respectiv a adeverinţelor, din 6 în 6 luni. Menţionăm că, deşi termenul de operaţion-alizare a Registrului este sfârşitul anului 2020, Poliţia Română poate elibera astfel de documente, prin structurile de cazier, la cererea persoanelor fizice interesate sau a entităţilor prevăzute de lege.
De asemenea, până la operaţionalizare, aceste documente se eliberează la ghişeele aflate în sediile inspectoratelor de poliţie judeţene, de la locul de naştere sau de domiciliu.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>