Published On: mie, dec. 19th, 2018

INSPECŢIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DÂMBOVITA COMUNICAT DE PRESĂ CAMPANIE TRANSPORTURI AUTO

nichiduta.ro

La iniţiativa Inspecţiei Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţa a organizat Campania de verificare a respectării legislaţiei muncii referitoare la relaţiile de muncă de către operatorii de transport rutier de mărfuri şi de persoane.
Prin desfăşurarea acestei acţiuni s-au avut în vedere următoarele obiective: identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată; verificarea respectării termenelor de transmitere a Registrului de evidenţă a salariaţilor (Revisal) la inspectoratul teritorial de muncă; aplicarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto; respectarea prevederilor Codului Muncii privind: încheierea contractului individual de muncă cu timp parţial, timpul de muncă şi cel de odihnă, munca suplimentară, munca de noapte, repausul săptămânal, sărbătorile legale, plata salariului şi garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară.
Au fost controlaţi 16 angajatori, în urma cărora s-au constatat următoarele deficienţe: evidenţa incorectă a timpului de lucru, lipsa compensării muncii suplimentare conform Codului Muncii, neînmânarea unui exemplar a contractului individual de muncă salariaţilor, lipsa stabilirii valoarei diurnei prin act adiţional la contractul individual de muncă, lipsa eliberării documentelor specifice la încetarea contractelor individuale de muncă.
Pentru toate aceste neconformităţi s-au aplicat sancţiuni contravenţionale şi au fost dispuse măsuri de intrare în legalitate.
Inspector şef Marius Lixandru

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro