Gandy-Romulus R. Georgescu DOINIREA-mi TÂRGOVIŞTEI Ş-A OREI-UMBRE din TURNUL CHINDIEI… (I)

0 0

Printre: UMBRE – TURNUL – RUINURI, ele: DOMNIŢELE – ZÂNE rebele:
Ce ORă E-n Horă, se-arată de-Acum într-Acum, cum-oricum:
Dintru-mi Univers-Revers: de p-un val-Bol-Bolovanic în Drum?! –
Vaie, Doamne, în Ceasul BingBenghic din Turn: TURNUL-CHINDIEI?!
O, Groaza Nimicniciei Ei: Numai Dumnezeu ştie – vei, pe iţa; Ei?!
Căci Secundarul OREI LUI îi fix – pe-Axul veşnic de-al VEŞNICIEI,
îi de-a-valma, iată-L: ieşit e pe-afară din Timpii-de-Amieze! –
şi-ntre cele DOUă-CLIPITE: i se-nfiripă infinite Gene-Geneze (?!) –
şi-orbit şi reSorbit printru-o NicioClipită nu TE-am mai ivit-Găseam
nici re-Găseam preTINEO: ACASA SFINŢILOR întru Hram+de+HRAM! –
uită-TE: viuO: TÂRGOVIŞTEA MEA: Regina terrn-Celestului meu NEAM,
O, oscioara celui mai Tragic THRACO-GETIC: Generic-de-Neam! –
şi astfelă TE priveam: de dincolo d-Umbre MedieVale Divinite-din-adUmbre-Antice:
cuAntice-Matrice pre cari nici Creiator-Creiatorul n-ave cum a şi le mai des-dezice! (?)
Căci: OH! – testimoniale ţi-s Domniţele-Zâne ce-ncep mereu ca un ECOU cu:
Legenda ne spune…
şi iată: numai aiciu şi-amu cum se mai aud şoapte-eresuri, duioase Amorice-MURmuri…
o, vin-răzbat din ROMAantice Ruinuri, din eterice para-Paradisiaticele-Ţi MURURI!
Şi-s când dinîmpreună şi-s şi singuri ca-n DOIUL-EMINESC: Singuri-den-Singuri!…
şi amiroase VINUL din CUPE-n şir-şirabe: Salbe-Basarabe:
şi ruj pe buzele Zeiţelor-Fecioare, o zvelte Căprioare: măreMiro-Dochiabe!
pe cari şi azi Duhurile Creaţiei; Dintâie, o, primordialele firave:
le-ngână DOINIRIMI suav-suave: Ave VOUă Măritelor, Ave-dAve!
Şi prin roua ancestrală: priviţi călcâia LOR sensuală-i: vină tresară!
pân’ dau etern în pârgă IUBIRILE de-ascunse-n: TURNUL-decu-SEARă!
Şi-AH!: săruturile LOR devin şi îs pecete pe TURNUL’cesta ce va de-nseamnă:
atât cât s-a Zidit-a: Răsad-Răzvad dintâia VIŢă-a-VIŢEI pre-UMANă!
Abur-pe-Aburice cele Trupşoare:
o, Gene-de-nGemănări ÎnGeritoare!
preste nicio Pală-de-Vânt Scoboritoare:
Vioare din viiorii-Ceruri poienile: înFiioare!
Parcă-s Iphigenice Eoliene-Jertfelnice
ori rupte plăsmuiri din Grădinile-Edenice!? –
pentru Adami-Voievozi: Viţe-ţâţe, Zâne-nFerice!
Noi EVE-Carpate din Trupul THRACIEI: Matrice!
Doamne: nu-s cumva alte-Altfele Zee-dintru-Zece (?!):
Vai, mai Afrodite-s decum acele din spumele-Egee!
Adică: de-aşa cum s-a grăit
de Sfântul-Sfânt pre-EREMIT:
– Rupte-s, promit: din Mitul: Zamolxist!
De-aceea şi-ntru Ţărna-de-Azi:
Pre EMINE-Cetini lungi-de-Brazi –
Roau-i Lacrima LOR-de-ALIOR:
Izvor-din-Lut îndurerat de DOR
şi-i toată Râu de-o Apă-Viuă
ca-n zori, şi-amiaz şi l-Asfinţit-de-ziuă
de-unde vin Suflete de Cavaleri, mereu de se-adapă:
O, Figuri pe-dalde Iubirilor defuncte le-nvie-dezgroapă!…
Ei: cei ce din ROD-Luticul-Luuut,
numa-aceştia de-a Muma ne Suuunt:
Cervanticii-Şespirii noştri: Văcăreşti-Alexandrini-Diioni-Eliazi…
spre EMINESC de la cei Epigoni pân’ la Bard-Bastarzii-de-Azi!
FESTIN: LA MASA UMBRELOR dintr-al CHINDIEI-TURN (Amin!):
Aşa-DAR: ce văd, Doamne, ACUM într-al CHINDIEI TURN (?!):
văd străfulgerări pe-ale-i inele mur: cum preste-stranii inele planete-SATURN
văd MECCA: TÂRGOVIŞTEA MEA, precum Emirul-Acela non-de-NEbun!
Şi mai văd, Divine: dinspre Milenii, întocmai ca Enkidu şi Ghilgameş dimprejur:
Cetatea Lor: Zee-Gee-SUMER = Cetatea Mea: TÂRGOVIŞTEA-URUK-UR!
Şi-abia de-Acum-dintru-Acum
prin Pulberea-Fum de p-un Drum,
o, ce văd în CHINDIE-inicul-Turn:
e TURNUL-cel-BUN şi Nebun-de-preaBun (?!):
e-o ORă-TÂRZIE strstrăstrăVezie (?!)
e-o ORă pe cari nici Dumnezeu n-o mai ştie (?!) –
Dar, vaie, Doamne: e sigur ORA etern-etern atrofiată,
0, cumplita, vaie: ORA la care Nimeni NU întârzie Niciodată! (?) E ORA Jocului din infinitul JOC-FATAL
cu-un singur-sigur Punct, o: cel Punctul-Terminus-FINAL! –
bigbeng ivit-pornit din LUTO MISTICE-GENEZE
cu unde-şoc: unele mai (E)terne, altele-şi mai breze –
dar tot-toate ce-aduc, e-Adâncul Uitării celei Oarbe
precum pre Universuri: Negrele-Găuri (iminent!) le şi-re-Soarbe!
Iată: tot aşa şi acum: asemeni ş-asemene –
tiptil: printre cele Due-Secunde-Gemene:
cuANTIC: secolii-şi vin, secolii secundele-şi omor
şi-abat post-postmoderniste Schimbări-de-Decor:
şi-atunci Meta Fizic: Vise-Umbre, Umbre-de-Vis! –
vai, ca-ntr-un bizar-Portal, vai realityŞou par-para-PARADIS! –
toate vin-devin de-L învăluie Mitic pre Dâmb-Dâmbovnicul-TURN! –
şi poate numa de-i atâta de-înSingur pe-acest teluric de-împrejur:
JUR: că mi-aud cum plânge fiece-i cărămidă dintru-i Jalnic-MUR!
Şi-atunci ce-mi văd? văd Vedenie-Vecernie de-a unui Lucidic-Nebun (?!)
EPYGONICE-LIRICE UMBRELE-i, parfume ANTICE:
1. PILDNER JOZSEF (BUBU): un-PEGAS-mitic-mioritic galopând prin Belle-Arte / ori pe-Aripile-i: SUS – în TURNUL-din-CETATE!…
1. – Ce văd în TURN i-un TehnicOnirism, un Computer-Ev de străVirtual NewARTE şi lângă-i pe PILDNER JQZSEF – BUBU, din vârfu-i: lansându-şi CLASICA-i CHARTE! -cu viersuri Limbi-de-Foc: jăratic vărsânde ca Pegasul-mitic galopând prin Belle-ARTE! -d-apoi grăbind cu pas-de-Tei spre SytiŢintirim: întru a o infini în negre-aurii Brocate! 2. GEORGE GEACĂR (HERR!): şi ProtoPOEMELE SALE din MicroDoişpimea-i întru Eternitate postModernizată – DADAIZATĂ, o: lirizând-laserizând CLIPA-gând…
Şi-i urmat d-un mistic-crud: (A)cel GEORGE GEACăR postmodernind Microa-i Doişpime:
Un Lyric-EAPOE, Doamne, Herculian mai tot luptându-şi cu a SA: LeuceRIME!
Căci dinspre Şuţa-Seacă născutu-s-a El ZAMOL-DAC:
ca trist Verlaine-Rimbaud, fior-de-Mallarmé ş-HONORÉ-de-BALZAC!
Ş-Apollinaire: Goethic Suferind ca Tânărul-Werther, o: un Herr-de-Herr
ce şi-a râs-amar de Soţietate: cu-nVenin de Caragial-Bacovien von MOLIERE
AH: şi-a fostu-a un pre-Mitic: HOMER-d-un DOIŞPE-CHARTIER
când îşi scribia Întâmplările-Ludismice: direct pe propriul CREIER:
pentru a-şi re-Legendariza preMICROMACRO URUKA: TÂRGa-Lui-CETATE
cu protoPOEME Planetare, o, laserizând de-aparte într-aparte:
supraReale: POEME-raze increiate ca ARTE: Fără de/cu MOARTE!…
3. VIRGIL-CONSTANTIN BĂNESCU (BOBITĂ!): cel MetaFizic, înGenial – POHET: din OS de neoCârlov-Văcăresc: firesc! Şi-n Genă: de Labiş şi d’EMINESC…
Iară ‘naintea Sa: iată-L că-i zărit-zărit: i-Acel COPIL-Ev dentruEvanescentin:
de NOMINA: BăNESCU VIRGIL-CONSTANTIN! –
o, catehizându-şi Viaţa ca pe-o picassoistă Doamnă
carele mereu se-desPrimăvărează, mereu se hăt se-nToamnă…
i-atârnă-n Ochii-i când cât’ un Breloc
o, din preLumea Lui făr’ de Noroc (?!) –
ori cât’ un metafizic Ochean-Întors: deloc Diamantin:
O, Lirycul nost’ neoCârlov Văcăresc şi nimic, dar Nimic mai puţin:
căci s-a fost şi Trubadurian înMonetat de Cel Cezar Ivănesc:
în fine, înGenial-POHET din genă de Labiş şi d-Eminesc!
4. MARIUS BĂDITESCU (PATERIC!): CÉLINE din DABIJAVOIEVODESCU, / PSALM-DACOROMANESC întruTRUPAT-Firescu!…
Şi iată-L: STATUAR denpreste-(DE)-EI:
venit prin UR-TÂRG din Umbra-Umbrei: MonastCOZIEI:
o, vaie, preUmbra-Lui: de-atât dintru de-Amar-de-înSenin
rătăcită La Capătul Nopţii chiar de EL: Doctor în DOG-TARUL: L.F. CELINE
dar şi-n HOMER, DANTE, Cervantes, DOSTOIEVSK’-TOLSTOI-Puşkin şi-n ESENIN:
vaie: Acest-dintru-acest, den: MARIUS BăDIŢESC’:
cum: psaltic, zise Psalmistul: PSALM-DACOROMÂNESC!
căci El: preROMÂNIEI-DACE i-adus-a la Zi: Schimbarea-la-FAŢă:
de şi-Acum imne şi Coruri TracoDumnezeieşti pe Copiii-Cereşti: i-învaţă! –
psalmodiind-păHAR cu Cezar Ivănescu pre-os-STIH-denEminESCU:
sfinţică-Bahică: Umbra LUI Istrate Dabija Voievod-ESCU:
„Cum trece-n lume toată slava
Ca şi un vis, ca spuma undei!
Sus, în cetate la Suceava,
Eu zic: Sic TRANZIT GLORIA MUNDI!
Dar: iată-m-aş: şi EU – „POVESTAŞUL”, Demiurg-netocmit: Diurn-şi-Nocturn
carele-am purces să vă depăn Tot-şi-Toatele din TÂRGUL cu: DECUSEARă-TURN:
Nici NU mai ştiu cum să vă scriu, cum să v-adun şi cum din zidiri să vă spun:
că pe-aiciu: prin nost’-cel-StrăStrăStrăBUN,
Bravi: Noi avurăm dat şi-n TRI-BUN!
Cântăm adânc un: De profundis.
Perennis humus erit rex.
Frumoase vremi! Dar unde-s? unde-s?
S-au dus pe veci! Bibamus ex.
O, MARIUS BăDIŢESCU: ram-liric dintr-un Copac-complex: cum pre toţi: şi toate câte-au fost, vor fi şi sunt ne: EX-Terrnează
5. LORIN STĂNESCU (EL GREKO!): EL = FOLKISTUL „T” (TÂRGOVIŞTEI-cel-MARE!), adică: de-Acel PAN scăldat în Vinul-Cântării = VIN DIVIN: OS-AXIOS!…
Dar La Dreapta-Lui Pavel: vine-devine-Se-apare:
(nălucă-pare: cându pi giosu şi cându călare!)
şi-Acel FOLKIST „T”: T-EUL-cel-MARE
„T” – de _A TÂRGOVIŞTE-cu-TURNU’ CHINDIEI: Lin! Liin! Liiin!
Acesta-i Nobilul-GREK: directo-scoborâtor din Mit: STăNESCU LORIN!
Un PANN ce-a-ntors şi pe toţii ZEII în Olimp
pe când VREMEA-şi ieşea din ţâşâni pe-afară din Timp!
ELIADE multe L-au scăldat în Vinul-Cântării: Vinul-din-DIVIN! –
Apoi: Patriarhi-ÎNGERI L-au înălţat şi I-au STRIGAT: AXIOX: LORIN-LORIN!
El şi-a ghesuit şi peste Deal-Munţi, pe-ape-câmpii-POTECI:
pe-al Său însemn-Homeric, ToTem: Tykalos: Radu Mamii de LA GRECI! –
dar şi re-IVIT din Istorii: din Grigorii-cu-Glagorii Sorit-Soare
pe „LA CURTEA-LUI-PETRU-CERCEL” veniind de-a-nCal-Călare! –
Din viţa TRACO-Basarabă den CâmpuLUNG-MUSCEL:
(prin Via Za-MOLXIANă a Curţii-de-ARGEŞEL!)
„La CURTEA LUI PENTRU CERCEL:
Venit-au DOI SOLI de-a-nCălare!
Mărite DOMN: EU şi cu EL:
Venim Acum (direct!) dinspre SOARE!…”
Şi: Dar şi Doiniri-de-Jalea cari ni trece-petrece: La cari Firea OAMă n-are a fi-n simţirea-i: rece!
Cum: „M-oi-‘tâlni cu DUMNEZEU
când M-oi fi pi-un Copârşeu!” Şi-aşa şi fu cu-Acest mit-PANNeic: STăNESCU LORIN! De-aceea TUO, TÂRGOVIŞTEA MEA, să-I zicem: AMIN! Căci: „Din ZEI de-am fi scoborâtori: C-o MOARTE TOT(i): suntem datori!”

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

''În Aninoasa, izolat nu înseamnă abandonat''

Solidaritatea este una dintre valorile esenţiale ale umanităţii. În aceste vremuri de criză cu toţii trebuie să dăm dovadă de solidaritate pentru a depăşi cu bine momentele dificile cu care ne confruntăm. Există oameni care în aceste momente de criză aleg să îi ajute pe cei aflaţi în nevoie. Un […]