Published On: lun, apr. 6th, 2020

Fonduri Regio pentru modernizarea şi extinderea Liceului Tehnologic Pucioasa

Liviu Gabriel Muşat, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, şi Constantin-Emilian Ana, primarul oraşului Pucioasa, au semnat în data de 3 aprilie contractul de finanţare aferent proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Liceului Tehnologic Pucioasa”. Pentru implementarea acestui proiect, Primăria Oraşului Pucioasa a accesat finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020

(Regio), în cadrul Axei prioritare 10 -„Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”, Prioritatea de investiţii 10.1 – „Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare”, Obiectiv specific 10.2 – „Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii”.
Astfel, îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie prin reabilitarea, modernizarea şi extinderea Liceului Tehnologic Pucioasa se va realiza în termen de 102 luni, în perioada 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2023, cu un buget în valoare totală de 9.476.560,13 lei. Din aceştia, aproape opt milioane de lei provin din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, peste un milion de lei este alocat din bugetul de stat, iar cofinanţarea beneficiarului este de peste 180 de mii de lei. După finalizarea acestor investiţii destinate consolidării învăţământului profesional, elevii din cadrul Liceului Tehnologic Pucioasa vor beneficia de condiţiile necesare unei pregătiri la standarde înalte de calitate, în conformitate cu nevoile

pieţei muncii şi cu tendinţele economice actuale.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia au fost depuse 1.178 de proiecte (inclusiv aplicaţiile dedicate SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei. Dintre acestea, 218 aplicaţii, cu o valoare solicitată de peste 1,6 miliarde de lei, au fost depuse de solicitanţii din judeţul Dâm-boviţa. La nivelul Axei 10 au fost depuse 38 de cereri de finanţare prin care sunt solicitate fonduri cu o valoare de peste 350 de milioane de
lei.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>