Published On: vin, sept. 6th, 2019

Finanţare europeană pentru platforme digitale de educaţie şi de protejare a securităţii cibernetice

nichiduta.ro

Săptămâna aceasta au fost semnate trei contracte în valoare de 111 milioane euro pentru proiecte ce vizează sisteme de alertă în materie de protecţie cibernetică sau care asigură managementul unor sisteme informatice şcolare. Cele trei proiecte vor fi finanţate prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 -2020.
Proiectul „Sistem de alertă timpurie şi informare în timp real RO-SAT” va creşte capacitatea operaţională a CERT-RO pentru a putea să prevină, să identifice, analizeze şi să reacţioneze în timp real la incidentele de securitate cibernetică. Beneficiarul acestuia este Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO. Valoarea totală acestuia este de 14,7 milioane euro, dintre care 12,43 milioane euro sunt nerambursabili.
Cel de-al doilea proiect este „Sistemul informatic de management al şcolarităţii – SIMS”. Valoarea totală a acestuia este de 47,6 miliane euro, iar beneficiarul este Ministerul Educaţiei Naţionale. Obiectivul acestuia este de a creşte performanţele învăţământului cu caracter obligatoriu şi să reducă absenteismul, violenţa, abandonul şcolar timpuriu. Totodată, se urmăreşte implicarea activă a elevilor în procesul de învăţare prin punerea la dispoziţie a unui mediu online adecvat.
Sistemul va colecta în timp real date din şcoli şi le va raporta către Inspectoratele Şcolare Judeţene şi nivelurile centrale strategice. Astfel, platforma va cuprinde date de gestiune a activităţii şcolilor precum note, frecvenţă, situaţie şcolară şi le va agrega şi analiza pentru a creşte calitatea învăţământului.
Proiectul „Platforma digitală cu resurse educaţionale deschise – EDULIB”, va fi finanţat cu 48,7 milioane euro. Beneficiarul acestuia este Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare.
Practic, acesta urmăreşte crearea unei biblioteci virtuale şi crearea unui mediu coerent integrat, administrat şi protejat, centralizat, care să răspundă nevoilor specifice utilizării resurselor online pentru un proces educaţional modern.Prin intermediul acestuia se va crea o platformă cu resurse educaţionale deschis, dar şi dotarea a 5.400 de şcoli gimnaziale cu kit-uri multimedia.
Până în prezent, pentru proiecte derulate prin acest Program, Comisia Europeană a rambursat României 240,4 milioane euro din totalul de 267 miliarde euro transmise spre decontare.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro