Published On: mie, aug. 7th, 2019

Finalizarea proiectului „Servicii medicale de tratament al persoanelor infectate cu HIV/ SIDA”

S-a finalizat proiectul „Servicii medicale de tratament al persoanelor infectate cu HIV/ SIDA”, proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 20142020.
Activitatea principală a proiectului a constat în decontarea tratamentului precoce al persoanelor infectate cu HIV/SIDA incluse în Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al bolnavilor cu infecţie HIV/SIDA derulat în perioada 2014-2020. Astfel, prin proiect au fost solicitate la rambursare cheltuielile cu tratamentul administrat în perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2018.
Obiectivul general al proiectului a constat în creşterea accesului la servicii de sănătate accesibile, durabile si de înaltă calitate, asistenta şi servicii sociale de interes general.
Obiectivul specific al proiectului a vizat creşterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate sub forma de tratament pentru bolnavii cu
infecţie HIV/SIDA.
Grupul ţintă al proiectului este format exclusiv din Persoane aparţinând grupurilor vulnerabile care vor beneficia de programe de sprijin – Persoane infectate cu HIV/SIDA care beneficiază de tratament precoce decontat din Programul naţional de sănătate publică finanţat din bugetul Ministerului Sănătăţii/ Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al bolnavilor cu
infecţie HIV/SIDA.
Prin proiect aprox. 10.800 persoane diagnosticate cu infecţie HIV/ SIDA au beneficiat de tratament precoce acordat în perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2018. Conform prevederilor ghidului specific, toate persoanele infectate cu HIV/ SIDA au fost considerate persoane vulnerabile, vulnerabilitatea bolnavilor HIV/ SIDA fiind dată atât de
condiţia lor medicală, cât şi prin prisma modalităţilor şi riscurilor asociate de transmitere a infecţiei.
Principalul rezultat aşteptat al proiectului este legat de implementarea activităţii principale din proiect – Activitatea 1: Tratamentul precoce al persoanelor infectate cu HIV/SIDA incluse în Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al bolnavilor cu infecţie HIV/SIDA derulat în perioada 2014-2020, anume aprox. 10.800 pacienţi diagnosticaţi cu infecţie HIV/ SIDA au beneficiat de tratament. Durata de implementare a proiectului a fost 1 ianuarie 2015 – 31 iulie 2019, contractul fiind semnat în data de 7 noiembrie
2018. Valoarea totală eligibilă solicitată la rambursare este de 907 milioane lei (aprox. 191,7 milioane euro) (include şi valoarea cheltuielilor ce vor fi incluse în cererea de rambursare finală), din care valoarea nerambursabilă FSE este de aprox. 765,9 milioane lei (aprox. 161,9 milioane euro), cofinanţarea beneficiarului este de 141,1 milioane lei (aprox. 29,8 milioane euro).

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>