Dezbateri, prin care DGASPC Dâmboviţa vizează eficientizarea colaborării dintre instituţiile publice şi private pentru furnizarea de servicii sociale de calitate persoanelor în dificultate

La sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa (DGASPC Dâmboviţa), s-a desfăşurat o întâlnire de lucru la care au luat parte furnizorii publici şi privaţi care activează în domeniul asistenţei sociale. Subiectul principal al evenimentului a fost consultarea, în vederea elaborarării planului de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, pentru anul 2020, precum şi a strategiei judeţene de asistenţă socială 2021-2027. În cadrul întâlnirii au fost prezentate propunerile privind planul de acţiune, în conformitate cu modelul cadru specificat în legislaţie, iar, în urma unor discuţii libere, cei prezenţi la întâlnire au venit cu sugestii, chiar cu unele soluţii pe marginea celor discutate.Astfel că, împreună cu reprezentanţii asociaţiilor, ai fundaţiilor, ai furnizorilor publici de servicii sociale şi ai autorităţilor locale, care au răspuns invitaţiei DGASPC Dâmboviţa, s-au stabilit obiective comune, mobilizând toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile.De asemenea, au fost prezentate obiectivele a două proiecte cu finanţare externă, la care DGASPC Dâmboviţa este partener. Proiectul „VENUS -Împreună pentru o viaţă în siguranţă!”, cofinanţat din FSE, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profe-sionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice. Proiectul are ca obiectiv general îmbunătăţirea şi dezvoltarea

măsurilor şi serviciilor sociale în scopul prevenirii şi combaterii violenţei domestice la nivel naţional prin crearea şi dezvoltarea unei reţele naţionale ino-vative integrate de locuinţe protejate, grupuri de suport şi consiliere vocaţională, în scopul implementării unui program naţional de protecţie a victimelor violenţei domestice şi derularea unor campanii privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice.
Proiectul TEAM-UP – preogres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cofinanţat din FSE, Programul Operaţional Capital
Uman (POCU) 2014-2020, Axa
Prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale

de interes general. Prin acest proiect se urmăreşte creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială şi a numărului de asistenţi maternali la nivelul comunităţii, prin introducerea de instrumente şi proceduri şi prin îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sistem.
Reprezentanţii DGASPC Dâmboviţa au solicitat sprijinul furnizorilor publici şi privaţi, care activează în domeniul asistenţei sociale, în vederea identificării grupurilor ţintă pentru implemetarea celor două proiecte. Această întâlnire de lucru face parte dintr-o serie de dezbateri, prin care DGASPC Dâmboviţa vizează eficientizarea colaborării dintre instituţiile publice şi private pentru furnizarea de servicii sociale de calitate persoanelor în dificultate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Ziua de Dragobete - tradiţii, obiceiuri şi superstiţii

Ziua de Dragobete se sărbătoreşte în fiecare an pe 24 februarie. Dragobetele este o zi dedicată iubirii şi una dintre cele mai frumoase tradiţii ale poporului nostru. De Dragobete îndrăgostiţii îşi fac daruri, cei căsătoriţi îşi reafirmă iubirea, iar cei care nu au încă o pereche, acum e momentul cel […]