Debirocratizarea sistemului de sănătate pentru un acces mai facil al pacienţilor la servicii de sănătate

0 0

Ministrul Sănătăţii, s-a întâlnit cu preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi reprezentanţii acestei instituţii pentru a discuta propunerile de debirocratizare a actului medical care urmează să fie cuprinse într-o Ordonanţă de modificare a Legii nr. 95 a Sănătăţii.
Ministrul Sănătăţii a verificat şi stadiul implementării măsurilor de debirocratizare a actului medical deja stabilite să fie prevăzute în noul Contract Cadru de acordare a asistenţei medicale în anul 2018.
În cadrul întâlnirii s-au luat în discuţie o serie de măsuri cu rol de debirocratizare şi optimizare a activităţii cadrelor medicale, în scopul asigurării unui acces mai bun al pacienţilor la serviciile medicale.
În acest sens este în curs de finalizare un proiect de modificare a Legii 95/2006 care va redéfini medicul prescriptor, în sensul că responsabilitatea prescrierii de medicamente compensate pe bază de scrisoare medicală va reveni medicului care a elaborat schema terapeutică, în cazul în care reţeta prescrisă respectă schema de tratament. Totodată, vor fi revizuite şi protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008, în sensul facilizării accesului pacienţilor la tratamente, prin extinderea categoriilor de medici prescriptori.
Prin modificările legislative menţionate se are în vedere şi reglementarea situaţiilor în care medicii de familie prescriu medicamente pe bază de scrisoare medicală pentru tratamente a căror iniţiere şi continuare intră în obligaţia medicilor din specialităţile clinice, conform protocoalelor terapeutice.
De asemenea, a fost propusă o modificare în sistemul informatic, astfel încât calitatea/categoria de asigurat modificată în sistem să îşi producă efectele din ziua în care a fost operată în platforma informatica (PIAS), cu excepţia datelor referitoare la naştere şi la deces. în acest fel, se evită situaţiile în care prescripţiile şi serviciile medicale acordate pe baza informaţiilor din sistemul informatic sunt imputate furnizorilor.
Una dintre măsurile propuse prevede eliminarea obligativităţii medicilor de a transmite către sistemul informatic al Dosarului Electronic de Sănătate datele medicale ale pacienţilor care declară în scris că, din motive de conştiinţă sau religioase, nu doresc ca aceste date să fie stocate. În proiectul Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în anul 2018 se introduc, de asemenea, o serie de prevederi de debiro-cratizare a activităţii furnizorilor de servicii medicale şi de creştere a accesului asiguraţilor la medicamente şi servicii paraclinice finanţate
de CNAS.
Astfel, se renunţă complet la documentele pe hârtie în cadrul procesului de contractare a serviciilor medicale şi se elimină obligaţia furnizorilor de a mai completa formulare tipizate pe hârtie în activitatea curentă. Această măsură va duce la creşterea timpului efectiv acordat de către medici pentru consultarea pacienţilor.
De asemenea, noul Contract-cadru va prevedea faptul că reţetele şi biletele de trimitere la analize vor fi onorate de orice farmacie sau laborator de pe teritoriul ţării. În prezent există restricţia ca farmacia sau furnizorul de servicii paraclinice căruia i se adresează asiguratul să fie în contract cu aceeaşi casă de sănătate cu care se află în contract şi medicul care eliberează reţeta sau biletul de trimitere.
O altă modificare în Contractul – cadru prevede ca, în cazul în care medicul de familie nu va reuşi să-şi găsească un înlocuitor pentru perioada plecării în vacanţă, pacienţii înscrişi pe lista medicului aflat în concediu se vor putea adresa cabinetelor de medicină primară din proximitate, desemnate de medicul respectiv.
Pentru medicul de familie aflat la început de activitate sau nou venit într-o localitate, perioada acordată pentru a-şi forma lista de pacienţi va fi extinsă de la şase luni la un an.
De asemenea, a fost propusă revizuirea criteriilor de acordare a sporurilor pentru condiţiile de activitate ale cabinetelor de medicină primară şi de specialitate din ambulatoriu, prevăzute în Ordinul MS/CNAS nr. 391/187/2015.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Gală de premiere pentru cei mai buni sportivi ai CSŞ Târgovişte

Consiliul Local a aprobat încheierea acordului de partene-riat cu Clubul Sportiv Şcolar Târgovişte, în vederea organizării unei gale de premiere a celor mai performanţi sportivi şi antrenori. Evenimentul va avea loc pe 18 ianuarie, la Sala Sporturilor, iar contribuţia administraţiei publice locale -20.000 de lei, va ajunge sub formă de […]