Dâmboviţa, gazdă pentru SIMPOZIONUL NAŢIONAL „PROBLEME MAJORE ALE OMULUI DIN SECOLUL XXI”

ienachitaJudeţul Dâmboviţa va găzdui cea de a cincea ediţie a Simpozionului naţional „Probleme majore ale omului din secolul XXI”.
Simpozionul se adresează atât elevilor, cât şi profesorilor, şi răspunde nevoilor de informare corectă a copiilor şi adolescenţilor, pe tematica consumului de droguri, violenţei în şcoală, delin-cvenţei juvenile, accidentelor de circulaţie şi a protecţiei mediului. Poate contribui la o mai bună implicare a elevilor şi cadrelor didactice în prevenirea extinderii consumului de droguri, a violenţei, a delincvenţei juvenile, la stimularea unui comportament preventiv la elevi şi a unei atitudini de toleranţă. Deoarece problemele de ecologie sunt probleme cu care societatea noastră se confruntă zilnic, acest simpozion poate contribui la schimbarea de atitudine a elevilor faţă de mediul înconjurător. Fără efortul conjugat al şcolii şi al întregii comunităţi, orice acţiune de rezolvare a problemelor secolului nostru nu va avea succes. Simpozionul este propus pentru introducerea în CAEN.
Organizatorii evenimentului sunt: Inspector cu activitatea educativă – ISJ Dâmboviţa: prof. Curculescu Marian, directorul Colegiului Naţional „Ienachiţă Văcărescu” – prof. Naduh Gabriela şi directorul prof. Diaconu Diana. Coordonatorul proiectului este prof. Zepişi Simona.
Simpozionul se adresează atât elevilor, cât şi profesorilor.
Taxa de participare este de
20 ron.
Înscrierile şi depunerea lucrărilor se fac în perioada 28.10.2013 -15.02.2014, prin e-mail la adresele: sim-pozion1ABcnie@yahoo.com (secţiunea 1, A, B), simpozion1CDcnie@yahoo.com (secţiunea 1, C, D), simpozion2cnie-@yahoo.com (secţiunea 2), simpozion-3cnie@yahoo.com (secţiunea 3), sim-pozion4cnie@yahoo.com (secţiunea 4).
Evenimentul se va desfăşura în zilele de 8, respectiv 9 aprilie 2014.
Lucrările pentru expoziţie de la secţiunea 2 care nu pot fi trimise prin e-mail vor fi trimise în varianta originală prin poştă, la adresa şcolii (Colegiul Naţional „Ienachiţă Văcărescu”, Calea Domnească, nr. 235, Târgovişte, Dâmboviţa), cu menţiunea PENTRU SIMPOZION – SECRETARIAT.
Pentru secţiunile 1, 3, 4 va fi trimis obligatoriu un singur folder cu numele autorului, care va conţine: fişa de înscriere, chitanţa care atestă plata, lucrarea în word (dacă doresc să o publice – să nu depăşească 4 pagini), materialul de prezentare în cadrul simpozionului (ppt/film) pentru persoanele care participă direct.
Pentru secţiunea trei, materialul va fi trimis de profesorul coordonator. Folderul va purta numele elevului realizator şi va conţine obligatoriu: fişa de înscriere, eseul (care trebuie să respecte regulile de redactare prezentate la c)/afişul scanat, pliantul în format electronic, desene/scanate, link către film postat în prealabil pe Internet/materialul ppt (inclusiv prezentare în word)
Redactarea lucrărilor la secţiunea 1, 3 şi 4, respectiv eseurile de la secţiunea 3: pagina A5, portrait, margini: sus -1,5 cm, jos – 1,5, stânga – 2 cm, dreapta – 1,3 cm, textul articolului: font -Times New Roman, dimensiune – 11, aliniere – justify (stânga-dreapta), distanţa între rânduri – la un rând; se utilizează diacritice şi se respectă normele gramaticale în vigoare; paginile sunt numerotate: numărul de pagină apare în subsolul paginii (footer), font Times New Roman, cu dimensiune 11, centrat; titlul articolului: font – Times New Roman, dimensiune – 11, aliniere – centrat, îngroşat (Bold), majuscule; numele autorului: font – Times New Roman, dimensiune – 9, aliniere – dreapta, îngroşat (Bold) şi înclinat (Italic); dacă articolul are mai mulţi autori, atunci numele se scriu unul sub altul, pe rânduri diferite, respectând caracteristicile menţionate; numele instituţiei autorului: font – Times New Roman, dimensiune -9, aliniere – dreapta, înclinat (Italic); numele instituţiei se scrie pe rândul imediat următor numelui-numelor; tabelele: se aranjează centrat pe pagină, textul cu aceleaşi caracteristici ca ale textului articolului; în situaţii speciale, textul poate fi scris cu dimensiune cel puţin 8; imaginile se aranjează centrat pe pagină; din motive tipografice, NU nu se admit desene create cu facilităţile de desenare ale aplicaţiei Word; SFAT: 1. creaţi desenele, diagramele etc. într-un document separat; 2. folosind instrumentul Selectare obiecte – săgeata albă cu vârful stânga-sus din bara de instrumente Desenare (Viualizare->Bara de instru-mente->Desen sau View->Toolbars->Drawing), selectaţi întregul desen; 3. copiaţi desenul în aplicaţia Paint (copy-paste); 4. salvaţi imaginea din Paint în format .jpg; 5. inseraţi imaginea în documentul Word care conţine articolul. Tabelele, respectiv imaginile se numerotează în ordinea apariţiei lor şi sunt însoţite de legendă. Bibliografia se introduce la sfârşitul articolului, men-ţionându-se, pentru fiecare lucrare bibliografică, în ordine: numele autorului, prenumele autorului, titlul lucrării, pagina/paginile unde se regaseşte informaţia (dacă este cazul), numele editurii, localitatea editurii, anul apariţiei; font – Times New Roman, dimensiune – 10. Obligatoriu textul va fi scris cu diacritice. Persoana de contact în ceea ce priveşte detaliile ce ţin de organizarea acestui simpozion este prof. Zepişi Simona: z1005simona@yahoo.com (titlul e-mailu-lui: Despre simpozion).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

CUNOAŞTEREA PROPRIEI CULTURI PRIN DESCOPERIREA VECHILOR OBICEIURI

Liceul de Arte „Bălaşa Doamna” din Târgovişte este implicat, începând cu 1 august 2013, în derularea Parteneriatului Multi-lateral Comenius intitulat „History in Our Kitchen”, cu durată de 2 ani, finanţat cu suma de 24.000 euro, prin Programul Long Life Learning. În proiect sunt implicate, alături de liceul dâmboviţean, 10 şcoli […]