Published On: lun, feb. 17th, 2020

Controale în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală

nichiduta.ro
Share This
Tags

In cursul lunii ianuarie 2020 Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat 6.620 de controale în unităţile din industria agroalimentară care desfăşoară activităţi în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe. Controalele au fost efectuate la nivel naţional şi au vizat aspecte privind condiţiile de înregistrare, autorizare şi funcţionare a unităţilor, întreţinerea şi igiena spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, respectarea cerinţelor de trasabilitate şi a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP). Ca urmare a neregulilor constatate şi încălcării prevederilor legislaţiei în domeniul alimentelor au fost luate măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi s-au aplicat sancţiuni

contravenţionale în număr de 69 de amenzi, în valoare totală de 330.400 de lei. În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi, dintre care menţionăm:

  • neconformităţi privind respectarea bunelor practice de igienă şi fabricaţie (depozitare, pereţi, plafon, spaţii, ustensile, utilaje, program autocontrol al producţiei, manipulare, acţiuni şi contract DDD, nerespectarea cir

cuitelor funcţionale, deşeuri, chiuvetă, grup sanitar, sursa apă, vestiar, frigidere, mucegai, substanţe dezinfectante, corpuri străine);

  • neconformităţi privind documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile
    HACCP;
  • neconformităţi legate de asigurarea trasabilităţii şi conformităţii produselor alimentare (etichetare, buletine analiză);
  • neconformităţi privind personalul muncitor (echipamente de lucru, atestare stării de sănătate)
  • altele (desfăşurarea de activităţi neînregistrate pentru siguranţa alimentelor,nea-nunţarea începerii activităţii, neremedierea deficienţelor în termenul stabilit de autoritatea competentă – DSVSA judeaţeană/a municipiului Bucureşti-).
    De asemenea, în timpul controalelor efectuate în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe pentru laborator conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control pentru anul 2020, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea calităţii produselor alimentare în valorile maxime admise ale unor parametrii privind prezenţa de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţele interzise în alimente. În plus, s-a evaluat gradul de igienă al spaţiilor, utilajelor şi echipamentelor de lucru prin prelevarea de teste de sanitaţie.
eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro