Published On: mie, sept. 18th, 2019

Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală

În cursul lunii august 2019 Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor au efectuat 8.326 de controale în unităţile din industria agroali-mentară care desfăşoară activităţi în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.
Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCp, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.
Ca urmare a neregulilor constatate au fost acordate 147 de amenzi în cuantum de 876.300 de lei.În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi .
În judeţul Dâmboviţa s-au aplicat amenzi în valoare 79.400 de lei pentru depozitare necorespunzătoare produse alimentare, deficienţe trasabilitate, neîn-treţinerea spaţiilor de depozitare şi prelucrare, manipulare neigienică alimente, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, neîntreţinere spaţii de comercializare.
De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>