Consilierii judeţeni liberali se aleg cu dosare penale după ce au creat blocaj în CJ Dâmboviţa

0 0

Blocajul creat de consilierii judeţeni aparţinând PNL -în cadrul şedinţei de consiliu judeţean, care s-a desfăşurat marţi, 28.02.2017 – la nivelul proiectelor privind dezvoltarea investiţiilor în zona UM Gară Târgovişte, se va lăsa cu plângeri penale. Alexandru Oprea,preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, a adus în atenţia opiniei publice consecinţele neadoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa privind transmiterea în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa şi pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, a celor 10 locuinţe de serviciu aflate în domeniul public al Judeţului Dâmboviţa:
„In cazul în care, la data de 22.04.2017, termen la care expiră de drept efectele juridice ale HG nr. 180/2013, Consiliul Judeţean Dâmboviţa nu face dovada îndeplinirii tuturor condiţionalităţilor stabilite în sarcina sa, imobilele transmise prin hotărârea de guvern revin de drept în domeniul public al statului”, a declarat preşedintele CJ, Alexandru Oprea. Preşedintele CJ, Alexandru Oprea a mai spus că pe lângă răspunderea de natură politică, aleşiilocali au şi răspunderea juridică atunci când – printr-o activitate nelegală, inactivitate sau tăcere ori prin faptele şi operaţiunile materiale ale lor -produc pagube/prejudicii bugetului autorităţii publice: „Voi face plângere penală de astăzi. Dacă proiectul va trece, voi retrage plângerea penală. De astăzi o să fac plângere penală pentru că nu am de ce să stau. Probabil sunt alte interese. Da domne… voi face plângere penală pentru fiecare consilier judeţean PNL, deci nu pentru grup, pentru fiecare, pe persoană fizică „, a mai spus preşedintele CJ, Alexandru Oprea.
Prin urmare, Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa va sesiza instituţiile statului pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, cu privire la prejudiciile aduse fiecărui proiect de investiţii blocat de consilierii grupului liberal prin neaprobarea proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi. CJ Dâmboviţa a remis şi un comunicat de presă cu privire la acest subiect. COMUNICAT DE PRESĂ
Având în vedere blocajul creat de consilierii judeţeni aparţinând grupului liberal – în cadrul şedinţei de consiliu judeţean, care s-a desfăşurat marţi, 28.02.2017 – la nivelul proiectelor privind dezvoltarea investiţiilor în zona UM Gară Târgovişte, Alexandru Oprea, Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, a adus în atenţia opiniei publice consecinţele neadoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa privind transmiterea în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa şi pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, a celor 10 locuinţe de serviciu aflate în domeniul public al Judeţului Dâmboviţa.
În cazul în care, la data de 22.04.2017, termen la care expiră de drept efectele juridice ale HG nr. 180/2013, Consiliul Judeţean Dâmboviţa nu face dovada îndeplinirii tuturor condiţionalităţilor stabilite în sarcina sa, imobilele transmise prin hotărârea de guvern revin de drept în domeniul public al statului.
În această situaţie, toate demersurile, acţiunile întreprinse de instituţia noastră, pe baze contractuale, pentru realizarea obligaţiilor stabilite prin HG nr. 180/2013, vor rămâne fără finalitate, iar finanţările şi, respectiv, cheltuielile aprobate şi efectuate pentru realizarea lor se vor dovedi neeconomicoase şi ineficiente.
Respectarea principiilor unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar sănătos, în special ale economiei şi eficienţei cheltuielilor constituie o obligaţie a aleşilor locali care, în forul deliberativ, odată ce au aprobat, pe baza votului individual, finanţarea şi respectiv efectuarea unor cheltuieli pentru realizarea unei/unor investiţii se obligă, în acelaşi timp, să asigure finalitatea şi destinaţia respectivelor investiţii.
Până la această dată, măsurile adoptate, inclusiv cu sprijinul consilierilor PNL, pentru îndeplinirea obligaţiilor din HG nr. 180/2013, sunt:
■ Aprobarea cheltuielilor bugetare necesare lucrărilor privind reabilitarea Centrului ISU. Lucrarea a fost recepţionată, iar Consiliul Judeţean Dâmboviţa a aprobat trecerea de drept a imobilului reabilitat în proprietatea statului.
■ Aprobarea cheltuielilor bugetare necesare contractării, pe baza însuşirii prealabile a raportului procedurii de atribuire, a achiziţiei celor 10 locuinţe de serviciu pentru Ministerul Afacerilor Interne.
■ Aprobarea finanţării studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi execuţiei lucrărilor în perimetrul transmis în proprietatea judeţului prin HG
nr. 180/2013.
Ultima obligaţie rămasă în sarcina Consiliului Judeţean Dâmboviţa, conform HG nr. 180/2013, se referă la aprobarea, prin hotărâre, conform Legii nr. 215/2001 şi Legii nr. 213/1998, a transmiterii celor 10 locuinţe de serviciu achiziţionate, din domeniul public al judeţului în domeniul public al statului.
Neadoptarea hotărârii de transmitere a celor 10 locuinţe, din cauza lipsei votului pozitiv al consilierilor PNL, conduce la consecinţe grave, şi anume la imposibilitatea realizării investiţiilor în curs, dar şi la atragerea răspunderii juridice pentru aprobarea angajării, în mod ineficient, de cheltuieli bugetare necesare realizării unor investiţii care, ulterior, nu mai sunt utilizate conform destinaţiei stabilite iniţial.
În condiţiile în care, în şedinţe anterioare, consilierii PNL au aprobat procedura de achiziţie a celor 10 locuinţe de serviciu, preţurile de cumpărare, raportul procedurii de atribuire, contractele încheiate, opoziţia pe care o manifestă prin nead-optarea actului administrativ de transmitere a proprietăţii publice către stat este una nelegală şi abuzivă.
Faţă de această situaţie, fapta culpabilă, producătoare de prejudiciu, le aparţine, dar şi răspunderea juridică – care îmbracă forma civil delictuală ori penală, condiţionată de tipul autorităţii, instituţiei publice care efectuează verificarea, respectiv controlul angajării cheltuielilor bugetare.
Ori, pe lângă răspunderea de natură politică, aleşii locali au şi răspunderea juridică atunci când – printr-o activitate nelegală, inactivitate sau tăcere ori prin faptele şi operaţiunile materiale ale lor – produc pagube/prejudicii bugetului autorităţii publice.
Răspunderea aleşilor locali este reglementată în mod expres prin:
– Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală
– Legea nr. 393/2004
– art. 55 „Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin”
– art. 56 „Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.”
0 Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale care, la art. 20 alin.
1 lit. h, prevede răspunderea autorităţilor publice locale „pentru administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuţiei bugetare, în condiţii de eficienţă”
Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a catalogat atitudinea consilierilor grupului liberal ca fiind în totală discordanţă cu responsabilităţile pe care şi le-au asumat odată cu primirea mandatului de consilieri judeţeni, aceştia nefiind interesaţi de bunăstarea şi dezvoltarea Judeţului Dâmboviţa. Prin urmare, Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa va sesiza instituţiile statului pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, cu privire la prejudiciile aduse fiecărui proiect de investiţii blocat de consilierii grupului liberal prin neaprobarea proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi.
Biroul de presă al Consiliului Judeţean

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Apel către consilierii judeţeni liberali pentru a intra într-o logică normală a dezvoltării judeţului Dâmboviţa

Votul consilierilor judeţeni liberali din CJ Dâmboviţa prin care continua să se opună proiectului de hotărâre care priveşte includerea în patrimoniul public a celor 10 apartamente locuinţe de serviciu pe care Consiliul Judeţean Dâmboviţa are obligaţia să le ofere Inspectoratului Judeţean de Poliţie şi Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, după ce […]