CONFERINŢA REGIONALA PENTRU PREVENIREA TIMPURIE A ŞCOLII

politieInspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, în calitate de beneficiar, a organizat, în perioada 11 – 13 ianuarie 2013, la Sinaia, Conferinţa regională de diseminare a rezultatelor proiectului „Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”, proiect implementat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, Asociaţia Komunitas, Asociaţia Shotron, CJRAE Dâmboviţa, CJRAE Ilfov, Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor şi Albafor – Italia. Proiectul a debutat la 1 august 2010 şi se va încheia la 31 ianuarie 2013. La conferinţă au participat 150 persoane, membri ai echipei de management al proiectului, reprezentanţi ai partenerilor, membri ai echipelor de proiect din cele 40 de şcoli pilot din cele două judeţe, experţi în proiect, inspectori şcolari, inspectori şcolari generali, generali adjuncţi şi inspectori şcolari din alte judeţe ale ţării. În cadrul lucrărilor conferinţei, au fost prezentate bune practici identificate în cadrul componentelor proiectului Dezvoltare instituţională pentru diminuarea riscului de părăsire timpurie a şcolii şi Şcoală după şcoală, experienţe de succes privind curriculum-ul programului Şcoală după şcoală şi activitatea de consiliere a elevilor şi părinţilor. Au fost prezentate, de asemenea, rezultatele proiectului în cadrul componentei Dezvoltarea unui portal cu funcţionalităţi multiple, bune practici de lucru cu copiii care au participat la Atelierele de vară, copii care nu au frecventat sau au avut o frecvenţă slabă la grădiniţă şi acum se află în clasa I, au fost analizate efectele monitorizării şi evaluării în realizarea rezultatelor şi indicatorilor proiectului.
În partea a doua a seminarului, activitatea a fost organizată pe ateliere moderate de membri ai echipei de implementare a proiectului, tematica acestora fiind următoarea: Atelier 1 – Analiza potenţialului de sustenabilitate a proiectului, Atelier 2 – Lecţii învăţate -provocările implementării proiectului, Atelier 3 – Modalităţi de valorificare a rezultatelor proiectului la nivel judeţean şi naţional, Atelier 4 – Schimbări la nivelul elevilor ca urmare a participării la programul Şcoală după şcoală.
Fiecare prezentare a fost urmată de intervenţii ale participanţilor, de întrebări, răspunsuri, discuţii, dezbateri, care au reliefat schimbările majore pe care proiectul le-a determinat în cele 40 de şcoli implicate în proiect: în cele mai multe şcoli riscul de abandon a scăzut considerabil la elevii din grupul ţintă, s-a înregistrat progres (frecvenţă/comportament/învăţătură) la majoritatea elevilor cuprinşi în programul Şcoală după şcoală, toate şcolile au un Plan de dezvoltare instituţională care vizează printr-o ţintă specifică reducerea abandonului şcolar, mediul fizic şcolar a fost îmbunătăţit, programele de activităţi extraşcolare sunt mai atractive ş în ele sunt cuprinşi şi elevii cu risc de părăsire timpurie a şcolii, activitatea echipelor manageriale este mai eficientă, există mai multe parteneriate cu comunitatea. În intervenţiile lor, participanţii au apreciat modul de organizare a conferinţei, precum şi proiectul în totalitatea sa, care, având ca obiectiv prevenirea abandonului şcolar, a oferit o imagine nuanţată asupra definirii, înţelegerii şi operării cu ceea ce experţii din domeniul educaţiei numesc acces la educaţie, participare şi progres şcolar şi social. în acest sens, proiectul a realizat o abordare integrată a intervenţiei asupra elevilor supuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii şi a dezvoltat politici, strategii, instrumente, programe educaţionale alternative, în vederea menţinerii acestor elevi în sistemul de educaţie. Valoarea adăugată a proiectului rezidă în creşterea capacităţii şcolilor de a elabora şi implementa politici şi instrumente specifice prevenirii şi diminuării abandonului şcolar, în formarea profesorilor pe problematica învăţării centrate pe elev, consilierea părinţilor pentru ameliorarea abilităţilor parentale, consilierea elevilor pentru dezvoltare personală şi motivaţie pentru învăţare, activităţi inovatoare cu caracter integrat, promovate prin programele Şcoală după şcoală, Atelierele de vară, consiliere la distanţă, platforma online de învăţare şi de comunicare, în scopul menţinerii în sistemul de educaţie a elevilor aflaţi în situaţie de risc de părăsire timpurie a şcolii, creşterii interesului acestora pentru învăţare şi dezvoltării parteneriatului şcoală – comunitate.
Participanţii la conferinţă au evidenţiat, de asemenea, faptul că multe din activităţile desfăşurate în cadrul proiectului constituie exemple de bună practică, care vor fi continuate în şcolile pilot şi preluate de alte unităţi şcolare din judeţ şi din ţară, în scopul prevenirii şi diminuării riscului de abandon şcolar, creşterii motivaţiei copiilor cu risc de abandon şcolar de a frecventa şcoala, consolidării relaţiei şcoală-elev-părinte şi au felicitat echipa de proiect pentru munca deloc uşoară, dar plină de satisfacţii, de a implementa activităţi al căror succes au presupus colaborare, coeziune, rezonanţă afectivă, obstacole şi soluţii, participare, implicare, creativitate, expertiză.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Vânătoarea "ia-mă, nene"!

Poliţiştii, pe urmele celor care practică taximetria la negru Poliţia Rutieră este în permanenţă preocupată de siguranţa participanţilor la traficul rutier, inclusiv a celor care apelează la serviciile taximetriştilor „ia-mă, nene”. Pentru descurajarea conducătorilor autovehiculelor respective, la nivelul judeţului Dâmboviţa, în aceste zile, poliţiştii rutieri desfăşoară acţiuni de control a […]