CJ Dâmboviţa va implementa un proiect prin Programul „Construcţia de locuinţe de serviciu”

0 0

In cursul anului 2017 a fost lansat Programul „Construcţia de locuinţe de serviciu”, conform prevederilor H.G. 719/2016, program implementat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
Locuinţele realizate prin programul guvernamental privind construcţia de locuinţe de serviciu sunt destinate funcţionarilor publici, precum şi angajaţilor din instituţii publice locale. Locuinţele, împreună cu terenul aferent pe care sunt realizate, fac obiectul proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi sunt administrate de instituţiile publice locale care au solicitat realizarea acestora, în condiţiile legii.
Prin adresa nr.
20581/24.08.2017, Agenţia Naţională pentru Locuinţe a informat CJ Dâmboviţa privind includerea în lista de finanţare aferentă programului mai sus menţionat, a unui obiectiv de investiţie (etapa I) totalizând 40 unităţi locative, în municipiul Târgovişte, B-dul Carol I, nr. 51.
Conform prevederilor H.G. 719/2016 prin Programul „Construcţia de locuinţe de serviciu”, Consiliul Judeţean Dâmboviţa are obligaţia de a transmite în folosinţă gratuită către ANL terenul aferent construirii locuinţelor de serviciu precum şi elaborarea, pe cheltuială proprie, a documentaţiilor tehnico-economice pentru execuţia utilităţilor şi dotărilor tehnico-edil-itare aferente construcţiei – apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze naturale, iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, în interiorul perimetrului destinat locuinţelor de serviciu şi asigurarea sumelor necesare pentru execuţia utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei în interiorul perimetrului destinat locuinţelor de serviciu, inclusiv în colaborare cu operatorii de utilităţi, acolo unde este cazul.
După recepţia la terminarea lucrărilor, terenul şi construcţia care a fost realizată în baza programului, vor fi predate autorităţii administraţiei publice locale, pe bază de protocol de predareprimire.
Predarea – primirea terenului (S=6789 mp) se va realiza după desfinţarea construcţiei existente în perimetrul aferent (Clădire nr. 37, Suprafaţă construită=458 mp). De asemenea, potrivit art. 8 din H.G. 719/2016, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va încheia contracte cu autorităţile administraţiei publice locale pentru realizarea utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare. Astfel în ultima sedinţă a CJ Dâmboviţa de săptămâna trecută, consilierii judeţeni au aprobat transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a suprafeţei de teren de 6789 mp pentru construirea de locuinţe de serviciu prin Programul „Construcţia de locuinţe de serviciu” şi realizarea utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Fabrica de Ciment din Fieni sponsorizează CJ Dâmboviţa cu material calcaros pentru realizarea unor lucrări de întreţinere pe DJ 714 Glod - Sanatoriul Moroeni - Peştera şi DJ 712A Fieni - Runcu - Râu Alb - Izvoare

Urmare demersurilor Consiliului Judeţean Dâmboviţa către S.C. Heidelberg Cement România S.A – Fabrica de Ciment Fieni, conform scrisorilor nr. 13824/30.05.2017 şi 18810/31.07.2017 privind sponsorizarea cu material calcaros în vederea efectuării unor lucrări de întreţinere pe sectoarele de drumuri judeţene pietruite şi degradate, agentul economic menţionat şi-a manifestat disponibilitatea privind asigurarea […]