CJ Dâmboviţa are patru proiecte pregătite pentru depunerea în cadrul P.O.C.U. 2014-2020

I.B.
0 0

cj dambovitaCu unanimitate de voturi s-a aprobat participarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în calitate de lider/beneficiar şi/sau partener la pregătirea şi promovarea următoarelor proiecte pentru depunerea în cadrul P.O.C.U. 2014-2020:
1. „Reducerea sărăciei prin dezvoltarea locală integrată în comunităţile marginalizate nonrome din jud. Dâmboviţa”;
2. „Integrare prin educaţie şi ocupare în judeţul Dâmboviţa”;
3. „MAST- Marginalizat dar Activ Social ca Tine” în Comuna Moro-ieni, jud. Dâmboviţa.
4. „PACT – Parteneriat Activ pentru Comunitate marginalizată Teritorial” în Comuna Cojasca, jud. Dâmboviţa.
Având în vedere identificarea de noi oportunităţi de finanţare a unor proiecte cu finanţare europeană în Programul Operaţional Capital Uman (POCU)
2014 – 2020, Axa prioritară 4 -Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 -Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate rome şi Obiectivul specific 4.2 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile margina-lizate, prin implementarea de măsuri integrate, considerăm că este oportună identificarea şi ajutarea comunităţilor pentru care este nevoie să se obţină finanţări nerambursabile şi să procedeze la implementarea acestor tipuri de proiecte, deoarece vor pune la dispoziţia comunităţilor marginalizate rome şi non-rome instrumente ce duc la integrarea în societate şi va duce la dezvoltarea grupului ţintă, în concordanţă cu politicile Uniunii Europene. Solicitanţi eligibili în acest program operaţional sunt unităţile administrativ teritoriale definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţi ale administraţiei publice centrale, unităţile de cult, ONG-uri, precum şi parteneriate între aceste entităţi. Pentru fiecare dintre proiectele propuse urmează a se face selecţia de parteneri, iar aprobarea depunerii în vederea obţinerii fondurilor nerambursabile se va face de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Pază Dâmboviţa, modificate

Consiliul Judeţean Dâmboviţa îndeplineşte în baza Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată, atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean. Conform art. 91, alin. (2), […]