CJ Dâmboviţa a repartizat sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe anul 2018

0 0

Consiliul Judeţean Dâmboviţa s-a reunit în şedinţă ordinară în data de 25 ianuarie 2018. Pe ordinea de zi au fost mai multe proiecte de hotărâre ce vizează dezvoltarea judeţului Dâmboviţa. Sedinţa a început cu o întârziere şi asta pentru că aleşii judeţeni ai PSD au fost convocaţi la o sedinţă rapidă de partid. Preşedintele CJ, Alexandru Oprea le-a transmis consilierilor PSD că i s-ar fi părut normal să fie şi el invitat la şedinta de la partid pentru că este ales al PSD. Unul dintre proiectele foarte importante a fost cel care a vizat repartizarea sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe anul 2018, estimări în perioada 2019-2021 şi estimări 2019-2021 pentru sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentruechili-brare. Proiectul a fost votat însă liberalii s-au abţinut. Sumele repartizate se vor utiliza pentru: achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor; asigurarea bugetului mimim de funcţionare; susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală; plata cotizaţiei/contribuţiei datorată de Unitatea Administrativ Teritorială, după caz, către: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmboviţa; Asociaţia de Dezvoltare Interco-munitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide Dâm-boviţa”; Asociaţia de Dezvoltare Intercomuni-tară ,,Civitas Târgovişte” şi nu în ultimul rând pentru plata angajamentelor asumate din contractele cu Compania Naţională de Investiţii. Suma necesară cumpărării terenurilor proprietate privată din comuna Aninoasa necesare realizării Celulei II este de 400.000
Consilierii judeţeni au aprobat şi proiectul de hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind cumpărarea unor terenuri proprietate privată situate în comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa, în vederea realizării investiţiei „Extindere capacitate de depozitare a deşeurilor municipale (celula II) – Centrul de Management Aninoasa”. Gestiunea serviciilor de depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale neper-iculoase în judeţul Dâmboviţa a fost delegată, prin concesionare către S C. EUROGAS PRESCOM S.R.L. de către Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deşeurilor Solide din Judeţul Dâmboviţa” (ADI), prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, conform Contractului nr. 492/538/2010, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa
nr. 254/2010.
La Centrul de Management Aninoasa, în acest an va expira durata de utilizare a celulei I care este amenajată pe terenul în suprafaţă de 2,63 ha aflat în domeniul public al judeţului Dâmboviţa. Astfel, se impune construirea unei noi celule de depozitare a deşeurilor municipale şi asimilabile iar judeţul Dâmboviţa trebuie să pună la dispoziţie terenul pentru această acţiune. În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 275/29.09.2017 s-a aprobat cumpărarea unor terenuri proprietate privată, situate în comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa, în vederea realizării investiţiei „Extindere capacitate de depozitare a deşeurilor municipale (celula II) – Centrul de Management Aninoasa”. Suprafaţa de teren necesară realizării celulei II este de 2,6 ha pentru care Consiliul Judeţean Dâmboviţa a contractat servicii de evaluare de la un expert ANEVAR pentru a se stabili preţul pentru negocierea cumpărării terenurilor. Având în vedere raportul de evaluare şi primele etape de negociere se estimează că suma necesară cumpărării terenurilor proprietate privată din comuna Ani-noasa necesare realizării Celulei II este de 400.000 lei. Cumpărarea terenurilor menţionate trebuie introdusă în lista de investiţii pentru 2018 a Consiliului Judeţean Dâmboviţa la capitolul 74.02 – Protecţia mediului, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

A fost reglementată utilizarea manualelor auxiliare în învăţământul preuniversitar

Prin ordin de ministru a fost reglementată şi aprobată modalitatea de utilizare în unităţile de învăţământ preuni-versitar a auxiliarelor didactice aprobate/avizate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), metodologia fiind inclusă şi în Regulamen-tul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP). În funcţie de nevoile specifice […]