Published On: mie, sept. 18th, 2019

CJ Dâmboviţa a aprobat suma necesară pentru achiziţionarea unui Cort gonflabil necesar în dotarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BASARAB I” al judeţului Dâmboviţa

nichiduta.ro

Consiliul Judeţean Dâmboviţa are prevăzute în bugetul de cheltuieli pe anul 2019 o serie de investiţii ce vin în sprijinul activităţiilor specifice Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BASARAB I” al judeţului Dâmboviţa. Prin finalizarea achiziţiilor mijloacelor fixe s-au realizat economii la Capitolul bugetar 61.02. „Ordine publică şi siguranţă naţională” pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmbovita în anul 2019, Titlul XII „Active nefinanciare” cap. 71.01. „Active Fixe” la cod indicator 71.01.02. „Maşini, echipamente şi alte mijloace de transport” în valoare de 11.500 lei, sumă pentru care Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BASARAB I” al judeţului Dâmboviţa a solicitat realocarea la poziţia nr.5 – Cort gonflabil pentru 10 persoane. Mijlocul fix ce urmează a fi achiziţionat – „Cort gonflabil pentru 10 persoane cu inventar complet”, pentru dotarea Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „BASARAB I” al judeţului
Dâmboviţa, este un echipament cu caracteristici tehnico-tactice superioare celui estimat şi aprobat iniţial, acesta putând fi utilizat pentru asigurarea logistică (cazare personal intervenţie/ funcţionare punct comandă şi conducere/depozitare bunuri necesare intervenţiei) pe timpul misiunilor desfăşurate în zone izolate, atunci când apar intervenţii la incendii de lungă durată, calamităţi, evacuare, etc., precum şi ca punct medical avansat în cazul intervenţiilor în situaţii de urgenţă, cu victime multiple produse pe teritoriul judeţului Dâmboviţa pentru acordare de prim ajutor şi triaj pe tot parcursul anului. Astfel, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmbovita propune realo-carea sumei economisite mai sus menţionate la poziţia nr. 5 – Cort gonflabil pentru 10 persoane cu inventar complet, întrucât, în procesul de testare a pieţei a fost identificat un produs cu caracteristici superioare, care implică o valoare de achiziţie mai mare (necesarul fiind în sumă 46,5 mii lei, faţă de valoarea iniţial aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr 47/2019 – 35 mii lei pentru acest obiectiv de investiţii). Echipamentul solicitat va fi utilizat pentru asigurarea logistică ( cazare personal intervenţie/ funcţionare punct comandă şi conducere/ depozitare bunuri necesare intervenţiei) pe timpul misiunilor desfăşurate în zone izolate, atunci când apar intervenţii la incendii de lungă durată,calamităţi,evacurare,etc.,precum şi ca punct medical avansat în cazul intervenţiilor în situaţii de urgenţă, cu victime multiple produse pe teritoriul judeţului Dâmboviţa pentru acordare de prim ajutor şi triaj pe tot parcursul anului . În acest sens Plenul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, analiză şa votat proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziţia mijloacelor fixe enumerate mai sus, în anul 2019 la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro