bookbox acumva. un poem, deci roman. atemporal acumva, de George Geacar, Editura Casa de Pariuri Literare

George Geacăr este unul dintre puţinii scriitori români contemporani care poate fi greu încadrat, încadrat nu numai într-un anumit gen, stil sau modă literare. Cred asta pentru că, la fiecare lectură a fiecărei cărţi a lui, de fiecare dată am avut impresia, senzaţia că autorul este altul decât cel din volumul precedent. De aceea pot să spun că specificul literaturii pe care o scrie George Geacăr este solipsismul, singurătatea indusă şi ele, la rândul, lor scurse într-un fel de singularitate, o stare de izolare impusă nu de scriitor ci de ceea ce el scrie, de literatura scrisă de el. Un caz rar, dar un caz. Scriitorul George Geacăr şi literatura lui încep încet, încet să devină, să fie la propriu un caz, unul izolat, unul care a căutat izolarea şi acum se poateimpune ca fapt literar.
George Geacăr a fentat de obicei echilibrul, a făcut de fiecare dată în aşa fel ca ceea ce el a propus ca scriitor să arate starea, stările lui creative ca un fel de paşi care mimează nesiguranţa, care arată că starea spre acest mod de scriere este şi impune acel echilibru instabil pe care poeţii îl adaugă şi îl folosesc doar ei, doar pentru ei. Nici un volum al lui George Geacăr nu vrea să vină din cel dinainte sau să se regăsească în cel care i-a urmat.
… tu despre ce scrii?…
Acumva este de fapt in nuce-le unei cărţi care trebuia să fie incipit-ul cărţii pe care autorul ei, George Geacăr a conceput-o -cred eu!- pentru a fi un (nou) început, pentru a o folosi ca puntea care trebuia să facă posibilă trecerea, depăşirea stărilor poetice marcatoare spre siguranţa şi claritatea pe care uneori ţi le dă proza. A căutat să îşi aşeze paşii de scriitor pe un teren mai sigur, pe acel teren pe care poţi aşeza fundaţia a ceea ce presupune şi este parte a durabilităţii unui scriitor. Poezia lui George Geacăr nu este una nesigură, sau neclară, sau neînstare să îi satisfacă şi să îi completeze orgoliul creator dar, ca şi cum totul nu poate fi tot decât în condiţiile creatorului lui, aşa şi proza este modul de scriere care, prin disciplina pe care o induce şi pe care o impune celui care o scrie, este capabilă să îşi aşeze definitiv autorul în literatură, făcând ca trecerea la ea, la starea de scriere a ei să fie şi să devină un fel de încununare a unei cariere de scriitor.
… poteca prin pădure e bună, dar nu se compară cu şoseaua asfaltată…
Acumva este un poem extins sau este un roman restrâns, este, de fapt, un catalog de stări, o culegere de iluminări descrise, enumerate şi curăţate pe alocuri de metaforă, făcând în aşa fel ca toate cuvintele folosite în toate aceste texte să îşi arate frumuseţea, acurateţea şi claritatea rostirii. Acumva este un fel de litanie neterminată, un vaiet lung care, în fiecare paragraf, în fiecare pagină, îşi caută finalul de negăsit. Tot acest text impune o tensiune maximă, o trăire intensă, mistică în esenţa ei.
…dar asta era numai în creierul meu…
Acumva este o carte care a ieşit din pliurile cele mai ascunse ale

visurilor trăite ale autorului ei, este o carte în care putem citişi vedeapărţi clare şi clarificate ale vieţii autorului lor, este o carte în care toate acestea sunt filtrate cu ajutorul unui simţ artistic deosebit şi aduse la lumină, aduse de fapt în lumină şi supuse atenţiei noastre. În Acumva, George Geacăr recurge la un fel de anamneză, la o stare care indică şi arată stări care îl ghidează pe cititor şi care îl introduc în interiorul textului, în adâncul celor scrise şi arătate de autor.
…mă simt ca un recipient în care, nu se ştie de ce, toarnă cine vrea ce vrea…
Acumva are un efect dur, de bumerang, un fel de halou dureros îi însoţeşte cuvintele care îl construiesc şi face ca efectele lecturii să fie intense şi uneori dureroase, te fac să simţi la propriu cum autorul lor le-a rupt din corpul lui fizic şi cum a impus această viaţă care merge, care tinde spre nesfârşirea infinitului.
…apa care curgea în jgheabul metalic se ducea mai departe pe un şanţ, nu ştiu unde…
Acumva poate, până la urmă, să fie poem, unul care, citit şi simţit, să pară lung şi fără sfârşit, un poem care să nu îşi ştie şi să îşi cunoască începutul sau sfârşitul şi poate să fie roman, unul care, prin intensitatea indusă des de imaginile care îl compun, să îşi contureze firesc şi vizibil un corp textual autonom şi mereu crescător.
…nu scriu nimic. sunt destui care scriu, ce să mai mă bag eu…
George Geacăr a scris un text căruia i se pot alătura şi da multe definiţii, dar cred că de fapt el a căutat, scriind acest text, acea ieşire pe care o simţea necesară, aceea spre care tot ce a scris până aici îl împingea spre o nouă cale, i-o impunea, una care să fie puternic şi vizibil încărcată de senzaţii şi de trăiri care, firesc, trebuiau amplificate.
… am trăit în capul meu…
Acumva este cartea care ar fi trebuit să fie un nou început pentru autorul ei dar care, fără să vrea, s-a transformat într-un fel de experiment mental scris, care îi întregeşte şi îi definitivează opera acestui autor hipersenzorial care a fost şi este George Geacăr. Acumva îşi foloseşte autorul ca pe un combustibil, ca element care îi asigură şi îi întreţine cuvintele vii şi într-o permanentă stare de impunere a sensului lor.
George Geacăr este (a)cumva prozator şi rămâne definitiv în plasa poeziei lui, în siajul creierului care i-a impus declanşarea şi creşterea unei poezii unice.
Acumva este poem, deci roman, şi aşa îşi va trăi şi consuma posteritatea, împreună cu, şi alături de autorul lui (ei). Aşa că nu avem decât să ne folosim de cuvintele lui, ale autorului:… puneţi ce vreţi, dacă nu-mi aduc aminte!
Gabriel Enache

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Valoarea tichetelor de masa a crescut cu un ban

Reprezentanţii Ministerului Muncii spun că această creştere a rezultat în urma calculelor făcute în baza formulei şi indicatorilor economici prevăzuţi de lege.Valoarea nominală indexată a unui tichet de masă se stabileşte prin aplicarea unei formule de calcul clare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1045/2018 privind Normele de aplicare ale Legii […]