Bani pentru plata drepturilor salariale din educaţie şi sănătate. alocate prin a doua rectificare bugetară

A doua rectificare bugetară din acest an a fost adoptată de Guvern, cu încadrarea în deficitul bugetar de 2,96% din PIB şi având în vedere datele ce argumentează posibilitatea unei creşteri economice de 6,1% faţă de 5,6% cât s-a estimat la elaborarea primei rectificări bugetare şi de 5,2%, estimare avută în vedere la elaborarea bugetului pe anul 2017.Astfel, PIB nominal estimat s-a majorat de la 837,2 miliarde lei la 842,5 miliarde lei. Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 280,2 milioane lei, iar cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 503,8 milioane lei.Această rectificare bugetară asigură fonduri suplimentare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti în favoarea cadrelor didactice din preuniver-sitar, finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi plata drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, plata pensiilor militare şi a unor drepturi salariale personalului medical, finanţarea programelor de sănătate.
Mai exact, s-au asigurat fonduri suplimentare, după cum urmează:
– la bugetele locale s-au alocat 611,9 milioane lei pentru:
-plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuni-versitar de stat, + 550 milioane
lei
* finanţarea sistemului de protecţie a copilului + 61 milioane lei
* finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat + 0,9 milioane lei
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale:+630,9 milioane lei per sold; s-au asigurat suplimentar 537 milioane lei pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, alocaţiilor de stat pentru copii, a indemnizaţiilor pentru creşterea copilului şi a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate aferente indemnizaţiilor şi 115,9 milioane lei pentru majorarea transferurilor de echilibrare către bugetul asigurărilor sociale de stat; au fost identificate şi economii la unele naturi de cheltuieli şi prin urmare s-au redus 22 milioane
lei;
Ministerul Afacerilor Interne: +363,5 milioane lei per sold; s-a asigurat suplimentar suma de 380 milioane lei pentru plata pensiilor militare de stat cuvenite cadrelor militare trecute în rezervă şi poliţiştilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în anul 2017, precum şi pentru plata diferenţelor rezultate în urma recalculării drepturilor de pensii; s-a redus suma de 16,5 milioane lei aferentă economiilor înregistrate la unele naturi de cheltuieli; Ministerul Transporturilor: +293,9 milioane lei per sold; s-a asigurat suplimentar suma de 345,6 milioane lei pentru asigurarea cofinanţării naţionale şi a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2014-2020; s-a redus suma de 51,7 milioane lei aferentă economiilor înregistrate la unele naturi de cheltuieli;
Ministerul Sănătăţii: +281,0 milioane lei per sold; s-a asigurat suplimentar suma de 287,2 milioane lei, în principal, pentru acţiunile şi programele de sănătate, pentru plata salariilor medicilor rezidenti, personalului medical din structurile de primiri urgenţe, precum şi pentru majorarea transferurilor către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate; s-a redus suma de 6,2 milioane lei aferentă economiilor înregistrate la unele naturi de cheltuieli;
Ministerul Justiţiei: +232,1 milioane lei per sold; s-a asigurat suplimentar suma de 240,2 milioane lei pentru achitarea tranşelor aferente anului 2017 pentru hotărârile judecătoreşti care au ca obiect drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sistemul justiţiei; s-a redus suma de 8,1 milioane lei aferentă economiilor înregistrate la unele naturi de cheltuieli;
Ministerul Educaţiei Naţionale: + 30,0 milioane lei per sold; s-au asigurat 50 milioane lei pentru plata hotărârilor judecătoreşti având ca obiect drepturi salariale pentru personalul din instituţiile de învăţământ universitar de stat; s-a redus suma de 20 milioane lei aferenta economiilor înregistrate la unele naturi de cheltuieli;
Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate : + 269,7 milioane lei, pentru servicii medicale şi medicamente;
Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat : +323 milioane lei pentru asigurarea necesarului pentru plata pensiilor de asigurări sociale.
Diminuări au fost operate la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (-78,5 milioane lei), Ministerul Finanţelor Publice (-52,9 milioane lei), Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (-43,7 milioane lei per sol, dar s-a alocat suplimentar 71,5 milioane lei pentru PNDL), Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale (-27,8 milioane lei), Ministerul Mediului (-27,4 milioane lei), având în vedere, în principal, gradul de execuţie a cheltuielilor.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Cei mai buni înotători din ţările Central-Europene se vor întrece la Târgovişte

La solicitarea Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, municipiul Târgovişte, prin Complexul de Nataţie şi Turism, va găzdui competiţia internaţională de înot intitulată „Concursul ţărilor Central-Europene”. În consecinţă, în cadrul şedinţei extraordinare a consiliului local, a fost votat şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Federaţia […]