Analiză AFIR privind eligibilitatea cererilor de finanţare depuse pentru pomicultură

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a primit solicitări de finanţare în valoare totală de 164,8 milioane de euro pentru 367 cereri de finanţare conforme depuse prin submăsura 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole”, de la demararea în 2015 a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 -2020 şi până în prezent.
Din totalul proiectelor depuse, până în acest moment au fost selectate pentru finanţare 138 de proiecte care vizează înfiinţarea şi modernizarea exploataţiilor pomicole, valoarea finanţării nerambursabile acordată prin PNDR pentru acestea fiind de aproximativ 63 milioane de euro. Valoarea plăţilor efectuate până în prezent, pentru decontarea cheltuielilor realizate de către beneficiarii investiţiilor pomicole, este de 2,1 milioane de euro.
In acest context, AFIR a realizat o analiză privind eligibilitatea cererilor de finanţare depuse pentru a obţine fondurile europene în sectorul pomicol, totodată, fiind analizate şi cele mai importante cauze ale neeligibilităţii proiectelor de investiţii din acest sector.
Ca urmare a evaluării proiectelor depuse s-a constatat că nu au fost îndeplinite condiţiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului financiar, disponibil solicitanţilor prin sM 4.1a. În ceea ce priveşte condiţia ca investiţia să se încadreze în cel puţin una din acţiunile/ operaţiunile eligibile prin submăsură, principalele motive de neeli-gibilitate sunt reprezentate de faptul că Studiul de Fezabilitate (SF) nu este prezentat şi completat în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, de faptul că nu este ataşată Anexa B (Prognoza veniturilor si evoluţia capacităţii de producţie) la SF conform modelului cadru solicitat, precum şi de faptul că nu sunt precizări cu privire la realizarea lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei deoarece nu au fost cuprinse cheltuieli în Bugetul Indicativ.
De asemenea, un alt motiv pentru care cererile de finanţare sunt declarate neeligibile este acela că nu se regăseşte ataşat extrasul de carte funciară şi nu poate fi corelată suprafaţa ce vizează investiţia (suprafaţă menţionată în SF) cu cea menţionată în actele de proprietate. Totodată, dintre motivele care au dus la declararea neeligibilităţii proiectelor a fost şi lipsa proiectului de înfiinţare a plantaţiei, însoţit de studiul pedologic (document obligatoriu conform Ghidului solicitantului) sau au fost ataşate extrase de carte funciară ce cuprind informaţii contradictorii. O altă condiţie obligatorie pentru a primi sprijin şi care nu este respectată vizează viabilitatea economică a investiţiei care trebuie demonstrată în baza documentaţiei tehnico-economice, în sensul că analiza economico-financiară nu prezintă explicaţii (calculele concrete pe baza datelor obţinute ca urmare a prognozelor economice) sau, în urma solicitării de informaţii suplimentare, nu sunt completaţi toţi indicatorii economici.
In cazul înfiinţării şi/ sau reconversiei trebuie utilizat doar materialul fructifer din categoria biologică certificată sau dintr-o categorie superioară. Dacă în SF nu se regăsesc informaţii cu privire la înfiinţarea culturii din punct de vedere al materialului biologic folosit, aşa cum prevede Ghidul solicitantului, proiectul este declarat neeligibil.
S-a constatat, de asemenea, că nu se respectă condiţia privind „realizarea investiţiei doar în unităţile administrativ teritoriale (UAT) prezentate în anexa din Cadrul Naţional de Implementare al Subprogramului Tematic Pomicol (STP) şi trebuie să respecte zonarea speciilor din anexă (Anexa 7 a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1a)”. Astfel, nu au fost prezentate documente pentru întreg terenul agricol deţinut în cadrul exploataţiei (nu sunt ataşate copii după Registrul agricol).
Un alt criteriu de eligibilitate care nu a fost respectat la depunerea cererilor de finanţare se referă la faptul că exploataţia trebuie să respecte dimensiunile economice viabile. O serie de cereri de finanţare depuse au fost declarate neeligibile pentru că solicitantul nu se regăseşte în baza de date a APIA cu exploataţia înregistrată şi astfel nu pot fi verificate suprafeţele ce vizează investiţia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

MÂINE SE JOACĂ FAZA A II-A A CUPEI ROMÂNIEI

Trei echipe dâmboviţene se află în această fază a competiţiei surprizelor A doua rundă a fazei naţionale a ediţiei 2017-2018 a Cupei României se dispută marţi, 22 august, de la ora 17:30. Conform programului, în această etapă au intrat în competiţie cele 26 de câştigătoare ale primei runde a fazei […]