Activitatea Centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică şi a cabinetelor şcolare şi interşcolare din Dâmboviţa

Centrul Judeţean de Asistenţa Psihopedagogică şi cabinetele de APP au asigurat asistenţă psihopedagogică în unităţile şcolare arondate. Astfel, s-au desfăşurat activităţi de consiliere psihopedagogică pentru elevi, părinţi şi cadre didactice, prin care s-a urmărit menţinerea şi restabilirea echilibrului psihic al elevilor, ca urmare a agresării acestora de către factori şcolari, economici şi/sau sociali. De asemenea, activităţile de consiliere au avut drept obiective şi adaptarea elevilor la cerinţele şcolii, în vederea realizării unei integrări şcolare optime, precum şi pentru orientarea carierei elevilor.
Îmbunătăţirea managementului la nivel de instituţie şi la nivelul clasei de elevi (decizional, informaţional, organizatoric, metodologic), în scopul creşterii calităţii în educaţie, s-a realizat prin: „Toate aceste activităţi s-au realizat în conformitate cu obiectivele strategice, asumate de CJAPP prin planul managerial, după cum urmează:
– informarea profesorilor psihopedagogi, din cabinetele de APP şi CJAPP, cu privire la respectarea şi aplicarea regulamentului de funcţionare a CJAPP;
– acordarea sprijinului metodologic şi ştiinţific necesar profesorilor psihopedagogi în desfăşurarea şi monitorizarea activităţii cabinetului de APP;
– consilierea managerilor şcolari pentru asigurarea unor spaţii corespunzătoare, necesare derulării activităţii de consiliere psihopedagogică;
– derularea lunară a activităţilor metodice ale CJAPP şi cabinetelor de APP conform planificării; cercul profesorilor psihopeda-gogi s-a desfăşurat, pentru nivelul liceal, la Colegiul Naţional „lenăchiţă Văcărescu” Târgovişte, şi a avut ca temă „Managementul stresului la vârsta adolescenţei”, iar pentru nivelul gimnazial şi preşcolar, la Şcoala Gimnazială „Şerban Cioculescu” Găeşti şi a avut ca temă „Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale la vârsta şcolarităţii mici”. Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare prin modernizarea abordării învăţării, a sistemului de evaluare a calităţii în învăţământ şi prin îmbunătăţirea rezultatelor obţinute la evaluările / examenele naţionale 2016″.
Asigurarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a unor servicii educaţionale de calitate pentru toţi elevii, prin adecvarea demersului didactic la nevoile reale ale elevilor, dar şi prin derularea de programe specifice, s-a realizat prin derularea de către profesorii psihopedagogi ai CJAPP şi ai cabinetelor de APP a următoarelor activităţi: A. activităţi de consiliere psihopedagogică adresate elevilor
B. activităţi de consiliere pe probleme psi-hopedagogice adresate părinţilor
C. activităţi de consiliere pe probleme psi-hopedagogice adresate cadrelor didactice A. Derularea activităţilor de consiliere adresate elevilor a presupus:
– activităţi de consiliere individuală a elevilor, pe probleme psihopedagogice precum: optimizarea relaţiilor de tip elev-elev, elev-profesor, şcoală-familie, diminuarea factorilor care conduc la eşec şcolar, adaptarea elevilor la cerinţele şcolii;
– activităţi de consiliere colectivă / de grup a elevilor, structurate în cadrul unor programe educaţionale după cum urmează:
* Programe de auto / intercunoaştere precum: „Cine sunt eu? „, „Eu şi ceilalţi”, „Acceptă sau schimbă”;
* Programe privind managementul emoţiilor / dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de comunicare precum: „Emoţii jucăuşe”, „ABC-ul emoţional!”, „Cutiuţa cu emoţii”, „Alfabetul emoţiilor!”, „Prieteni într-o lume a emoţiilor”, „Pot să-mi stăpânesc emoţiile”, „Simt şi decid”, „Caruselul emoţiilor”, „Sunt conştient de emoţiile mele”;
* Programe privind managementul învăţării / dezvoltarea creativităţii / dezvoltarea cognitivă precum: „Învaţă să înveţi”, „Tehnici de învăţare eficientă”;
* Programe de prevenire a violenţei / delincvenţei juvenile în mediul şcolar precum: „Stop violenţei în şcoala mea”, „Puterea pumnului sau puterea minţii”, „Câştig fără violenţă”, „Violenţa este arma celui slab”, „Violenţa nu este o soluţie”, „Zâmbesc nu lovesc”;
* Programul de prevenire a consumului de droguri ilegale / legale în rândul elevilor dâmboviţeni: „Sunt independent, nu dependent”, „Fii inspirat”;
* Programe de prevenire a traficului de fiinţe umane în rândul elevilor dâmboviţeni: „Stop traficului de fiinţe umane”, „Alege să nu fii o marfă!”, „E viaţa mea, eu decid!”;
172
* Programe privind educaţia pentru un stil de viaţă sanogen în rândul elevilor/preşcolarilor dâmboviţeni: „Riscuri la vârsta adolescenţei”, „Adolescenţa şi provocările ei”, „Ora de net”.
B. Derularea activităţilor de consiliere adresate părinţilor a presupus:
– activităţi de consiliere individuală a părinţilor pe probleme privind: cunoaşterea particularităţilor de vârstă ale copilului, optimizarea relaţiilor de tip copil-părinte, şcoală-familie, diminuarea factorilor care conduc la eşec şcolar / abandon şcolar
– activităţi de consiliere colectivă / de grup a părinţilor, structurate în cadrul unor programe
C. Derularea activităţilor de consiliere pe probleme psihopedagogic adresate cadrelor didactice
– consilierea individuală a cadrelor didactice în vederea unei mai bune cunoaşteri a particularităţilor de vârstă ale elevilor şi a optimizării relaţiilor de tip elev-cadru didactic, şcoală-familie

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Veşti bune pentru antreprenori referitoe la impozitul pe dividende

Ieri, s-a întâmplat un lucru ce dă speranţe că românii, desigur nu toţi, doar cei care au curajul să se aventureze în spaţiul nesigur, deocamdată, al mediului privat, deci de ieri, luni 7 august, coaliţia de guvernare are în vedere, pentru perioada următoare, să se renunţe la impozitul de 5% […]